Anunturi speciale

TITLUL ONORIFIC DE DOCTOR HONORIS CAUSA PENTRU PROF. UNIV. DR. CEZAR IONUȚ SPÎNU

postat 5 dec. 2018, 04:28 de Universitatea Tiraspol   [ actualizat la 5 dec. 2018, 06:07 ]

DECERNAREA TITLULUI ONORIFIC DE DOCTOR HONORIS CAUSA DLUI PROF. UNIV. DR. CEZAR IONUȚ SPÎNU – RECTOR AL UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA

Luni, 3 decembrie 2018, în incinta Universității de Stat din Tiraspol (UST) s-a desfășurat Ceremonia de decernare a Titlului Onorific de Doctor Honoris Causa al Universității de Stat Tiraspol, domnului profesor universitar doctor Cezar Ionuț Spînu – Rector al Universității din Craiova, la propunerea Senatului Universității din Tiraspol, cu prilejul manifestărilor dedicate Centenarului. Astfel, Universitatea de Stat din Tiraspol își exprimă recunoștința în raport cu o personalitate științifică excepțională, model uman și profesional demn de urmat, pentru întreaga comunitate academică și pentru tânăra generație de studenți. Doctor în chimie, are publicate peste 100 de lucrări (monografii, manuale, studii în reviste cotate ISI).  Este membru în Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, membru al Consiliului Agenției de Credite și Burse de Studii, membru în diverse societăţi academice, dar şi recenzor Talanta (SUA), International Research Journal of Pharmacy and Pharmacology.  A coordonat nenumărate contracte de cercetare și, la inițiativa, Domniei Sale a fost constituită INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ÎN ŞTIINŢE APLICATE ( INCESA)  prin intermediul căruia mediul de afaceri național și internațional în cooperare  cu  mediul academic implementează proiecte de cercetare din diverse domenii ale științelor aplicative. 

                                 

            Eduard Coropceanu, profesor universitar, doctor, rector al Universității de Stat din Tiraspol a ținut să puncteze următoarele: Universitatea din Craiova, în persoana dlui Cezar Ionuț Spînu, a manifestat deschidere totală privind cooperarea cu universitatea noastră. Astfel, imediat după semnarea acordului de cooperare cu Universitatea din Craiova, zeci de profesori și studenți, din cadrul universității noastre, fiind sprijiniți direct de Dl Rector, au fost implicați în procesul de mobilitate academică, făcând eforturi întru integrarea în  știința academică românească. Pentru viitor am trasat obiective concrete de cooperare. Sperăm să stabilim relaţii de lucru responsabile de lungă durată pentru beneficii reciproce.     

            De asemenea, la ceremonie, au participat reprezentanţi ai cercetării ştiinţifice în domeniu chimiei, reprezentanți ai învățământului superior din Chișinău, comunităţi academice, inclusiv Dl Mircea Snegur, primul președinte al Republicii Moldova, Doctor Honoris Causa al UST. Excelența sa a remarcat că evenimentul este semnificativ din mai multe considerente. În primul rând personalitatea Dlui Rector Cezar Ionuț Spînu este una demnă de titlul onorific, deoarece este un savant notoriu și un manager de calitate înaltă. În al doilea rând  evenimentul semnifică intențiile ambelor părți de a consolida spațiul spiritual și economic comun.

  
           În această ordine de idei, directorul INCESA, prof. univ. dr. Leonardo-Geo MĂNESCU, a menționat că studenții Universității din Craiova sunt implicați  în activitățile de cercetare ale institutului atât în proiectele interne și externe de cercetare propuse de parteneri, cât și în proiecte ce vizează subiecte de care este interesat mediul de afacere. 

            „Studierea și preluarea experienței craiovene privind implicarea studenților și profesorilor în proiecte de cercetare solicitate de business reprezintă o prioritate pentru UST”,  a ținut să precizeze Mitrofan Cioban, academician, șef Catedra Algebra, Geometrie, Topologie.    

Universitatea de Stat din Tiraspol a fost constituită în anul 1930 și este prima instituție de învățământ superior din țară. În urma războiului transnistrean din 1992 a fost izgonită de forțele separatiste din orașul Tiraspol și evacuată în Chișinău, unde continuă să activeze până în prezent.           În cadrul instituției respective au fost pregătiți circa 100 de mii de specialiști de înaltă calificare pentru economia națională, inclusiv pentru sistemul educațional din Republica Moldova.

Pentru devotamentul față de țară și rezultate notorii în formarea specialiștilor, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 568-V, la 1 octombrie 2010 Universitatea de Stat din Tiraspol a fost decorată cu Ordinul „Credință Patriei”, clasa I.

