Anunturi speciale

Conferinta Ştiinţifică Naţională cu participare Internaţională „MEDIUL ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ”

postat 30 aug. 2018, 04:10 de Universitatea Tiraspol


 Facultatea de Geografie, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) organizează în perioada 25-28 octombrie, 2018 Conferinta Ştiinţifică Naţională cu participare Internaţională „MEDIUL ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ”. Ediția din acest an este o ediție jubiliară și este dedicată aniversării a 80 de ani ai Facultății de Geografie.

Evenimentul este adresat tuturor cercetătorilor științifici și cadrelor didactice interesați de domeniul mediul și dezvoltarea durabilă.

Termenul limită de înregistrare: 14 septembrie, 2018. Pentru înregistrare, Vă rugăm să accesați Formularul on-line (AICI)

 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi CIRCULARA.

Locul desfășurării Conferinței: Facultatea de Geografie, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău). Adresa - str. Drumul Viilor 26A, Chişinău, MD-2009

Date de contact:

e-mail: conf.geo.ust@gmail.com

telefon de contact: (+373) 69630106

Cartea care face istorie – „Universitatea de Stat din Tiraspol în perioada Războiului de pe Nistru”

postat 11 iul. 2018, 00:21 de Universitatea Tiraspol

 „Universitatea de Stat din Tiraspol în perioada Războiului de pe Nistru” este titlul cărții, care a fost lansată in data de 9 iulie, 2018 la universitatea cu același nume. 


Autorii cărții, Ilie Gulca și Svetlana Corobceanu au compilat opiniile exprimate a 24 de personalități, cadre didactice ale Universității de Stat din Tiraspol (UST), inclusiv a primului președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur. În carte sunt descrise evenimentele prin care au trecut angajații și studenții instituției respective, aflată la Tiraspol, în perioada de renaștere națională și a războiului de pe Nistru (evacuată la Chișinău în anul 1992). Istoria instituției de învățământ reflectă evenimentele prin care a trecut Republica Moldova. Universitatea din Tiraspol reprezintă un simbol al integrității statale și al rezistenței în fața grelelor încercări.

În deschiderea evenimentului, rectorul universității, dr., prof. universitar, Eduard Coropceanu a spus că: ”UST a trecut prin război de două ori. Dar a rezistat, rezistă și acum și continuă să se dezvolte. UST a rămas fidelă domeniilor tradiționale de educație, cum ar fi: fizică, matematică, chimie, biologie, geografie, informatică, filologie și pedagogie. Corpul didactic continuă să pregătească specialiști de înaltă calificare pentru economia națională și sistemul educațional din țară. UST rămâne a fi un simbol al rezistenței și continuității, devotamentului, sacrificiului, integrității și statalității Republicii Moldova”.

Participanții la eveniment și-au exprimat opiniile, ideile, percepțiile pe marginea subiectelor discutate.

”Fiind la Tiraspol, în cadrul instituției noastre, se adunau oamenii de bună credință din regiune și se discuta despre situația creată. Ne întrebam ce trebuie să facem pentru a opune rezistență separatismului, mișcării secesioniste, susținute de Armata 14 din Transnistria. În una din zile, eu împreună cu Tudor Strișcă, de la Facultatea Geografie, un adevărat patriot, cu permisiunea dlui rectorului P. Tolocenco, imediat după 27 aprilie 1990, am arborat tricolorul deasupra clădirii universității. Tot în zilele acelea a fost arborat tricolorul și pe sediul uneia dintre cele mai importante instituții culturale din oraș, Teatrul Dramatic din Tiraspol. Era o bucurie enormă pentru noi”, își aduce aminte Ștefan Urâtu, dr., conf. universitar, deținut politic, luptător pentru integritatea Republicii Moldova.

Nicolae Dabija, scriitor, academician a punctat următoarele:”Universitatea de Stat din Tiraspol este recunoscută prin faptul că a creat și creează modele în educație. În școala generală am avut noroc de profesori de excepție, absolvenți UST, care mi-au cultivat dragostea față de carte și adevăr”.

