CONFERINŢA REPUBLICANĂ A CADRELOR DIDACTICE, 10 - 11.03.2018, REZOLUTIE:

postat 6 mar. 2018, 09:58 de Universitatea Tiraspol   [ actualizat la 3 apr. 2018, 03:34 ]


REZOLUȚIA 

Conferinţei Republicane a Cadrelor Didactice 

organizată la 10-11.03.2018 în incinta Universității de Stat din Tiraspol 


Participanții la lucrările Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice organizate la Universitatea de Stat din Tiraspol au menționat, că evoluția dinamică a proceselor socio-economice, condiționată de explozia noilor tehnologii, plasează în fața profesorului contemporan sarcini complexe, care necesită revizuirea/completarea unor concepții pentru ca sistemul educațional să corespundă cerințelor actuale și să formeze la discipoli competențe valoroase și utile pentru activitatea cotidiană. Sistemul educațional actual necesită o abordare inovațională, cu implementarea tehnologiilor moderne, dezvoltarea stilului de gândire original, pentru a forma personalități competente, care ar corespunde provocărilor viitorului și ar avea un stil de dezvoltare autodidact. În acest context, cele două trepte ale sistemului de învățământ - general și universitar, trebuie să fie congruente în misiune, obiective și finalități pentru a asigura continuitatea procesului de dezvoltare a personalității educabililor.


În cadrul dezbaterilor care au avut loc în secțiunile didacticilor pe discipline au fost abordate numeroase probleme ce țin de procesul de predare-învățare-evaluare, care sunt destul de diverse, însă comun pentru toate este pregătirea de calitate a cadrelor didactice și ghidarea lor în procesul de activitate în învățământul preuniversitar, astfel încât să asigure dezvoltarea, diseminarea și implementarea noilor idei și tehnologii educaționale. Pentru asigurarea succesului în procesul de dezvoltare și fortificare a sistemului educațional au fost aprobate următoarele decizii:


  1. Reieșind din necesitatea unei platforme de discuții în cadrul căreia ar fi organizate dezbateri referitoare la cele mai stringente probleme din domeniul educațional, promovării și diseminării bunelor practici din domeniu, a organiza anual Conferința Republicană a Cadrelor Didactice. 

  2. Fondarea unui Centru de dezvoltare a didacticilor disciplinelor școlare. 

  3. Fondatrea și susținerea financiară a unui Centru pentru elaborarea materialelor didactice, inclusiv și în format digital. 

  4. Dezvoltarea bunei practici a UST de organizare sistematic a seminarelor științifico-metodice pe discipline pentru profesorii școlari. 

  5. Asigurarea mecanismelor eficiente de formare profesională continuă în baza tehnologiilor informaționale. 

  6. A identifica mecanisme eficiente pentru promovarea profesiei de pedagog, a orienta activitatea de recrutare a studenților pentru pedagogie spre selectarea celor mai buni și interesați studenți de această profesie, a întreprinde măsuri în scopul îmbunătățirii programelor de studii, fortificând segmentul didacticii științelor pentru pregătirea de calitate a viitorilor pedagogi. 

  7. A sensibiliza Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și a solicita de a elabora un Program de Stat, în care s-ar regăsi provocările și oportunitățile școlii moderne, modalitățile de prospectare a unor strategii eficiente de stimularea a progresului la învățare, modernizarea învățământului pedagogic și a procesului de pregătire și formare continuă a cadrelor didactice preuniversitare.
PROGRAM

  10 martie 2018

Blocul de studii nr. 1 (str. Iablocikin 5)

9.30-10.00 – Înregistrarea

10.00 – Cuvânt de deschidere, Eduard Coropceanu, dr., prof. univ., rectorul Universității de Stat din Tiraspol

10.10-12.10 – Ședința plenară 

    10.10 – 10.30 Botnari Valentina. Aspecte praxiologice ale stimulării învățării transformative la studenți.

    10.30 – 10.50 Ghicov Adrian. Valorile constructiviste ale înţelegerii în didactica textului.

    10.50 – 11.10 Vacarciuc Daniela. Sistemul educațional - între misiune și proces. Statut de profesor.

    11.10 – 11.30 Lisnic Elena. Discriminarea și modalități de combatere a fenomenului discriminare la integrarea socială și profesională a persoanelor cu dizabilități.

    11.30 – 11.50 Sali Larisa. Învățarea și metacogniția în educația matematică asistată de TIC.

    11.50 – 12.10 Bocancea Viorel. Necesitățile formării profesionale continue în contextul evoluției paradigmei educației.

12.10-13.00 – Pauza de masă (cantina UST)

    13.00-16.00 - Comunicări în secțiile conferinței

    16.00-17.00 – Discuții


11 martie 2018

Blocul de studii nr. 1 (str. Iablocikin 5)

10.00-12.00 – Ședința de totalizare a rezultatelor conferinței

12.00-13.00 – Pauza de masă

13.00-17.00 – Program cultural
Comments