 

 

Vizita de lucru a echipei manageriale a Universităţii din Craiova

postat 4 dec. 2018, 23:26 de Universitatea Tiraspol   [ actualizat la 5 dec. 2018, 06:23 ]

VIZITA DE LUCRU

a echipei manageriale a Universităţii din Craiova, România la

Universitatea de Stat din Tiraspol

(cu sediul la Chişinău)

 

                În perioada 30 noiembrie – 4 decembrie 2018 o delegaţie oficială a Universităţii din Craiova condusă de rectorul universităţii Cezar Ionuţ Spînu s-a aflat într-o vizită de lucru în baza unui acord de colaborare bilateral dintre Universitatea de Stat din Tiraspol şi Universitatea din Craiova; care a fost încheiat la începutul anului 2018, an centenar, extrem de important pentru românii de pretutindeni.

                În perioada dată au avut loc mai multe întruniri a colegilor noştri de peste Prut cu Consiliul de Administraţie, membrii stafului academic al Universităţii noastre. Scopul acestor întruniri a fost de a evalua realizarea pe parcursului anului a activităţilor prevăzute în acordul de colaborare, precum şi trasarea noilor obiective ce ţin de dezvoltarea relaţiilor privind activitatea didactică,  ştiinţifică şi managerială. Au fost împărtăşite bunele practici referitoare la programele de studii, la realizarea cercetărilor ştiinţifice, precum şi măsurile care urmează a fi întreprinse pentru a atrage cât mai mulţi antreprenori în pregătirea, angajarea şi promovarea cadrelor de înaltă calificare.

             

                Runda dezbaterilor a cuprins subiecte destul de variate care ţin de calitatea pregătirii specialiştilor,  realizării cercetărilor, prestării serviciilor, mobilitatea cadrelor didactice şi a studenţilor. A fost evidenţiat  că pe parcursul anului 14 cadre didactice au realizat mobilităţi academice în Universitatea din Craiova. La momentul vizitei un grup  din 12 studenţi masteranzi şi 4 patru profesori se află în mobilitate la Universitatea din Craiova. Studenţii vor realiza practica de master şi vor lucra sub conducerea tutorilor din Craiova, deoarece  tezele de master sunt conduse în cotutelă de un profesor de la UST şi unul de la UCV. În discuţii a fost punctat şi faptul că o universitatea are nevoie pentru dezvoltare de fonduri provenite din diferite surse. În această ordine de idei s-a discutat despre posibilităţile de obţinere a proiectelor cu agenţii economici, cu antreprenori interesaţi de a-si spori potenţialul calificării viitorilor angajaţi. De asemenea,  s-a convenit asupra aplicării în comun şi realizării proiectelor de cercetare, elaborarea şi publicarea lucrărilor ştiinţifice, organizarea în comun a evenimentelor.

                       

În cadrul vizitei de lucru a avut loc şi şedinţa solemnă a Senatului UST de înmânare a titlului de Doctor Honoris Causa rectorului UCV, profesorului universitar  Cezar Ionuţ Spînu.

                Universităţile, membre ale acordului de colaborare, au toată încrederea şi deschiderea pentru realizarea cu succes a obiectivelor trasate.

Ediția a VIII-a a Zilei Științei în contextul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare

postat 13 nov. 2018, 00:52 de Universitatea Tiraspol

La data de 10 noiembrie, Universitatea de Stat din Tiraspol a participat la cea de-a VIII-a ediție a Zilei Științei, care s-a desfășurat în incinta Muzeului Național de Istorie. Colaboratorii și studenții Universității au venit în fața sutelor de vizitatori cu experiențe chimice instructiv-educative atractive, diferite modele de roboți și senzori Neulog ce pot fi utilizați atât în cercetare cât și în scopuri educative.

    

Studenții facultății de Biologie și Chimie, ghidați de tânărul cercetător, asistent universitar Dumitru Ureche, au prezentat un șir de experiențe chimice așa ca semaforul chimic, aprinderea focului fără chibrit, scântei sub apă, gheizerul chimic, pasta de dinți pentru elefant etc., care a atras atenția copiilor dornici de cunoaștere. Experimentele demonstrative au avut drept scop incitarea interesului pentru știință și cercetare, în special din domeniul științelor exacte și ale naturii.

Deoarece robotica s-a introdus în școală ca disciplină facultativă, Universitatea de Stat din Tiraspol pregătește viitorii profesori de informatică ce dețin competențe în acest domeniu. În cadrul evenimentului dna  dr. Natalia Lupașco a venit cu modele de roboți elaborați de studenți cu ajutorul seturilor Lego MindStorm EV3 și a imprimantelor 3D, pe care le are în dotare universitatea. Însă cel mai popular a fost robotul care rezolvă cubul Rubik, elaborat de cercetătorii Centrului Tehnologii Informaționale. Acesta a rezolvat cu succes cele mai grele situații propuse pentru testare de către vizitatori.  

În cadrul Universității de Stat din Tiraspol activează un laborator digital, care are la dispoziție peste 60 de senzori Neulog ce pot fi utilizați în fizică, biologie, geografie. Colaboratorii universității, lectorul universitar Vitalie Mamot și conferențiarul universitar dr., Diana Coșcodan au prezentat unii din acești senzori, așa ca tensiometru, dinamometru ș. a. De la mic la mare au încercat puterea cu dinamometru, care fiind conectat la calculator, afișează pe ecran, cu ajutorul unei aplicații speciale, măsura în kilograme a acesteia. De asemenea vizitatorii au putut să-și măsoare volumul de aer inspirat în plămâni, sau viteza vântului de afară.