Grigore Belostecinic, academician, rector ASEM, președintele Consiliului Rectorilor a menționat: ”În istorie rămân acei care deschid universități, nu acei care distrug universități. UST este instituția care a dat dovadă de curaj și demnitate în apărarea și promovarea valorilor naționale, în lupta cu separatismul. Instituția fiind deja evacuată la Chișinău a depus eforturi considerabile pentru ași reface infrastructura educațională și a reușit, în acest sens, să înregistreze succese frumoase în educația tinerei generații, în pregătirea specialiștilor de înaltă calificare”.

La rândul său, doctor habilitat, prof. universitar, Liubomir Chiriac susține că este regretabil faptul că în prezent se încearcă rezolvarea diferendului transnistrean inclusiv prin recunoașterea diplomelor instituțiilor de învățământ din stânga Nistrului fără ca programele să fie aprobate de Ministerul Educației, fără ca instituțiile respective să fie acreditate de Chișinău, și fără ca să fie consultată opinia publică din dreapta Nistrului. Universitatea rămâne un simbol al rezistenței în raport cu separatismul.

La eveniment au participat profesori, studenți, formatori de opinie, reprezentanți ai corpului diplomatic, analiști politici, cercetători științifici.

După încheiere, participanții și-au exprimat opiniile vis-a-vis de acest eveniment.

Svetlana Coropceanu, coautor: „Evident că pentru mine acest proiect este foarte important. Am aflat într-adevăr multe detalii pe care nu le cunoșteam, despre cum a început lupta de eliberare națională la Tiraspol. Au fost foarte multe momente importante în relatările profesorilor, care ne-au arătat în altă lumină realitatea ce s-a produs atunci la Tiraspol. Realitatea din spatele frontului, pentru că se începuse deja ostilitățile de la Nistru, era la fel de dură, era o luptă care se da între liderii separatiști de la Tiraspol și între intelectualii care activau în acea perioadă la Universitate. Este un proiect important pe care l-am dus la bun sfârșit cu succes”.

Ilie Gulca, coautor: „A fost un eveniment important, deoarece au fost consemnate memoriile corpului didactic despre perioada evacuării și drama pe care au trăit-o acești profesori. Sunt deosebit de importante două aspecte: unul, că se face vizibilă Universitatea în spațiul public și altul pentru posteritate deoarece aceste evocări au fost consemnate și au intrat într-un volum”.

Gheorghe Cuciureanu, membru ANACEC: „Pentru mine acest eveniment e o revocare a ceea ce am trăit în perioada aceea, deoarece eram student în anul 4, îl absolvisem deja, și toate acele evenimente care s-au relatat și le-am răsfoit în carte le-am retrăit, inclusiv evacuarea, protestele de eliberare a dlui Urâtu și altor profesori, inclusiv arborarea tricolorului. A fost o bucurie să văd că toate acestea sunt scrise și rămân undeva în istorie și va contribui la o altă abordare a realităților din stânga Nistrului. Mi-a plăcut foarte mult intervenția dlui Munteanu, care a propus ca să facem în așa fel ca memoriile noastre, ceea ce știm despre conflictul de acolo și ceea ce s-a întâmplat, să le putem transpune în niște realități juridice și să le plasăm în context internațional, pentru ca toate eforturile depuse acolo să nu fie în zadar”.

Victor Juc, dr. hab., profesor universitar, vice-director al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice: „A fost un eveniment important pentru comunitatea științifică, deoarece volumul de carte a fost elaborat în baza metodologiei istoriei orale, care prin metoda interviului și a unor metode statistice urmărește punerea în lumină a unui eveniment sau altul. Conflictul în raioanele de est este tratat în acest volum tridimensional: din punct de vedere al oamenilor participanți la acele evenimente din 1991-1992, în special profesorii și studenții, din punct de vedere al Universității de Stat din Tiraspol care reprezintă un simbol al rezistenței și al patriotismului și integrității naționale a RM și din punct de vedere național al RM, când autoritățile din acel moment au depus eforturi dar au suferit înfrângere și spre regret ulterior nu au fost identificate soluții fezabile pentru a rezolva această problemă. Soluționarea diferendului transnistrean nu trebuie forțată dacă nu sunt create premisele necesare în acest sens. Mai bine de menținut înghețat conflictul transnistrean încă 25 de ani, decât "soluția forțată a diferendului" sa genereze ulterior consecințe deosebit de grave pentru democrație și funcționalitatea statului Republica Moldova.

