MOBILITATE LA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, ROMÂNIA

postat 24 dec. 2018, 00:19 de Universitatea Tiraspol   [ actualizat la 10 ian. 2019, 00:07 ]

MOBILITATE LA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, ROMÂNIA

 

În perioada decembrie 2018, un grup de 12 masteranzi și 4 cadre didactice de la Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău a avut ocazia să beneficieze de o mobilitate academică la Universitatea din Craiova – România. De mai multă vreme între cadrele didactice de la universitatea noastră şi Universitatea din Craiova au fost stabilite relaţii de colaborare care se manifestă prin publicaţii comune, participări la conferinţe, mobilități reciproce, etc.

          Pe parcursul mobilității, membrii delegaţiei de la universitatea noastră au avut ocazia să se familiarizeze cu condiţiile în care-şi desfăşoară studiile semenii lor din România, oportunităţile şi posibilităţile pe care le au în desfăşurarea activităţilor de studii. De asemenea, s-au întâlnit cu profesorii pe domenii, pentru coordonarea eleborării în cotutelă a disertațiilor de master. Schimbul de opinii a fost consolidat şi de convingerea necesităţii stabilirii relaţiilor de colaborare cu studenţii, masteranzii şi doctoranzii din Universitatea din Craiova, pentru ca în viitor să se poată aplica la proiecte comune.

          Am avut ocazia să prezentăm lecții publice pe diverse tematici în fața studenților și profesorilor din Universitatea Craiova, cum ar fi: Aspecte din istoria Universității de Stat din Tiraspol; Unele rezultate ale studierii algoflorei bazinelor acvatice din Republica Moldova; Seceta ca fenomen al aridizării climei Republicii Moldova; Aplicarea sistemelor informaționale geografice pentru crearea bazei de date arheologice a Republicii Moldova, ș.a.

                       https://drive.google.com/file/d/1U031ZAxuf_8PAQjRt6eQx71B5NE6QhvU/view?usp=drive_web                                 

          În cadrul întâlnirii cu Prorectorul Universităţii din Craiova, dl. Radu CONSTANTINESCU, a fost confirmată încrederea despre necesitatea continuării colaborării dintre universităţile noastre – colaborare reciproc avantajoasă şi aşa cum deja în acest domeniu am atins rezultate frumoase, în viitor aceasta poate fi amplificată şi consolidată.

https://drive.google.com/file/d/1qhDsuTHjMxrnxNhCNNuCaOMExjb0fHkl/view?usp=drive_web                             

          Pe parcursul mobilității, masteranzii noştri au avut ocazia să viziteze locurile memorabile şi muzeele din Craiova –  Muzeul Olteniei (secțiile Casa Băniei, Științele Naturii), Grădina Botanică, INCESA, partea oraşului vechi ş.a.

Conf. univ., dr., Anatolie PUȚUNTICĂ, Coordonator grup mobilitate,

Catedra Geografie Generală, Facultatea de Geografie, UST

Comments