De asemenea, în cadrul evenimentului au fost organizate de către participanți experimente inedite de transformare a energiei solare în energie electrică, demonstrații de atletism și testare a echipamentului de chinetoterapie,  expoziții de carte, de artă plastică și decorativă, de echipamente științifice,  flash-mob-uri, jocuri interactive online, master-class-uri, lecții publice etc. 

ziua_stiintei_2018


Conferința științifică internațională „Mediul și dezvoltarea durabilă” ediția IV

postat 9 nov. 2018, 02:37 de Universitatea Tiraspol   [ actualizat la 13 nov. 2018, 01:06 ]

Conferința științifică internațională

„Mediul și dezvoltarea durabilă”

ediția IV

         La 26-27 octombrie 2018 în cadrul Facultății de Geografie a Universității de Stat din Tiraspol și-a ținut lucrările ediția a IV a Conferinței științifice internaționale „Mediul și dezvoltarea durabilă” la care au participat cadre didactice și cercetători din România, Polonia și Universitatea de Stat din Tiraspol. Conferința a fost consacrată aniversării a 80-a de la fondarea Facultății de Geografie. În cuvântul de salut, rectorul UST dl Eduard Coropceanu, doctor, profesor universitar interimar, s-a referit la succesele pe care le-a avut facultatea pe parcursul anilor de activitate, la pregătirea cadrelor din domeniu, precum și la obiectivele de viitor ale facultății, inclusiv mobilitatea academică și internaționalizarea studiilor.

Cu un cuvânt de salut a fost prezentă și dna Maria Nedealcov, membru corespondent al AȘM, doctor habilitat, profesor universitar, Directorul Institutului de Ecologie și Geografie, care este și absolventa facultății. D-ei a menționat aportul facultății în pregătirea cadrelor din domeniul geografiei, succesele în domeniul cercetării pe care le are comunitatea științifică geografică, reprezentată în special de absolvenții Facul- tății de Geografie a UST și a venit și cu omagii în cinstea profesorilor facultății care i-au fost dascăli: S.Ciubară, A.Lungu, M.Coșcodan, N. Râmbu și alții.

Cu un cuvânt de felicitare și adresare din partea rectorului universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Romania, a venit decanul facultății de Istorie și Geografie dl doctor în geografie, conferențiar universitar Vasile Efros, absolvent al Facultății de Geografie a UST. Dlui a felicitat colegii și studenții, le-a dorit succese în continuare și a menționat că procesul colaborarea dinte universitățile noaste s-a lărgit și din acest an s-au început studiile la două programe de master „Turism și dezvoltare regională” de la USV și „Management strategic în turism” de la UST, absolvenții cărora vor primi diploma duble, atât de la USV, cât și de la UST. În acest scop a fost semnat în aceeași zi Acordului adițional, parte componentă a Contractului de organizare a studiilor cu diplomă dublă.

Felicitări și Diplomă de gratitudine a fost oferită facultății de către Adrian Grozavu decanul facultății de Geografie de la Universitatea „Al.I.Cuza” Iași, România, cu care Universitatea are contract de colaborare care se realizează cu succes atât în domeniul geografiei cât și în alte domenii comune de cercetare și pregătire a cadrelor.

După ședința plenară, pe parcursul a două zile au avut loc discuții în cadrul a 5 secțiuni de comunicări și una de postere, precum și aplicații de teren pe traseul Chișinău -„Vio-Parc Varnița”, s. Varnița (R.Anenii-Noi) – Cetatea Tighina (or. Tighina – Hagimus (Mănăstirea „Marta și Maria” – Vinăria „Asconi Winery”, s. Puhoi (r. Ialoveni) – Chișinău.

În urma dezbaterilor participanții conferinței au ajuns la următoarele concluzii:

1.   Agenda de acțiuni ambițioase pentru sporirea calității mediului din Republica Moldova reflectă de la an la an un grad redus de realizare al unor indicatori ai dezvoltării durabile, iar aceștia derivă din nivelul redus de competitivitate a economiei naționale. Semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană a contribuit la sporirea atenției asupra problemelor de mediu din Republica Moldova;

2.   Printre impedimentele ce țin de dezvoltarea durabilă a mediului înconjurător din Republica Moldova sunt factorii legați de economia financiară și monetară cum ar fi instabilitatea financiară, riscurile financiar-bancare, lipsa surselor de finanțare a sectorului real, dezechilibrul structural dintre economii şi investiţii, creșterea datoriei publice etc.;

3.   Impactul sferei Cercetare-Dezvoltare-Inovare (CDI) asupra mediului înconjurător din Republica Moldova este redus, în mare parte, din cauza verigilor slabe dintre principalii actori, implicați în procesul CDI – cercetători și mediul decizional (Ministerul Agriculturii, Dezvoltării regionale și Mediului). În acest context, este important de a instrui cercetătorii (în primul rând, pe cei tineri) în vederea obținerii calităţilor de promovare a rezultatelor cercetărilor, cu implementarea lor în practică;