Acest volum este foarte important deoarece evenimentele din 1992 sunt abordate din punct de vedere personal, al retrăirilor subiective ale unor participanți, în special a profesorilor din UST”.

Valeriu Gorincioi, director Liceul Teoretic "Mihail Sadoveanu", Călăraşi: „Mă bucur că Universitatea noastră a păstrat potențialul, tradițiile și vigoarea academică. Întrunirea de astăzi a fost una de suflet, deoarece au participat martorii oculari ai acelor evenimente”.

Pentru devotamentul față de țară și rezultate notorii în formarea specialiștilor, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 568-V, la 1 octombrie 2010 Universitatea de Stat din Tiraspol a fost decorată cu Ordinul „Credință Patriei”, clasa I.

Universitatea de Stat din Tiraspol a fost constituită în anul 1930 și este prima instituție de învățământ superior din țară. În urma războiului transnistrean din 1992 a fost izgonită de forțele separatiste din orașul Tiraspol și evacuată în Chișinău, unde continuă să activeze până în prezent. În cadrul instituției respective au fost pregătiți circa 100 de mii de specialiști de înaltă calificare pentru economia națională, inclusiv pentru sistemul educațional din Republica Moldova.Mircea Snegur - Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău)

postat 29 iun. 2018, 11:19 de Universitatea Tiraspol

Mircea Snegur a devenit Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău)

La Universitatea de Stat din Tiraspol (UST) cu sediul la Chișinău a avut loc ceremonia de înmânare a însemnelor de Doctor Honoris Causa a instituției doctorului în agricultură Mircea Snegur – primul preşedinte al Republicii Moldova (1990-1996).

În tradiţionalul Laudatio, prezentat de Lora Moșanu, dr., conferențiar universitar, prorector, s-a spus că titlu este acordat primului Preşedinte al Republicii Moldova în semn de înaltă apreciere contribuţiei sale personale la salvarea și dezvoltarea Universității de Stat din Tiraspol în urma ostilităților din anul 1992 cu trupele separatiste din stânga Nistrului.

Eduard Coropceanu, dr., prof. univesritar, rector UST, a salutat contribuția primului președinte al Republicii Moldova la afirmarea suveranităţii şi independenţei statului și au apreciat înalt eforturile depuse de către primul preşedinte la edificarea statului de drept, liber şi democratic, la accelerarea procesului de recunoaştere pe plan internaţional a Republici i Moldova.
    

Mircea Snegur, în remarcabila sa alocuțiune, a punctat etapele de formare şi dezvoltare a Republicii Moldova și a amintit că Declararea Independenţei a fost pregătită de către clasa politică cu mult înainte de puciul din august 1991 de la Moscova. Mircea Snegur a fost cel care, pe 27 aprilie 1995, a venit cu o iniţiativă legislativă pentru modificarea Constituţiei, prin care se stabilea că numele corect al limbii noastre este „română”.
   

Liubomir Chiriac, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, a afirmat că primul președinte al Republicii Moldova a jucat un rol important în consolidarea și dezvoltarea UST după evacuarea instituției la Chișinău. „Astăzi practic în toate localităţile republicii, în instituţiile administraţiei publice centrale şi locale, în centrele universitare şi de cercetare activează absolvenţii universităţii. Totodată trebuie de subliniat că calea parcursă de universitate este destul de dramatică şi reflectă întocmai fenomenele sociale prin care a trecut şi trece Republica Moldova”.

