Conferinţa ştiinţifică anuală a colaboratorilor UST cu participare internaţională

postat 28 apr. 2018, 04:35 de Universitatea Tiraspol   [ actualizat la 9 iul. 2018, 12:58 ]


Conferinţa ştiinţifică anuală a colaboratorilor UST cu participare internaţionalăUniversitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău  organizează şi Vă invită în calitate de participant activ la  Conferinţa ştiinţifică anuală a colaboratorilor UST, cu participare internaţională care se va desfăşura în perioada 29 – 30 septembrie 2018

Evenimentul se adresează cercetătorilor științifici, cadrelor didactice din domeniile Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Biologie, Geografie, Filologie, specialiştilor în Știinţele Educaţiei şi tuturor celorlalți interesaţi de probleme științifice.

Termenul limită de înregistrare: 10 august 2018

Termenul limită de expediere a comunicării: 25 august 2018

Comitetul Științific

 • Eduard Coropceanu, profesor universitar interimar, rector UST - președinte; 
 • Elena Belei, Secretar de Stat, MECC; 
 • Mitrofan Cioban – academician; 
 • Aurel Pui, doctor, profesor universitar, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România; 
 • Radu Constantinescu, doctor, profesor universitar, Universitatea din Craiova, România; 
 • Ireneusz Świtała, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică din Cracovia, Polonia; 
 • Lilia Pogolșa, doctor habilitat, profesor universitar, director IȘE; 
 • Ilie Lupu, doctor habilitat, profesor universitar; 
 • Liubomir Chiriac, doctor habilitat, profesor universitar; 
 • Natalia Ghetmanenco, doctor, conferențiar universitar, Moscova, Rusia; 
 • Victoria Cojocaru, doctor habilitat, profesor universitar; 
 • Nicolae Silistraru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar; 
 • Vasile Grati, doctor habilitat, profesor universitar; 
 • Dumitru Cozma, doctor habilitat, conferențiar universitar. 

Comitetul de organizare

 • Lora Moșanu-Șupac, conferențiar universitar, prorector AȘ și RI - președinte; 
 • Valeriu Bordan, conferențiar universitar, prorector; 
 • Angela Globa, conferențiar universitar, prorector; 
 • Maria Pavel, conferențiar universitar, secretar științific; 
 • Andrei Braicov, conferențiar universitar, decan Facultatea de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale; 
 • Nicolai Aluchi, conferențiar universitar, decan Facultatea de Biologie și Chimie; 
 • Ion Mironov, conferențiar universitar, decan Facultatea de Geografie; 
 • Olga Gherlovan, conferențiar universitar, decan Facultatea de Filologie; 
 • Galina Chirică, conferențiar universitar, decan Facultate de Pedagogie; 
 • Valentina Botnari, conferențiar universitar, director Școala Doctorală „Științe ale Educației”; 
 • Liuba Procopii, conferențiar universitar, președintele Comitetului Sindical al UST; 
 • Dorin Pavel, conferențiar universitar, director Tipografie UST. 


Secțiunile Conferinței

 • Științe Exacte; 
 • Didactica Științelor Exacte; 
 • Științe ale Naturii; 
 • Didactica Științelor Naturii; 
 • Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie; 
 • Didactica Învățământului Primar și Preșcolar; 
 • Științe Socio-umanistice; 
 • Didactica Științelor Socio-umanistice. 

Recomandări privind tehnoredactarea lucrărilor

Lucrările vor fi tehnoredactate conform următoarelor cerinţe:
titlul lucrării se va scrie cu majuscule, folosind font Times New Roman, corp de literă 13, centrat; urmat de numele şi prenumele complet al autorului autorilor, font Times New Roman, corp de literă 14 centrat; urmat de afilierea instituţională (catedra – pentru colaboratorii UST; instituţia – pentru autorii sau coautorii din afara UST);

Rezumatele (200-500 de semne sau 75-100 cuvinte) în limbile română şi engleză vor fi redactate fără indentare, cu aliniere stânga-dreapta și dimensiunea fontului 11.
textul lucrării se va scrie în Microsoft Word, pe coli de format A4, font Times New Roman, corp de literă 13, interval între rânduri 1,25 mm, cu diacritice, atent corectate;
marginile trebuie să aibă următoarele dimensiuni: Top – 2 cm; Bottom – 2 cm; Left – 2 cm; Right – 2 cm;
conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale; lucrarea va cuprinde 3-7 pagini complete;

referinţele se introduc în textul lucrării corespunzător listei bibliografice;
formulele de calcul se încorporează în textul comunicării folosind instrumentul Ecuație (Equation);
graficele, histogramele, desenele etc. se numerotează și se plasează în textul comunicării doar în culoare alb-negru (se admit evidenţieri prin haşurare, gradient), fiind urmate de titlu plasat la centru. Desenele se grupează, pentru a nu pierde din detalii;
tabelele se numerotează și se încorporează în textul comunicării centrat, fiind precedate de titlu, plasat la dreapta;
lucrările pot avea cel mult 3 autori;
lucrările prezentate vor fi publicate în colecţia oficială a materialelor Conferinţei cu ISBN;
Lucrările se prezintă în limbile română, engleză, rusă, franceză.
Bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării.

Notă! Materialele sunt reproduse după manuscrisele autorilor, după recomandarea catedrei de profil. Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor o poartă autorii.

Informații importante

Fiecare participant la Conferinţa (autor/coautor) va primi la sfârșitul Conferinței diplomă de participare şi volumul cu lucrările publicate.
Vă rugăm să accesați formularul de participare AICI (până la 10 august 2018).

Adresa desfășurării Conferinței

Universitatea de Stat din Tiraspol

Adresa e-mail: cercetare@ust.md

Telefon de contact: (00 373) 22 240084
Comments