4.   Dezvoltarea sociodemografică a Republicii Moldova se caracterizează prin reducerea numerică a populației și tempoul sporit al depopulării, precum și indicatorii nesatisfăcători ai reproducerii populației (fertilitatea scăzută, mortalitatea înaltă, fluxul migrațional în masă). Prognozele demografice demonstrează o deteriorare profundă a structurii pe vârste a populației, îmbătrânirea vertiginoasă, ceea ce prezintă un pericol real ce poate submina toate eforturile de creștere economică, a standardelor de viață, inclusiv și de calitatea mediului înconjurător;

5.   Se constată tendințe de aridizare a teritoriului Republicii Moldova, în contextual schimbărilor climatice globale, cu tendință de încălzire;

6.   Republica Moldova are tendințe bune de racordare a legislației naționale de mediu cu cea europeană și mondială;

7.    În contextul gradului redus de asigurare a Republicii Moldova cu unele resurse naturale, s-au evidențiat peisaje culturale (Rezervația Peisagistică Țâpova, Călărași), care pot deveni elemente de dezvoltare durabilă prin turism.

Luând în considerare fenomenele și tendințele negative ce au loc în mediul înconjurător al Republicii Moldova, participanții la conferință au înaintat un şir de recomandări în adresa factorilor de decizie:

1.       Implementarea strictă a prevederilor și articolelor Acordului de Asociere RM-UE, pe Directivele care țin de mediul înconjurător;

2.       Redresarea situației financiară și monetară din țară, care ar oferi soluționarea multiplelor probleme de mediu;

3.       Familiarizarea factorilor decizionali cu metodele de implementare a inovațiilor și oferirea informaţiilor privind rezultatele ştiinţifice obținute;

4.       Susţinerea în continuare a iniţiativei de stat și anume a Ministerului Finanţelor în implementarea programului „Prima casă”, axat pe familiile tinere şi social-vulnerabile, care se confruntă cu dificultăți în procurarea locuinței. Implementarea proiectului dat va contribui la reducerea migraţiei în rândul tinerilor și familiilor tinere, la creșterea ocupării formale și a transparenței tranzacțiilor imobiliare; creșterea rolului Comisiei Naționale pentru Populație și Dezvoltare în promovarea politicilor demografice bazate pe principiile de asigurare a drepturilor umane și accesibilității serviciilor publice de primă necesitate.

conferinta_mediul_dezvoltare_2018

 

Şedinţa cercului de botanică ”La sfat cu crizantemele”

postat 5 nov. 2018, 06:10 de Universitatea Tiraspol   [ actualizat la 13 nov. 2018, 01:34 ]

O nouă şedinţă a cercului de botanică s-a desfăşurat joi, 18 octombrie, în incinta Facultăţii de Biologie şi chimie, UST, cu o tematică inspirată de anotimpul toamnei - ”La sfat cu crizantemele”. În cadrul şedinţei, studenţii aa. I, II şi III, specialităţile: Biologie, Biologie şi Chimie, Ecologie, îndrumaţi de cadrele didactice de la facultate – Eugenia Chiriac, Boris Nedbaliuc şi Sofia Grigorcea, au prezentat rapoarte interesante care au inclus informaţii inedite despre: varietatea de forme şi semnificaţia florii (infloriscenţei) de  Chrysanthemum sp.; crizantemele - melanj de culoare şi aromă;  misterele crizantemelor prin prisma artei culinare;  arta topiară şi crizantemele.  De această dată, partea practică a fost substituită cu concursul de compoziţii floristice în cadrul căreia au participat elevii pasionaţi de Botanică din Liceul Teoretic ”Spiru Haret”, profesoară de Biologie, doamna Odetta Ţiganaş, Liceul Teoretic ”M. Berezovschi”, profesoară de Biologie, doamna Rodica Nedbaliuc, Centrul Naţional de Excelenţă în Medicină şi Farmacie ”Paisa Pacalo”, profesoară, doamna Ludmila Ivancov. Aranjamentele florale, elaborate cu pasiune, ingeniozitate şi rafinament de către participanţi au fost apreciate cu diplome şi aplauze. Bravo, tuturor participanţilor! Vă aşteptăm la următoarea şedinţă, cu alte informaţii şi noutăţi şi mai interesante!

Cercul_botanica_2018


CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ ”ROLURILE ȘI IMPACTUL PROFESORULUI ÎN SOCIETATEA MODERNĂ”

postat 26 oct. 2018, 15:39 de Tatiana Veverita   [ actualizat la 27 oct. 2018, 00:17 de Universitatea Tiraspol ]

La 20-septembrie în cadrul Universității de Stat din Tiraspol a avut loc conferința internațională ”Rolurile și impactul profesorului în societatea modernă” organizată în cadrul proiectului  „Creating Moldovan E-Network for promoting e-teaching in the continuing professional education“ (TEACHME) a programului Erasmus+. La conferință au participat partenerii din universitățile europene din  Germania, Spania, Lituania, Marea Britanie,  Franța, peste 100 de cadre didactice din sistemul de învățământ universitar și preuniversitar din țară.