Universitatea de Stat din Tiraspol a fost constituită în anul 1930 și este prima instituție de învățământ superior din țară. În urma războiului transnistrean din 1992 a fost izgonită de forțele separatiste din orașul Tiraspol și evacuată în Chișinău, unde continuie să activeze până în prezent. În cadrul UST au fost pregătiți circa 100 de mii de specialiști de înaltă calificare pentru economia națională, inclusiv pentru sistemul educațional din Republica Moldova.

    

Conferinţa ştiinţifică anuală a colaboratorilor UST cu participare internaţională

postat 28 apr. 2018, 04:35 de Universitatea Tiraspol   [ actualizat la 9 iul. 2018, 12:58 ]Conferinţa ştiinţifică anuală a colaboratorilor UST cu participare internaţionalăUniversitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău  organizează şi Vă invită în calitate de participant activ la  Conferinţa ştiinţifică anuală a colaboratorilor UST, cu participare internaţională care se va desfăşura în perioada 29 – 30 septembrie 2018

Evenimentul se adresează cercetătorilor științifici, cadrelor didactice din domeniile Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Biologie, Geografie, Filologie, specialiştilor în Știinţele Educaţiei şi tuturor celorlalți interesaţi de probleme științifice.

Termenul limită de înregistrare: 10 august 2018

Termenul limită de expediere a comunicării: 25 august 2018

Comitetul Științific

 • Eduard Coropceanu, profesor universitar interimar, rector UST - președinte; 
 • Elena Belei, Secretar de Stat, MECC; 
 • Mitrofan Cioban – academician; 
 • Aurel Pui, doctor, profesor universitar, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România; 
 • Radu Constantinescu, doctor, profesor universitar, Universitatea din Craiova, România; 
 • Ireneusz Świtała, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică din Cracovia, Polonia; 
 • Lilia Pogolșa, doctor habilitat, profesor universitar, director IȘE; 
 • Ilie Lupu, doctor habilitat, profesor universitar; 
 • Liubomir Chiriac, doctor habilitat, profesor universitar; 
 • Natalia Ghetmanenco, doctor, conferențiar universitar, Moscova, Rusia; 
 • Victoria Cojocaru, doctor habilitat, profesor universitar; 
 • Nicolae Silistraru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar; 
 • Vasile Grati, doctor habilitat, profesor universitar; 
 • Dumitru Cozma, doctor habilitat, conferențiar universitar. 

Comitetul de organizare

 • Lora Moșanu-Șupac, conferențiar universitar, prorector AȘ și RI - președinte; 
 • Valeriu Bordan, conferențiar universitar, prorector; 
 • Angela Globa, conferențiar universitar, prorector; 
 • Maria Pavel, conferențiar universitar, secretar științific; 
 • Andrei Braicov, conferențiar universitar, decan Facultatea de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale; 
 • Nicolai Aluchi, conferențiar universitar, decan Facultatea de Biologie și Chimie; 
 • Ion Mironov, conferențiar universitar, decan Facultatea de Geografie; 
 • Olga Gherlovan, conferențiar universitar, decan Facultatea de Filologie; 
 • Galina Chirică, conferențiar universitar, decan Facultate de Pedagogie; 
 • Valentina Botnari, conferențiar universitar, director Școala Doctorală „Științe ale Educației”; 
 • Liuba Procopii, conferențiar universitar, președintele Comitetului Sindical al UST; 
 • Dorin Pavel, conferențiar universitar, director Tipografie UST. 


Secțiunile Conferinței

 • Științe Exacte; 
 • Didactica Științelor Exacte; 
 • Științe ale Naturii; 
 • Didactica Științelor Naturii; 
 • Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie; 
 • Didactica Învățământului Primar și Preșcolar; 
 • Științe Socio-umanistice; 
 • Didactica Științelor Socio-umanistice. 

