Cartea care face istorie – „Universitatea de Stat din Tiraspol în perioada Războiului de pe Nistru”

postat 11 iul. 2018, 00:21 de Universitatea Tiraspol
 „Universitatea de Stat din Tiraspol în perioada Războiului de pe Nistru” este titlul cărții, care a fost lansată in data de 9 iulie, 2018 la universitatea cu același nume. 


Autorii cărții, Ilie Gulca și Svetlana Corobceanu au compilat opiniile exprimate a 24 de personalități, cadre didactice ale Universității de Stat din Tiraspol (UST), inclusiv a primului președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur. În carte sunt descrise evenimentele prin care au trecut angajații și studenții instituției respective, aflată la Tiraspol, în perioada de renaștere națională și a războiului de pe Nistru (evacuată la Chișinău în anul 1992). Istoria instituției de învățământ reflectă evenimentele prin care a trecut Republica Moldova. Universitatea din Tiraspol reprezintă un simbol al integrității statale și al rezistenței în fața grelelor încercări.

În deschiderea evenimentului, rectorul universității, dr., prof. universitar, Eduard Coropceanu a spus că: ”UST a trecut prin război de două ori. Dar a rezistat, rezistă și acum și continuă să se dezvolte. UST a rămas fidelă domeniilor tradiționale de educație, cum ar fi: fizică, matematică, chimie, biologie, geografie, informatică, filologie și pedagogie. Corpul didactic continuă să pregătească specialiști de înaltă calificare pentru economia națională și sistemul educațional din țară. UST rămâne a fi un simbol al rezistenței și continuității, devotamentului, sacrificiului, integrității și statalității Republicii Moldova”.

Participanții la eveniment și-au exprimat opiniile, ideile, percepțiile pe marginea subiectelor discutate.

”Fiind la Tiraspol, în cadrul instituției noastre, se adunau oamenii de bună credință din regiune și se discuta despre situația creată. Ne întrebam ce trebuie să facem pentru a opune rezistență separatismului, mișcării secesioniste, susținute de Armata 14 din Transnistria. În una din zile, eu împreună cu Tudor Strișcă, de la Facultatea Geografie, un adevărat patriot, cu permisiunea dlui rectorului P. Tolocenco, imediat după 27 aprilie 1990, am arborat tricolorul deasupra clădirii universității. Tot în zilele acelea a fost arborat tricolorul și pe sediul uneia dintre cele mai importante instituții culturale din oraș, Teatrul Dramatic din Tiraspol. Era o bucurie enormă pentru noi”, își aduce aminte Ștefan Urâtu, dr., conf. universitar, deținut politic, luptător pentru integritatea Republicii Moldova.

Nicolae Dabija, scriitor, academician a punctat următoarele:”Universitatea de Stat din Tiraspol este recunoscută prin faptul că a creat și creează modele în educație. În școala generală am avut noroc de profesori de excepție, absolvenți UST, care mi-au cultivat dragostea față de carte și adevăr”.

Grigore Belostecinic, academician, rector ASEM, președintele Consiliului Rectorilor a menționat: ”În istorie rămân acei care deschid universități, nu acei care distrug universități. UST este instituția care a dat dovadă de curaj și demnitate în apărarea și promovarea valorilor naționale, în lupta cu separatismul. Instituția fiind deja evacuată la Chișinău a depus eforturi considerabile pentru ași reface infrastructura educațională și a reușit, în acest sens, să înregistreze succese frumoase în educația tinerei generații, în pregătirea specialiștilor de înaltă calificare”.

La rândul său, doctor habilitat, prof. universitar, Liubomir Chiriac susține că este regretabil faptul că în prezent se încearcă rezolvarea diferendului transnistrean inclusiv prin recunoașterea diplomelor instituțiilor de învățământ din stânga Nistrului fără ca programele să fie aprobate de Ministerul Educației, fără ca instituțiile respective să fie acreditate de Chișinău, și fără ca să fie consultată opinia publică din dreapta Nistrului. Universitatea rămâne un simbol al rezistenței în raport cu separatismul.

La eveniment au participat profesori, studenți, formatori de opinie, reprezentanți ai corpului diplomatic, analiști politici, cercetători științifici.

După încheiere, participanții și-au exprimat opiniile vis-a-vis de acest eveniment.