Participanții la conferință au fost salutați de către rectorul Universității de Stat din Tiraspol, dnul doctor, profesor universitar interimar Eduard Coropceanu, dna N. Velișco, șef direcție învățământ superior al MECC, dna C. Melinte, coordonator National Erasmus+ Office in Moldova, dnul Christoph Brake  coordonatorul științific al proiectului TEACH ME(Germania) și dna Olga Zubicova, coordonatorul proiectului (Germania).


În cadrul rapoartelor și dezbaterilor referitoare la rolurile profesorului în educație și societate s-a atras atenția asupra faptului, că  profesorul  trebuie să aibă rol de îndrumător, tutore, să încurajeze cursanții prin proiectarea scenariilor colaborative, să individualizeze traseele de învățare, să  sprijine elevii în afara sălii de clasă. Un accent deosebit a fost plasat pe  prezentarea experiențelor practice ale profesorilor și experților din Republica Moldova, Germania, Spania, Lituania, Franța și Marea Britanie.


Conferința a fost evenimentul final al proiectului Erasmus + ”Crearea E-reţelei moldoveneşti pentru promovarea e-instruirii în formarea profesională continuă” (TEACH ME). Acest proiect si-a adus contribuția la eficientizarea formării profesionale continue a cadrelor universitare,  precum și a celor din învățământul preuniversitar, iar prin aceasta la consolidarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice din Moldova, la fortificarea sistemului de formare profesională continuă a cadrelor didactice prin furnizarea de programe de formare inovatoare și oportunități de cooperare în rețea.

Conferinta Ştiinţifică Naţională cu participare Internaţională „MEDIUL ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ”

postat 30 aug. 2018, 04:10 de Universitatea Tiraspol


 Facultatea de Geografie, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) organizează în perioada 25-28 octombrie, 2018 Conferinta Ştiinţifică Naţională cu participare Internaţională „MEDIUL ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ”. Ediția din acest an este o ediție jubiliară și este dedicată aniversării a 80 de ani ai Facultății de Geografie.

Evenimentul este adresat tuturor cercetătorilor științifici și cadrelor didactice interesați de domeniul mediul și dezvoltarea durabilă.

Termenul limită de înregistrare: 14 septembrie, 2018. Pentru înregistrare, Vă rugăm să accesați Formularul on-line (AICI)

 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi CIRCULARA.

Locul desfășurării Conferinței: Facultatea de Geografie, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău). Adresa - str. Drumul Viilor 26A, Chişinău, MD-2009

Date de contact:

e-mail: conf.geo.ust@gmail.com

telefon de contact: (+373) 69630106

Cartea care face istorie – „Universitatea de Stat din Tiraspol în perioada Războiului de pe Nistru”

postat 11 iul. 2018, 00:21 de Universitatea Tiraspol

 „Universitatea de Stat din Tiraspol în perioada Războiului de pe Nistru” este titlul cărții, care a fost lansată in data de 9 iulie, 2018 la universitatea cu același nume. 


Autorii cărții, Ilie Gulca și Svetlana Corobceanu au compilat opiniile exprimate a 24 de personalități, cadre didactice ale Universității de Stat din Tiraspol (UST), inclusiv a primului președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur. În carte sunt descrise evenimentele prin care au trecut angajații și studenții instituției respective, aflată la Tiraspol, în perioada de renaștere națională și a războiului de pe Nistru (evacuată la Chișinău în anul 1992). Istoria instituției de învățământ reflectă evenimentele prin care a trecut Republica Moldova. Universitatea din Tiraspol reprezintă un simbol al integrității statale și al rezistenței în fața grelelor încercări.

În deschiderea evenimentului, rectorul universității, dr., prof. universitar, Eduard Coropceanu a spus că: ”UST a trecut prin război de două ori. Dar a rezistat, rezistă și acum și continuă să se dezvolte. UST a rămas fidelă domeniilor tradiționale de educație, cum ar fi: fizică, matematică, chimie, biologie, geografie, informatică, filologie și pedagogie. Corpul didactic continuă să pregătească specialiști de înaltă calificare pentru economia națională și sistemul educațional din țară. UST rămâne a fi un simbol al rezistenței și continuității, devotamentului, sacrificiului, integrității și statalității Republicii Moldova”.

Participanții la eveniment și-au exprimat opiniile, ideile, percepțiile pe marginea subiectelor discutate.