Recomandări privind tehnoredactarea lucrărilor

Lucrările vor fi tehnoredactate conform următoarelor cerinţe:
titlul lucrării se va scrie cu majuscule, folosind font Times New Roman, corp de literă 13, centrat; urmat de numele şi prenumele complet al autorului autorilor, font Times New Roman, corp de literă 14 centrat; urmat de afilierea instituţională (catedra – pentru colaboratorii UST; instituţia – pentru autorii sau coautorii din afara UST);

Rezumatele (200-500 de semne sau 75-100 cuvinte) în limbile română şi engleză vor fi redactate fără indentare, cu aliniere stânga-dreapta și dimensiunea fontului 11.
textul lucrării se va scrie în Microsoft Word, pe coli de format A4, font Times New Roman, corp de literă 13, interval între rânduri 1,25 mm, cu diacritice, atent corectate;
marginile trebuie să aibă următoarele dimensiuni: Top – 2 cm; Bottom – 2 cm; Left – 2 cm; Right – 2 cm;
conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale; lucrarea va cuprinde 3-7 pagini complete;

referinţele se introduc în textul lucrării corespunzător listei bibliografice;
formulele de calcul se încorporează în textul comunicării folosind instrumentul Ecuație (Equation);
graficele, histogramele, desenele etc. se numerotează și se plasează în textul comunicării doar în culoare alb-negru (se admit evidenţieri prin haşurare, gradient), fiind urmate de titlu plasat la centru. Desenele se grupează, pentru a nu pierde din detalii;
tabelele se numerotează și se încorporează în textul comunicării centrat, fiind precedate de titlu, plasat la dreapta;
lucrările pot avea cel mult 3 autori;
lucrările prezentate vor fi publicate în colecţia oficială a materialelor Conferinţei cu ISBN;
Lucrările se prezintă în limbile română, engleză, rusă, franceză.
Bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării.

Notă! Materialele sunt reproduse după manuscrisele autorilor, după recomandarea catedrei de profil. Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor o poartă autorii.

Informații importante

Fiecare participant la Conferinţa (autor/coautor) va primi la sfârșitul Conferinței diplomă de participare şi volumul cu lucrările publicate.
Vă rugăm să accesați formularul de participare AICI (până la 10 august 2018).

Adresa desfășurării Conferinței

Universitatea de Stat din Tiraspol

Adresa e-mail: cercetare@ust.md

Telefon de contact: (00 373) 22 240084

Conferința Internațională ”Contextele socio-educaționale ale schimbării sociale”

postat 18 apr. 2018, 23:58 de Universitatea Tiraspol

 La 17 aprilie 2018 în incinta Universității de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău, a avut loc ediția a IV a Conferinței Internaționale Contextele socio-educaționale ale schimbării sociale, organizată de către Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău și Universitatea Pedagogică din Cracovia, Polonia. Invitat de onoare al evenimentului a fost Excelența sa Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Polone în Republica Moldova, domnul Bartłomiej Zdaniuk, care a salutat și încurajat relațiile din domeniul cercetării științifice și al educației dintre cele două țări.De asemenea, în cadrul conferinței, cuvânt de salut a avut domnul Eduard Coropceanu, dr., prof. univ., rectorul Universității de Stat din Tiraspol; domnul Ireneusz M. Świtała, dr. hab., decanul Facultății de Pedagogie al Universității Pedagogice din Cracovia; domnul Norbert Pikuła, dr. hab., Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Tiraspol și promotorul relațiilor moldo-poloneze; domnul Valentin Constantinov, dr. conf. univ., șeful Catedrei Științe Sociale a UST, directorul Centrului de Istorie și Cultură poloneză.

Sesiunile de comunicări s-au referit la următoarele probleme: Pregătirea profesorului modern pentru a lucra într-o școală în schimbare, Educația valorilor într-o lume în schimbare, Factorii care susțin credințele și comportamentele pro-sănătoase în contextul schimbărilor sociale, Politica de integrare europeană a Republicii Moldova și modelul polonez, Perspectivele colaborării polono-moldovenești la etapa actuală, Statul de bunăstare în Polonia: probleme și provocări, Criza civilizației ca o provocare pentru științele sociale, Formele contemporane de sprijin familial pe exemplul Caritas etc.

