Mobilitatea academică a studenților (ciclul II) în Cracovia, Polonia

postat 24 dec. 2018, 00:22 de Universitatea Tiraspol   [ actualizat la 26 dec. 2018, 00:49 ]
Mobilitatea academică a studenților (ciclul II)

la Universitatea Pedagogică din Cracovia, Polonia

În conformitate cu acordul de colaborare cu Universitatea Pedagogică din Cracovia (Polonia) şi ordinul Rectorului Universităţii de Stat din Tiraspol nr. 520 un grup din 10 masteranzi, anul II, domeniul Ştiinţe ale Educaţiei de la 4 facultăţi a universităţii au efectuat un stagiu de mobilitate academică în perioada noiembrie-decembrie 2018.

                                               

Pentru fiecare student a fost stabilit conducătorul de la Universitatea Pedagogică din Cracovia, precum şi planul de activitate. El a inclus:

·        Familiarizarea cu domeniul de cercetare a Facultăţii de Pedagogie;

·        Analiza specificului sistemului educațional din Polonia;

·        Studiul tendinţelor actuale în metodologia didactică aplicată în sistemul educațional din Polonia;

·        Familiarizarea cu problemele şi soluţiile din sistemului educațional din Polonia;

·        Vizita de studiu la diferite instituţii de profil;

·        Compararea din punct de vedere conceptual a celor două sisteme educaţionale (Polonia - Republica Moldova);

·        Participarea la dezbateri „Provocările pedagogiei în sec. XXI”;

·        Stabilirea relaţiilor de colaborare cu studenţii din cadrul programului ERASMUS+ din Polonia;

·        Stabilirea unor acorduri de colaborare.    

                                  

Pe parcursul stagiului de practică a fost completat registru pentru stagiu în două limbi poloneză şi română, a fost semnat trilateral contractul de mobilitate academică, iar studenţilor li s-a eliberat un certificat de mobilitate academică cu 10 credite.

Cunoștințele și experiența acumulată urmează a fi aplicate în activitatea didactico-științifică desfășurată de către studenți.

 

                                                                                    

Conf. univ., dr., Viorica COADĂ, Coordonator grup mobilitate,

Catedra Biologie animală, Facultatea de Biologie și chimie, UST

 

Comments