”Fiind la Tiraspol, în cadrul instituției noastre, se adunau oamenii de bună credință din regiune și se discuta despre situația creată. Ne întrebam ce trebuie să facem pentru a opune rezistență separatismului, mișcării secesioniste, susținute de Armata 14 din Transnistria. În una din zile, eu împreună cu Tudor Strișcă, de la Facultatea Geografie, un adevărat patriot, cu permisiunea dlui rectorului P. Tolocenco, imediat după 27 aprilie 1990, am arborat tricolorul deasupra clădirii universității. Tot în zilele acelea a fost arborat tricolorul și pe sediul uneia dintre cele mai importante instituții culturale din oraș, Teatrul Dramatic din Tiraspol. Era o bucurie enormă pentru noi”, își aduce aminte Ștefan Urâtu, dr., conf. universitar, deținut politic, luptător pentru integritatea Republicii Moldova.

Nicolae Dabija, scriitor, academician a punctat următoarele:”Universitatea de Stat din Tiraspol este recunoscută prin faptul că a creat și creează modele în educație. În școala generală am avut noroc de profesori de excepție, absolvenți UST, care mi-au cultivat dragostea față de carte și adevăr”.

Grigore Belostecinic, academician, rector ASEM, președintele Consiliului Rectorilor a menționat: ”În istorie rămân acei care deschid universități, nu acei care distrug universități. UST este instituția care a dat dovadă de curaj și demnitate în apărarea și promovarea valorilor naționale, în lupta cu separatismul. Instituția fiind deja evacuată la Chișinău a depus eforturi considerabile pentru ași reface infrastructura educațională și a reușit, în acest sens, să înregistreze succese frumoase în educația tinerei generații, în pregătirea specialiștilor de înaltă calificare”.

La rândul său, doctor habilitat, prof. universitar, Liubomir Chiriac susține că este regretabil faptul că în prezent se încearcă rezolvarea diferendului transnistrean inclusiv prin recunoașterea diplomelor instituțiilor de învățământ din stânga Nistrului fără ca programele să fie aprobate de Ministerul Educației, fără ca instituțiile respective să fie acreditate de Chișinău, și fără ca să fie consultată opinia publică din dreapta Nistrului. Universitatea rămâne un simbol al rezistenței în raport cu separatismul.

La eveniment au participat profesori, studenți, formatori de opinie, reprezentanți ai corpului diplomatic, analiști politici, cercetători științifici.

După încheiere, participanții și-au exprimat opiniile vis-a-vis de acest eveniment.

Svetlana Coropceanu, coautor: „Evident că pentru mine acest proiect este foarte important. Am aflat într-adevăr multe detalii pe care nu le cunoșteam, despre cum a început lupta de eliberare națională la Tiraspol. Au fost foarte multe momente importante în relatările profesorilor, care ne-au arătat în altă lumină realitatea ce s-a produs atunci la Tiraspol. Realitatea din spatele frontului, pentru că se începuse deja ostilitățile de la Nistru, era la fel de dură, era o luptă care se da între liderii separatiști de la Tiraspol și între intelectualii care activau în acea perioadă la Universitate. Este un proiect important pe care l-am dus la bun sfârșit cu succes”.

Ilie Gulca, coautor: „A fost un eveniment important, deoarece au fost consemnate memoriile corpului didactic despre perioada evacuării și drama pe care au trăit-o acești profesori. Sunt deosebit de importante două aspecte: unul, că se face vizibilă Universitatea în spațiul public și altul pentru posteritate deoarece aceste evocări au fost consemnate și au intrat într-un volum”.

Gheorghe Cuciureanu, membru ANACEC: „Pentru mine acest eveniment e o revocare a ceea ce am trăit în perioada aceea, deoarece eram student în anul 4, îl absolvisem deja, și toate acele evenimente care s-au relatat și le-am răsfoit în carte le-am retrăit, inclusiv evacuarea, protestele de eliberare a dlui Urâtu și altor profesori, inclusiv arborarea tricolorului. A fost o bucurie să văd că toate acestea sunt scrise și rămân undeva în istorie și va contribui la o altă abordare a realităților din stânga Nistrului. Mi-a plăcut foarte mult intervenția dlui Munteanu, care a propus ca să facem în așa fel ca memoriile noastre, ceea ce știm despre conflictul de acolo și ceea ce s-a întâmplat, să le putem transpune în niște realități juridice și să le plasăm în context internațional, pentru ca toate eforturile depuse acolo să nu fie în zadar”.

Victor Juc, dr. hab., profesor universitar, vice-director al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice: „A fost un eveniment important pentru comunitatea științifică, deoarece volumul de carte a fost elaborat în baza metodologiei istoriei orale, care prin metoda interviului și a unor metode statistice urmărește punerea în lumină a unui eveniment sau altul. Conflictul în raioanele de est este tratat în acest volum tridimensional: din punct de vedere al oamenilor participanți la acele evenimente din 1991-1992, în special profesorii și studenții, din punct de vedere al Universității de Stat din Tiraspol care reprezintă un simbol al rezistenței și al patriotismului și integrității naționale a RM și din punct de vedere național al RM, când autoritățile din acel moment au depus eforturi dar au suferit înfrângere și spre regret ulterior nu au fost identificate soluții fezabile pentru a rezolva această problemă. Soluționarea diferendului transnistrean nu trebuie forțată dacă nu sunt create premisele necesare în acest sens. Mai bine de menținut înghețat conflictul transnistrean încă 25 de ani, decât "soluția forțată a diferendului" sa genereze ulterior consecințe deosebit de grave pentru democrație și funcționalitatea statului Republica Moldova.