Svetlana Coropceanu, coautor: „Evident că pentru mine acest proiect este foarte important. Am aflat într-adevăr multe detalii pe care nu le cunoșteam, despre cum a început lupta de eliberare națională la Tiraspol. Au fost foarte multe momente importante în relatările profesorilor, care ne-au arătat în altă lumină realitatea ce s-a produs atunci la Tiraspol. Realitatea din spatele frontului, pentru că se începuse deja ostilitățile de la Nistru, era la fel de dură, era o luptă care se da între liderii separatiști de la Tiraspol și între intelectualii care activau în acea perioadă la Universitate. Este un proiect important pe care l-am dus la bun sfârșit cu succes”.

Ilie Gulca, coautor: „A fost un eveniment important, deoarece au fost consemnate memoriile corpului didactic despre perioada evacuării și drama pe care au trăit-o acești profesori. Sunt deosebit de importante două aspecte: unul, că se face vizibilă Universitatea în spațiul public și altul pentru posteritate deoarece aceste evocări au fost consemnate și au intrat într-un volum”.

Gheorghe Cuciureanu, membru ANACEC: „Pentru mine acest eveniment e o revocare a ceea ce am trăit în perioada aceea, deoarece eram student în anul 4, îl absolvisem deja, și toate acele evenimente care s-au relatat și le-am răsfoit în carte le-am retrăit, inclusiv evacuarea, protestele de eliberare a dlui Urâtu și altor profesori, inclusiv arborarea tricolorului. A fost o bucurie să văd că toate acestea sunt scrise și rămân undeva în istorie și va contribui la o altă abordare a realităților din stânga Nistrului. Mi-a plăcut foarte mult intervenția dlui Munteanu, care a propus ca să facem în așa fel ca memoriile noastre, ceea ce știm despre conflictul de acolo și ceea ce s-a întâmplat, să le putem transpune în niște realități juridice și să le plasăm în context internațional, pentru ca toate eforturile depuse acolo să nu fie în zadar”.

Victor Juc, dr. hab., profesor universitar, vice-director al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice: „A fost un eveniment important pentru comunitatea științifică, deoarece volumul de carte a fost elaborat în baza metodologiei istoriei orale, care prin metoda interviului și a unor metode statistice urmărește punerea în lumină a unui eveniment sau altul. Conflictul în raioanele de est este tratat în acest volum tridimensional: din punct de vedere al oamenilor participanți la acele evenimente din 1991-1992, în special profesorii și studenții, din punct de vedere al Universității de Stat din Tiraspol care reprezintă un simbol al rezistenței și al patriotismului și integrității naționale a RM și din punct de vedere național al RM, când autoritățile din acel moment au depus eforturi dar au suferit înfrângere și spre regret ulterior nu au fost identificate soluții fezabile pentru a rezolva această problemă. Soluționarea diferendului transnistrean nu trebuie forțată dacă nu sunt create premisele necesare în acest sens. Mai bine de menținut înghețat conflictul transnistrean încă 25 de ani, decât "soluția forțată a diferendului" sa genereze ulterior consecințe deosebit de grave pentru democrație și funcționalitatea statului Republica Moldova.

Acest volum este foarte important deoarece evenimentele din 1992 sunt abordate din punct de vedere personal, al retrăirilor subiective ale unor participanți, în special a profesorilor din UST”.

Valeriu Gorincioi, director Liceul Teoretic "Mihail Sadoveanu", Călăraşi: „Mă bucur că Universitatea noastră a păstrat potențialul, tradițiile și vigoarea academică. Întrunirea de astăzi a fost una de suflet, deoarece au participat martorii oculari ai acelor evenimente”.

Pentru devotamentul față de țară și rezultate notorii în formarea specialiștilor, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 568-V, la 1 octombrie 2010 Universitatea de Stat din Tiraspol a fost decorată cu Ordinul „Credință Patriei”, clasa I.

Universitatea de Stat din Tiraspol a fost constituită în anul 1930 și este prima instituție de învățământ superior din țară. În urma războiului transnistrean din 1992 a fost izgonită de forțele separatiste din orașul Tiraspol și evacuată în Chișinău, unde continuă să activeze până în prezent. În cadrul instituției respective au fost pregătiți circa 100 de mii de specialiști de înaltă calificare pentru economia națională, inclusiv pentru sistemul educațional din Republica Moldova.Comments