CONFERINŢA REPUBLICANĂ A CADRELOR DIDACTICE

postat 29 ian. 2018, 09:52 de Universitatea Tiraspol
 UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL

organizează CONFERINŢA REPUBLICANĂ A CADRELOR DIDACTICE

în perioada 10-11 MARTIE 2018

Evenimentul se adresează cadrelor didactice, managerilor, specialiştilor în ştiinţele educaţiei, cercetătorilor şi celor interesaţi în problemele învăţământului.
Conferinţa ştiinţifico-metodică are drept scop diseminarea experienţei de succes a actanţilor implicaţi în procesul educaţional; asigurarea transferului modelelor şi experienţelor reuşite în realizarea unei educaţii de calitate; constituirea unei relaţii de parteneriat între instituţiile de învăţământ superior şi general.

Forumul îşi va desfăşura activităţile în atelierele:

1. Didactica matematicii;
2. Didactica informaticii;
3. Didactica fizicii;
4. Didactica chimiei;
5. Didactica biologiei;
6. Didactica geografiei;
7. Didactica limbii și literaturii române;
8. Didactica limbii și literaturii ruse;
9. Didactica limbii și literaturii engleze și franceze;
10. Performanțele moderne ale personalității în devenire și perspectivele formării de calitate a actanților educaționali;
11. Experiențe și tendințe în învățământul primar;
12. Psihopedagogie și incluziune școlară;
13. Managementul educației.

RECOMANDĂRI PRIVIND TEHNOREDACTAREA LUCRĂRILOR

Lucrările vor fi tehnoredactate conform următoarelor cerinţe:

 • în Microsoft Word
 • paper: Paper size A4
 • marginile trebuie să aibă următoarele dimensiuni: Top – 2 cm; Bottom – 2 cm; Left – 2 cm; Right – 2 cm; Gutter - 0.5 cm, Gutter position – left;
 • titlul lucrării se va scrie cu majuscule, folosind font Times New Roman, corp de literă 14, centrat; urmat de numele şi prenumele complet al autorului autorilor, font Times New Roman, corp de literă 14 centrat; urmat de afilierea instituţională (catedra – pentru colaboratorii UST; instituţia – pentru autorii sau coautorii din afara UST);
 • textul lucrării se va scrie în Microsoft Word, pe coli de format A4, font Times New Roman, corp de literă 14, interval între rânduri 1,15 mm, cu diacritice, atent corectate;
 • conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale; lucrarea va cuprinde 3-7 pagini complete;
 • referinţele se introduc în textul lucrării corespunzător listei bibliografice;
 • formulele de calcul se încorporează în textul comunicării în format PDF sau imagine (JPEG);
 • graficele, histogramele, desenele etc. se plasează în textul comunicării doar în culoare alb-negru (se admit evidenţieri prin haşurare, gradient) în format PDF sau imagine (JPEG);
 • tabelele statistice se încorporează în textul comunicării în format PDF sau imagine (JPEG);
 • lucrările pot avea cel mult 3 autori;
 • lucrările prezentate vor fi publicate în colecţia oficială a materialelor Conferinţei cu ISBN;
 • Lucrările se prezintă în limbile română, engleză, rusă, franceză.
 • Bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării.
 • Materialele sunt reproduse după manuscrisele autorilor. Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor o poartă autorii.
Vă rugăm să expediaţi Formularul de participare (accesați pagina ust.md) până la 10 februarie 2018.

IMPORTANT: Depunerea lucrărilor se poate face până la 20 februarie 2018 în format electronic pe e-mail la adresa: conferinta@ust.md. Cu întrebări Vă puteţi adresa la tel. 022754924, 068382277.

Vă invităm în calitate de participant activ!

Fiecare participant la Conferinţă (autor/coautor) va primi, la sfârşitul acţiunii, diplomă de participare şi volumul cu lucrările publicate.

CONTRIBUŢII ŞI BENEFICII

Taxa de participare la Conferinţă (50 lei) reprezintă suma necesară costurilor de organizare (mapa Conferinţei, Agenda, Volumul cu lucrările publicate, Diploma de participare, 2 pauze de cafea).

Taxa poate fi achitată direct la Contabilitatea UST.

Formular de participare


 Numele, prenumele
 
 Titlul ştiinţific  
 Titlul comunicării  
 Instituţia în care activaţi  
 Funcția 
 Adresa  
 Telefon, fax  
 E-mail  
 Secțiunea pentru care optaţi  
 Titlul comunicării Indicaţi una din opţiuni
□ Cu participare la conferinţă
□ Fără participare la conferinţă
 

Comments