Acest volum este foarte important deoarece evenimentele din 1992 sunt abordate din punct de vedere personal, al retrăirilor subiective ale unor participanți, în special a profesorilor din UST”.

Valeriu Gorincioi, director Liceul Teoretic "Mihail Sadoveanu", Călăraşi: „Mă bucur că Universitatea noastră a păstrat potențialul, tradițiile și vigoarea academică. Întrunirea de astăzi a fost una de suflet, deoarece au participat martorii oculari ai acelor evenimente”.

Pentru devotamentul față de țară și rezultate notorii în formarea specialiștilor, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 568-V, la 1 octombrie 2010 Universitatea de Stat din Tiraspol a fost decorată cu Ordinul „Credință Patriei”, clasa I.

Universitatea de Stat din Tiraspol a fost constituită în anul 1930 și este prima instituție de învățământ superior din țară. În urma războiului transnistrean din 1992 a fost izgonită de forțele separatiste din orașul Tiraspol și evacuată în Chișinău, unde continuă să activeze până în prezent. În cadrul instituției respective au fost pregătiți circa 100 de mii de specialiști de înaltă calificare pentru economia națională, inclusiv pentru sistemul educațional din Republica Moldova.Mircea Snegur - Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău)

postat 29 iun. 2018, 11:19 de Universitatea Tiraspol

Mircea Snegur a devenit Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău)

La Universitatea de Stat din Tiraspol (UST) cu sediul la Chișinău a avut loc ceremonia de înmânare a însemnelor de Doctor Honoris Causa a instituției doctorului în agricultură Mircea Snegur – primul preşedinte al Republicii Moldova (1990-1996).

În tradiţionalul Laudatio, prezentat de Lora Moșanu, dr., conferențiar universitar, prorector, s-a spus că titlu este acordat primului Preşedinte al Republicii Moldova în semn de înaltă apreciere contribuţiei sale personale la salvarea și dezvoltarea Universității de Stat din Tiraspol în urma ostilităților din anul 1992 cu trupele separatiste din stânga Nistrului.

Eduard Coropceanu, dr., prof. univesritar, rector UST, a salutat contribuția primului președinte al Republicii Moldova la afirmarea suveranităţii şi independenţei statului și au apreciat înalt eforturile depuse de către primul preşedinte la edificarea statului de drept, liber şi democratic, la accelerarea procesului de recunoaştere pe plan internaţional a Republici i Moldova.
    

Mircea Snegur, în remarcabila sa alocuțiune, a punctat etapele de formare şi dezvoltare a Republicii Moldova și a amintit că Declararea Independenţei a fost pregătită de către clasa politică cu mult înainte de puciul din august 1991 de la Moscova. Mircea Snegur a fost cel care, pe 27 aprilie 1995, a venit cu o iniţiativă legislativă pentru modificarea Constituţiei, prin care se stabilea că numele corect al limbii noastre este „română”.
   

Liubomir Chiriac, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, a afirmat că primul președinte al Republicii Moldova a jucat un rol important în consolidarea și dezvoltarea UST după evacuarea instituției la Chișinău. „Astăzi practic în toate localităţile republicii, în instituţiile administraţiei publice centrale şi locale, în centrele universitare şi de cercetare activează absolvenţii universităţii. Totodată trebuie de subliniat că calea parcursă de universitate este destul de dramatică şi reflectă întocmai fenomenele sociale prin care a trecut şi trece Republica Moldova”.

Universitatea de Stat din Tiraspol a fost constituită în anul 1930 și este prima instituție de învățământ superior din țară. În urma războiului transnistrean din 1992 a fost izgonită de forțele separatiste din orașul Tiraspol și evacuată în Chișinău, unde continuie să activeze până în prezent. În cadrul UST au fost pregătiți circa 100 de mii de specialiști de înaltă calificare pentru economia națională, inclusiv pentru sistemul educațional din Republica Moldova.

    

Conferinţa ştiinţifică anuală a colaboratorilor UST cu participare internaţională

postat 28 apr. 2018, 04:35 de Universitatea Tiraspol   [ actualizat la 9 iul. 2018, 12:58 ]Conferinţa ştiinţifică anuală a colaboratorilor UST cu participare internaţionalăUniversitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău  organizează şi Vă invită în calitate de participant activ la  Conferinţa ştiinţifică anuală a colaboratorilor UST, cu participare internaţională care se va desfăşura în perioada 29 – 30 septembrie 2018

Evenimentul se adresează cercetătorilor științifici, cadrelor didactice din domeniile Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Biologie, Geografie, Filologie, specialiştilor în Știinţele Educaţiei şi tuturor celorlalți interesaţi de probleme științifice.

