Conferiţa Ştiinţifică cu participare Internaţională

postat 30 iun. 2017, 05:28 de Universitatea Tiraspol
 UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL (cu sediul la CHIŞINĂU)

Facultatea de Filologie 

Catedra Limba şi Literatura Română

Scrisoare informaţională

Stimaţi colegi,

Catedra Limba şi Literatura Română a Facultăţii de Filologie, UST organizează şi Vă invită să participaţi la Conferiţa Ştiinţifică cu participare Internaţională  „Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane” care va avea loc pe 24-25 noiembrie 2017.

Se propun următoarele axe tematice ale Conferinţei:

Lingvistică generală, sociolingvistică
 • Comunicare şi limbaj
 • Lingvistică contrastivă şi traductologie
 • Gramatică
 • Lexicologie, lexicografie, terminologie
 • Istoria limbii şi dialectologie
 • Literatură şi folclor
 • Stilistică şi cultivarea vorbirii
 • Didactică şi glotodidacticăTermenul limită de prezentare a materialelor şi a fişei de participare la Conferinţă, 01 noiembrie 2017, vor fi expediate prin e-mail pe adresa: catedrallr.ust@mail.ru . Materialele pot fi prezentate în limbile engleză, franceză, română, rusă (rezumatul în primele cazuri va fi în limba română).Cerinţele faţă de materialele prevăzute pentru publicare

Articolele vor fi tehnoredactate conform următoarelor cerinţe:

 • Titlul dactilografiat cu majuscule, font Times New Roman 12, caractere Bold, centrat.
 • Autor (numele, prenumele) – instituţia, font Times New Roman 12, dreapta.
 • Coli format A 4 , interval între rânduri -1,5; centrat.
 • Rezumatul şi cuvintele-cheie (în limba engleză).
 • Volumul publicaţiilor: maxim 5 pagini complete (font Times New Roman 12)
 • Câmpurile de sus şi jos - 2 cm; dreapta - 1,5 cm; stânga - 3 cm.
 • Sursele bibliografice vor fi consemnate în paranteze pătrate, iar la sfârşitul articolului se prezită respectivele surse în ordine numerică corespunzătoare (Referinţe bibliografice).

Taxa de participare 100 lei - va fi achitată în ziua deschiderii conferinţei

Adresa comitetului organizatoric :

Catedra Limba şi Literatura Română
Strada Drumul Viilor, 26a
Universitatea de Stat din Tiraspol
Republica Moldova, or. Chişinău,
(Tel. 022-79-87-24)


Formular de participare


 Numele, prenumele
 
 Titlul ştiinţific 
 Ţara 
 Instituţia în care activaţi 
 Adresa 
 Telefon, fax 
 E-mail 
 Atelierul pentru care optaţi 
 Titlul comunicăriiIndicaţi una din opţiuni
□ Cu participare la conferinţă
□ Fără participare la conferinţă
 

Comments