CONFERINŢA CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ. FACULTATEA PEDAGOGIE

postat 15 aug. 2017, 08:35 de Universitatea Tiraspol   [ actualizat la 11 nov. 2017, 00:07 ]

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL 

FACULTATEA PEDAGOGIE REZOLUȚIA 

Conferinței științifico-practice naționale cu participare internațională 

RECONCEPTUALIZAREA FORMĂRII INIȚIALE ȘI CONTINUE A CADRELOR DIDACTICE DIN PERSPECTIVA INTERCONEXIUNII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI MODERN GENERAL ȘI UNIVERSITAR 

(27-28 octombrie 2017) 

Participanții la forumul științifico-practic nominalizat, organizat de Facultatea Pedagogie, Universitatea de Stat din Tiraspol, au menționat:

 • Asigurarea unui dialog constructiv între diverși parteneri pentru identificarea și soluționarea problemelor pregătirii cadrelor didactice;
 • Sensibilizarea participanților despre perspectivele interconexiunii învățământului general și universitar;
 • Analiza modelelor relevante în formarea inițială și continuă a cadrelor didactice;
 • Abordarea aspectelor inovative privind interconexiunea învățământului modern general și universitar;
 • Argumentarea științifică a reconceptualizării formării profesionale inițiale și continue în învățământul modern general și universitar;
 • Elucidarea tendințelor de evaluare a formării competenței profesionale în raport cu exigențele societății în continuă schimbare;
 • Relevarea oportunităților de transfer a rezultatelor investigațiilor științifice axate pe formarea de calitate a pedagogilor.

Demersul esențial al dezbaterilor în cadrul atelierelor științifice ale Conferinței s-a axat pe ideea că paradigmele schimbării, marcate de tendința Uniunii Europene de a aduce la un numitor comun demersurile educaționale, de a crea Spațiul European al Învățământului, oferă posibilități reale de renovare a formării inițiale și continue prin regândirea, remodelarea, reevaluarea critică a componentelor curriculare.

Participanții au enunțat că: 

 • Elementele cheie pe care se poziționează noua concepție a învățământului sunt: profesionalismul, eficacitatea și calitatea învățământului; 
 • Reînnoirea conținutului învățământului se bazează pe anumite principii psihopedagogice: axarea demersului educativ pe subiect, comunicarea educațională, accentuarea caracterului formativ-educativ al procesului de predare-învățare-evaluare etc.; 
 • Finalitățile formării inițiale și continue vizează formarea unei personalități culte și profesional competente în domeniul pedagogiei învățământului general care să răspundă eficient demersului educațional și cultural contemporan al individului , al națiunii și societății umane; 
 • Reconceptualizarea, ajustarea la cerințele actuale, la nivel de proces de instruire /formare profesională inițială și continuă este inevitabilă, incontestabilă, oportună, care este generată de tendințele europene de modernizare a învățământului în vederea asigurării calității și formării de competențe. 

Secvențe video conferință: aici.

Textul Rezoluției a fost aprobat unanim de către participanții Conferinței.

2017_10_27_conferinta


Comments