Termenul limită de înregistrare: 10 august 2018

Termenul limită de expediere a comunicării: 25 august 2018

Comitetul Științific

 • Eduard Coropceanu, profesor universitar interimar, rector UST - președinte; 
 • Elena Belei, Secretar de Stat, MECC; 
 • Mitrofan Cioban – academician; 
 • Aurel Pui, doctor, profesor universitar, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România; 
 • Radu Constantinescu, doctor, profesor universitar, Universitatea din Craiova, România; 
 • Ireneusz Świtała, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică din Cracovia, Polonia; 
 • Lilia Pogolșa, doctor habilitat, profesor universitar, director IȘE; 
 • Ilie Lupu, doctor habilitat, profesor universitar; 
 • Liubomir Chiriac, doctor habilitat, profesor universitar; 
 • Natalia Ghetmanenco, doctor, conferențiar universitar, Moscova, Rusia; 
 • Victoria Cojocaru, doctor habilitat, profesor universitar; 
 • Nicolae Silistraru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar; 
 • Vasile Grati, doctor habilitat, profesor universitar; 
 • Dumitru Cozma, doctor habilitat, conferențiar universitar. 

Comitetul de organizare

 • Lora Moșanu-Șupac, conferențiar universitar, prorector AȘ și RI - președinte; 
 • Valeriu Bordan, conferențiar universitar, prorector; 
 • Angela Globa, conferențiar universitar, prorector; 
 • Maria Pavel, conferențiar universitar, secretar științific; 
 • Andrei Braicov, conferențiar universitar, decan Facultatea de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale; 
 • Nicolai Aluchi, conferențiar universitar, decan Facultatea de Biologie și Chimie; 
 • Ion Mironov, conferențiar universitar, decan Facultatea de Geografie; 
 • Olga Gherlovan, conferențiar universitar, decan Facultatea de Filologie; 
 • Galina Chirică, conferențiar universitar, decan Facultate de Pedagogie; 
 • Valentina Botnari, conferențiar universitar, director Școala Doctorală „Științe ale Educației”; 
 • Liuba Procopii, conferențiar universitar, președintele Comitetului Sindical al UST; 
 • Dorin Pavel, conferențiar universitar, director Tipografie UST. 


Secțiunile Conferinței

 • Științe Exacte; 
 • Didactica Științelor Exacte; 
 • Științe ale Naturii; 
 • Didactica Științelor Naturii; 
 • Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie; 
 • Didactica Învățământului Primar și Preșcolar; 
 • Științe Socio-umanistice; 
 • Didactica Științelor Socio-umanistice. 

Recomandări privind tehnoredactarea lucrărilor

Lucrările vor fi tehnoredactate conform următoarelor cerinţe:
titlul lucrării se va scrie cu majuscule, folosind font Times New Roman, corp de literă 13, centrat; urmat de numele şi prenumele complet al autorului autorilor, font Times New Roman, corp de literă 14 centrat; urmat de afilierea instituţională (catedra – pentru colaboratorii UST; instituţia – pentru autorii sau coautorii din afara UST);

Rezumatele (200-500 de semne sau 75-100 cuvinte) în limbile română şi engleză vor fi redactate fără indentare, cu aliniere stânga-dreapta și dimensiunea fontului 11.
textul lucrării se va scrie în Microsoft Word, pe coli de format A4, font Times New Roman, corp de literă 13, interval între rânduri 1,25 mm, cu diacritice, atent corectate;
marginile trebuie să aibă următoarele dimensiuni: Top – 2 cm; Bottom – 2 cm; Left – 2 cm; Right – 2 cm;
conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale; lucrarea va cuprinde 3-7 pagini complete;

referinţele se introduc în textul lucrării corespunzător listei bibliografice;
formulele de calcul se încorporează în textul comunicării folosind instrumentul Ecuație (Equation);
graficele, histogramele, desenele etc. se numerotează și se plasează în textul comunicării doar în culoare alb-negru (se admit evidenţieri prin haşurare, gradient), fiind urmate de titlu plasat la centru. Desenele se grupează, pentru a nu pierde din detalii;
tabelele se numerotează și se încorporează în textul comunicării centrat, fiind precedate de titlu, plasat la dreapta;
lucrările pot avea cel mult 3 autori;
lucrările prezentate vor fi publicate în colecţia oficială a materialelor Conferinţei cu ISBN;
Lucrările se prezintă în limbile română, engleză, rusă, franceză.
Bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării.

Notă! Materialele sunt reproduse după manuscrisele autorilor, după recomandarea catedrei de profil. Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor o poartă autorii.

Informații importante

Fiecare participant la Conferinţa (autor/coautor) va primi la sfârșitul Conferinței diplomă de participare şi volumul cu lucrările publicate.
Vă rugăm să accesați formularul de participare AICI (până la 10 august 2018).

Adresa desfășurării Conferinței

Universitatea de Stat din Tiraspol

Adresa e-mail: cercetare@ust.md

Telefon de contact: (00 373) 22 240084

1-10 of 19