  

La conferință au participat profesori și studenți din cadrul UST dar și invitați din instituții superioare din Polonia: Universitatea Papală „Ioan Paul II” din Cracovia, Universitatea Pedagogică din Cracovia și Universitatea Agrară din Cracovia.

Conferinţa ştiinţifico-didactică națională cu participare internațională

postat 2 apr. 2018, 07:20 de Universitatea Tiraspol   [ actualizat la 2 apr. 2018, 07:46 ]

 ”PROBLEME ACTUALE ALE DIDACTICII ŞTIINŢELOR REALE”, 

ediția a II-a, consacrată aniversării a 80-a  a profesorului universitar Ilie Lupu, 

11 – 12 mai 2018 Organizator: Universitatea de Stat din Tiraspol

În cooperare cu: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Evenimentul se adresează cercetătorilor științifici, cadrelor didactice din domeniile Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Biologie, Geografie, specialiştilor în Știinţele Educaţiei şi tuturor celorlalți interesaţi de problemele Educației.

Termenul limită de înregistrare: 22 aprilie 2018

Termenul limită de expediere a comunicării/articolului: 29 aprilie 2018

Comitetul Științific

Eduard Coropceanu – profesor universitar interimar, Ilie Lupu – profesor universitar, Mitrofan Cioban – academician, Andrei Hariton – profesor universitar, Liubomir Chiriac – profesor universitar, Laurențiu Calmuțchi – profesor universitar, Valeriu Bordan – conferențiar universitar, Lora Moșanu-Șupac – conferențiar universitar, Anatol Gremalschi – profesor universitar, Tudor Cozari – profesor universitar, Eugenia Chiriac – conferențiar universitar, Dumitru Cozma – conferențiar universitar, Nicolae Silistraru – profesor universitar, Andrei Braicov – conferențiar universitar, Igor Postolachi – conferențiar universitar, Nina Volontir – conferențiar universitar, Valeriu Cabac – profesor universitar, Angela Globa – conferențiar universitar, Dorin Afanas – conferențiar universitar, Valentina Botnari – profesor universitar interimar, Valentina Mîslițchi – conferențiar universitar, Elena Rusu – conferențiar universitar.


Comitetul de organizare

Eduard Coropceanu – președinte, Andrei Braicov – vice-președinte, Maria Pavel – secretar responsabil, Larisa Sali – secretar-responsabil, Lora Moșanu-Șupac, Angela Globa, Valeriu Bordan, Liubomir Chiriac, Viorel Bocancea, Vitalie Puțuntică, Sergiu Corlat, Marcel Teleucă, Dorin Pavel, Dorin Afanas, Ala Gasnaș, Tatiana Veveriță, Natalia Lupașco, Vadim Repeșco, Teodora Vascan, Lilia Mihălachi.


Taxa de participare: 120 lei.

Secțiunile Conferinței

 1. Didactica Matematicii 
 2. Didactica Informaticii 
 3. Didactica Fizicii 
 4. Didactica Chimiei 
 5. Didactica Biologiei 
 6. Didactica Geografiei 
 7. Științe ale Educației 
Acomodare

Pentru cazare participanții la Conferință sunt rugați să contacteze unul dintre următoarele hoteluri:

