Anunturi speciale‎ > ‎IN MEMORIAM‎ > ‎

SOFRONI VALENTIN

postat 10 aug. 2017, 01:16 de Universitatea Tiraspol

SOFRONI VALENTIN, 

profesor universitar, doctor habilitat în geografie. 

În data de 08 august 2017 s-a stins din viaţă profesorul universitar, doctor habilitat în geografie SOFRONI VALENTIN, cadru didactic la Catedra Geografie Generală şi fostul Decan al Facultăţii de Geografie, Universitatea de Stat din Tiraspol, cercetător ştiinţific, personalitate de o rară dărnicie sufletească. 

Născut la 21 septembrie 1942 în comuna Parcova, judeţul Edineţ, Republica Moldova. În anul 1958 a absolvit şcoala medie din satul natal, după care face studii la Tehnicumul Agricol din Cocorozeni, raionul Orhei. Mai apoi, îşi continuă studiile la Facultatea de Meteorologie, Institutul Hidrometeorologic din oraşul Odesa, Ukraina. 

În anii 1969-1971 activează în funcţie de inginer-cercetător pe vasul maritim de cercetări ştiinţifice „Musson” al Bazei Maritime Expediţionale din Odesa, realizând studii în Oceanul Atlantic, în zona ,,Triunghiul Bermud”. În anul 1984 susţine teza de doctor în geografie la Universitatea de Stat ,, A. Jdanov” din Leningrad, iar în 1995 – teza de doctor habilitat în aceeaşi universitate. Din 1971 până în 2001 deţine diferite funcţii manageriale în instituţiile de cercetare ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, şef Serviciul Hidrometeorologic de Stat al Departamentului Protecţia Mediului. Din anul 2002 activează în cadrul Facultăţii de Geografie, UST. 

În activitatea didactică a predat cursuri, lucrări de laborator, seminarii la disciplinele: Meteorologie şi Climatologie, Procese şi fenomene geografice de risc, Climatologie aplicată, Metode de cercetare în Geografia Fizică; a coordonat stagii de practică şi aplicaţii practice de teren; a îndrumat studenţii în elaborarea tezelor de licenţă şi masterat; a coordonat studii de doctorat. 

În anii 2003-2008 suplineşte postul de decan al Facultăţii de Geografie, iar din anul 2008 – profesor universitar la Catedra Geografie Generală. Deţine titlurile: Cercetător ştiinţific superior, conferit în anul 1991, Academician al Academiei Naţionale de Ştiinţe Ecologice din Republica Moldova, Academician al Academiei Internaţionale de Ştiinţe Ecologice şi Securitate a Activităţii Vitale (IAELPS). 

A publicat circa 155 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 5 monografii şi 5 lucrări didactice, cele mai multe evidenţiind preocupările sale de cercetarea resurselor agroecologice, fenomenului de deşertificare. 

Este membru al Colegiului de redacţie la o serie de reviste naţionale şi internaţionale, spre exemplu: revista ,,Present Environment and Sustainable Developement”, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România; revista ,,Analele Universităţii Ştefan cel Mare – secţiunea Geografie”, Universitatea din Suceava, România; revista ,,Noosfera” Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Chişinău. 

A activat ca membru al Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova (2008-2014), membru al Comisiei de Experţi a CNAA (2004-2014), membru al Consiliilor de susţinere a tezelor de doctorat în cadrul Institutului de Ecologie şi Geografie al AŞM, specialitatea 11.00.09 – Meteorologie, climatologie şi agrometeorologie; Institutului de Ecologie şi Geografie a AŞM, specialitatea 11.00.11 – Protecţia mediului înconjurător şi folosirea raţională a resurselor naturale; Universitătii de Stat din Moldova, specialitatea – Chimia şi Protecţia mediului înconjurător şi folosirea raţională a resurselor naturale; Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi. specialitatea – Ştiinţe ale vieţii Pămîntului. 

Pentru neobosita şi rodnica sa muncă, aportul şi succesul în activitatea de cercetare ştiinţifică şi didactică profesorului universitar SOFRONI VALENTIN i-au fost acordate menţiuni şi distincţii: 

  • Medalie de Merit cu ocazia aniversării a ,,120 de ani de activitate 
  • Meteorologica Instituţională” în România, Bucureşti, septembrie 2004; 
  • Medalie de Merit ,,Centenarul Geografiei Ieşene”, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România, 2004; 
  • Medalie Jubiliară ,,60 de ani de la fondarea primelor instituţii academice din Republica Moldova”, Chişinău, 12 iunie, 2006. 
  • Ordinul „Gloria Muncii”, Monitorul Oficial, nr. 231 -234, Chişinău, 26 octombrie, 2010. 

Încetarea din viaţă şi plecarea în lumea celor drepţi a profesorului VALENTIN SOFRONI este o pierdere şi o despărţire dureroasă pentru cei care l-au cunoscut.
Comments