Conferinţa ştiinţifico-didactică națională cu participare internațională

postat 2 apr. 2018, 07:20 de Universitatea Tiraspol   [ actualizat la 2 apr. 2018, 07:46 ]
 ”PROBLEME ACTUALE ALE DIDACTICII ŞTIINŢELOR REALE”, 

ediția a II-a, consacrată aniversării a 80-a  a profesorului universitar Ilie Lupu, 

11 – 12 mai 2018 Organizator: Universitatea de Stat din Tiraspol

În cooperare cu: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Evenimentul se adresează cercetătorilor științifici, cadrelor didactice din domeniile Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Biologie, Geografie, specialiştilor în Știinţele Educaţiei şi tuturor celorlalți interesaţi de problemele Educației.

Termenul limită de înregistrare: 22 aprilie 2018

Termenul limită de expediere a comunicării/articolului: 29 aprilie 2018

Comitetul Științific

Eduard Coropceanu – profesor universitar interimar, Ilie Lupu – profesor universitar, Mitrofan Cioban – academician, Andrei Hariton – profesor universitar, Liubomir Chiriac – profesor universitar, Laurențiu Calmuțchi – profesor universitar, Valeriu Bordan – conferențiar universitar, Lora Moșanu-Șupac – conferențiar universitar, Anatol Gremalschi – profesor universitar, Tudor Cozari – profesor universitar, Eugenia Chiriac – conferențiar universitar, Dumitru Cozma – conferențiar universitar, Nicolae Silistraru – profesor universitar, Andrei Braicov – conferențiar universitar, Igor Postolachi – conferențiar universitar, Nina Volontir – conferențiar universitar, Valeriu Cabac – profesor universitar, Angela Globa – conferențiar universitar, Dorin Afanas – conferențiar universitar, Valentina Botnari – profesor universitar interimar, Valentina Mîslițchi – conferențiar universitar, Elena Rusu – conferențiar universitar.


Comitetul de organizare

Eduard Coropceanu – președinte, Andrei Braicov – vice-președinte, Maria Pavel – secretar responsabil, Larisa Sali – secretar-responsabil, Lora Moșanu-Șupac, Angela Globa, Valeriu Bordan, Liubomir Chiriac, Viorel Bocancea, Vitalie Puțuntică, Sergiu Corlat, Marcel Teleucă, Dorin Pavel, Dorin Afanas, Ala Gasnaș, Tatiana Veveriță, Natalia Lupașco, Vadim Repeșco, Teodora Vascan, Lilia Mihălachi.


Taxa de participare: 120 lei.

Secțiunile Conferinței

 1. Didactica Matematicii 
 2. Didactica Informaticii 
 3. Didactica Fizicii 
 4. Didactica Chimiei 
 5. Didactica Biologiei 
 6. Didactica Geografiei 
 7. Științe ale Educației 
Acomodare

Pentru cazare participanții la Conferință sunt rugați să contacteze unul dintre următoarele hoteluri:

Recomandări privind tehnoredactarea lucrărilor

Lucrările vor fi tehnoredactate conform următoarelor cerinţe:
titlul lucrării se va scrie cu majuscule, folosind font Times New Roman, corp de literă 14, centrat; urmat de numele şi prenumele complet al autorului (autorilor), font Times New Roman, corp de literă 14 centrat; urmat de afilierea instituţională (catedra – pentru colaboratorii UST; instituţia – pentru autorii sau coautorii din afara UST);
textul lucrării se va scrie în Microsoft Word, pe coli de format A4, font Times New Roman, corp de literă 14, interval între rânduri 1,15 mm, cu diacritice, atent corectate;
marginile trebuie să aibă următoarele dimensiuni: Top – 2 cm; Bottom – 2 cm; Left – 2 cm; Right – 2 cm;
conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale;
lucrarea va cuprinde 3-5 pagini complete gratis (pentru restul paginilor, dar nu mai mult de 8, autorii vor achita 20 lei/pagina);
referinţele se introduc în textul lucrării corespunzător listei bibliografice;
formulele de calcul se încorporează în textul comunicării folosind instrumentul Ecuație (Equation);
graficele, histogramele, desenele etc. se numerotează și se plasează în textul comunicării doar în culoare alb-negru (se admit evidenţieri prin haşurare, gradient), fiind urmate de titlu plasat la centru. Desenele se grupează, pentru a nu pierde din detalii;
tabelele se numerotează și se încorporează în textul comunicării centrat, fiind precedate de titlu, plasat la dreapta;
lucrările pot avea cel mult 3 autori;
lucrările prezentate vor fi publicate în colecţia oficială a materialelor Conferinţei cu ISBN;
Lucrările se prezintă în limbile română, engleză, rusă, franceză.
Bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării.

Notă! Materialele sunt reproduse după manuscrisele autorilor. Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor o poartă autorii.


Program preliminar:

 • 11 mai 2018 – înregistrarea participanţilor, ceremonia de deschidere a Conferinţei, sesiunile de comunicări în secţiuni; 
 • 12 mai 2018 – sesiunile de comunicări în secţiuni, ceremonia de închidere a Conferinţei, program cultural. 

Informații importante

 1. Fiecare participant la Conferinţa (autor/coautor) va primi la sfârşitul Conferinței diplomă de participare şi volumul cu lucrările publicate. 
 2. Vă rugăm să accesați formularul de participare AICI (până la 22 aprilie 2018). 
 3. Taxa de participare la Conferinţă reprezintă suma necesară costurilor de organizare (mapa Conferinţei, Agenda, Volumul cu lucrările publicate, Diploma de participare, pauze de cafea) și se va achita în ziua înregistrării. 
 4. Comunicările/articolele vor fi trimite la adresa conferinta@ust.md cu subiectul denumirii secțiununii (de exemplu, Didactica Matematicii). 

Adresa desfășurării Conferinței

Universitatea de Stat din Tiraspol , str Iablocichin 5, Chişinău , 2069, Republica Moldova

Adresa e-mail: conferinta@ust.md

Telefon de contact: (00 373) 22 747919

Comments