Recomandări privind tehnoredactarea lucrărilor

Lucrările vor fi tehnoredactate conform următoarelor cerinţe:
titlul lucrării se va scrie cu majuscule, folosind font Times New Roman, corp de literă 14, centrat; urmat de numele şi prenumele complet al autorului (autorilor), font Times New Roman, corp de literă 14 centrat; urmat de afilierea instituţională (catedra – pentru colaboratorii UST; instituţia – pentru autorii sau coautorii din afara UST);
textul lucrării se va scrie în Microsoft Word, pe coli de format A4, font Times New Roman, corp de literă 14, interval între rânduri 1,15 mm, cu diacritice, atent corectate;
marginile trebuie să aibă următoarele dimensiuni: Top – 2 cm; Bottom – 2 cm; Left – 2 cm; Right – 2 cm;
conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale;
lucrarea va cuprinde 3-5 pagini complete gratis (pentru restul paginilor, dar nu mai mult de 8, autorii vor achita 20 lei/pagina);
referinţele se introduc în textul lucrării corespunzător listei bibliografice;
formulele de calcul se încorporează în textul comunicării folosind instrumentul Ecuație (Equation);
graficele, histogramele, desenele etc. se numerotează și se plasează în textul comunicării doar în culoare alb-negru (se admit evidenţieri prin haşurare, gradient), fiind urmate de titlu plasat la centru. Desenele se grupează, pentru a nu pierde din detalii;
tabelele se numerotează și se încorporează în textul comunicării centrat, fiind precedate de titlu, plasat la dreapta;
lucrările pot avea cel mult 3 autori;
lucrările prezentate vor fi publicate în colecţia oficială a materialelor Conferinţei cu ISBN;
Lucrările se prezintă în limbile română, engleză, rusă, franceză.
Bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării.

Notă! Materialele sunt reproduse după manuscrisele autorilor. Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor o poartă autorii.


Program preliminar:

 • 11 mai 2018 – înregistrarea participanţilor, ceremonia de deschidere a Conferinţei, sesiunile de comunicări în secţiuni; 
 • 12 mai 2018 – sesiunile de comunicări în secţiuni, ceremonia de închidere a Conferinţei, program cultural. 

Informații importante

 1. Fiecare participant la Conferinţa (autor/coautor) va primi la sfârşitul Conferinței diplomă de participare şi volumul cu lucrările publicate. 
 2. Vă rugăm să accesați formularul de participare AICI (până la 22 aprilie 2018). 
 3. Taxa de participare la Conferinţă reprezintă suma necesară costurilor de organizare (mapa Conferinţei, Agenda, Volumul cu lucrările publicate, Diploma de participare, pauze de cafea) și se va achita în ziua înregistrării. 
 4. Comunicările/articolele vor fi trimite la adresa conferinta@ust.md cu subiectul denumirii secțiununii (de exemplu, Didactica Matematicii). 

Adresa desfășurării Conferinței

Universitatea de Stat din Tiraspol , str Iablocichin 5, Chişinău , 2069, Republica Moldova

Adresa e-mail: conferinta@ust.md

Telefon de contact: (00 373) 22 747919

CONFERINŢA REPUBLICANĂ A CADRELOR DIDACTICE, 10 - 11.03.2018, REZOLUTIE:

postat 6 mar. 2018, 09:58 de Universitatea Tiraspol   [ actualizat la 3 apr. 2018, 03:34 ]REZOLUȚIA 

Conferinţei Republicane a Cadrelor Didactice 

organizată la 10-11.03.2018 în incinta Universității de Stat din Tiraspol 


Participanții la lucrările Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice organizate la Universitatea de Stat din Tiraspol au menționat, că evoluția dinamică a proceselor socio-economice, condiționată de explozia noilor tehnologii, plasează în fața profesorului contemporan sarcini complexe, care necesită revizuirea/completarea unor concepții pentru ca sistemul educațional să corespundă cerințelor actuale și să formeze la discipoli competențe valoroase și utile pentru activitatea cotidiană. Sistemul educațional actual necesită o abordare inovațională, cu implementarea tehnologiilor moderne, dezvoltarea stilului de gândire original, pentru a forma personalități competente, care ar corespunde provocărilor viitorului și ar avea un stil de dezvoltare autodidact. În acest context, cele două trepte ale sistemului de învățământ - general și universitar, trebuie să fie congruente în misiune, obiective și finalități pentru a asigura continuitatea procesului de dezvoltare a personalității educabililor.


În cadrul dezbaterilor care au avut loc în secțiunile didacticilor pe discipline au fost abordate numeroase probleme ce țin de procesul de predare-învățare-evaluare, care sunt destul de diverse, însă comun pentru toate este pregătirea de calitate a cadrelor didactice și ghidarea lor în procesul de activitate în învățământul preuniversitar, astfel încât să asigure dezvoltarea, diseminarea și implementarea noilor idei și tehnologii educaționale. Pentru asigurarea succesului în procesul de dezvoltare și fortificare a sistemului educațional au fost aprobate următoarele decizii:


 1. Reieșind din necesitatea unei platforme de discuții în cadrul căreia ar fi organizate dezbateri referitoare la cele mai stringente probleme din domeniul educațional, promovării și diseminării bunelor practici din domeniu, a organiza anual Conferința Republicană a Cadrelor Didactice. 

 2. Fondarea unui Centru de dezvoltare a didacticilor disciplinelor școlare. 

 3. Fondatrea și susținerea financiară a unui Centru pentru elaborarea materialelor didactice, inclusiv și în format digital. 

 4. Dezvoltarea bunei practici a UST de organizare sistematic a seminarelor științifico-metodice pe discipline pentru profesorii școlari. 

 5. Asigurarea mecanismelor eficiente de formare profesională continuă în baza tehnologiilor informaționale. 

 6. A identifica mecanisme eficiente pentru promovarea profesiei de pedagog, a orienta activitatea de recrutare a studenților pentru pedagogie spre selectarea celor mai buni și interesați studenți de această profesie, a întreprinde măsuri în scopul îmbunătățirii programelor de studii, fortificând segmentul didacticii științelor pentru pregătirea de calitate a viitorilor pedagogi. 

 7. A sensibiliza Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și a solicita de a elabora un Program de Stat, în care s-ar regăsi provocările și oportunitățile școlii moderne, modalitățile de prospectare a unor strategii eficiente de stimularea a progresului la învățare, modernizarea învățământului pedagogic și a procesului de pregătire și formare continuă a cadrelor didactice preuniversitare.
PROGRAM

  10 martie 2018

Blocul de studii nr. 1 (str. Iablocikin 5)

9.30-10.00 – Înregistrarea

10.00 – Cuvânt de deschidere, Eduard Coropceanu, dr., prof. univ., rectorul Universității de Stat din Tiraspol

10.10-12.10 – Ședința plenară 

    10.10 – 10.30 Botnari Valentina. Aspecte praxiologice ale stimulării învățării transformative la studenți.

    10.30 – 10.50 Ghicov Adrian. Valorile constructiviste ale înţelegerii în didactica textului.

    10.50 – 11.10 Vacarciuc Daniela. Sistemul educațional - între misiune și proces. Statut de profesor.

    11.10 – 11.30 Lisnic Elena. Discriminarea și modalități de combatere a fenomenului discriminare la integrarea socială și profesională a persoanelor cu dizabilități.

    11.30 – 11.50 Sali Larisa. Învățarea și metacogniția în educația matematică asistată de TIC.

    11.50 – 12.10 Bocancea Viorel. Necesitățile formării profesionale continue în contextul evoluției paradigmei educației.

12.10-13.00 – Pauza de masă (cantina UST)

    13.00-16.00 - Comunicări în secțiile conferinței

    16.00-17.00 – Discuții


11 martie 2018

Blocul de studii nr. 1 (str. Iablocikin 5)

10.00-12.00 – Ședința de totalizare a rezultatelor conferinței

12.00-13.00 – Pauza de masă

13.00-17.00 – Program cultural

CONFERINŢA REPUBLICANĂ A CADRELOR DIDACTICE

postat 29 ian. 2018, 09:52 de Universitatea Tiraspol

 UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL

organizează CONFERINŢA REPUBLICANĂ A CADRELOR DIDACTICE

în perioada 10-11 MARTIE 2018

Evenimentul se adresează cadrelor didactice, managerilor, specialiştilor în ştiinţele educaţiei, cercetătorilor şi celor interesaţi în problemele învăţământului.
Conferinţa ştiinţifico-metodică are drept scop diseminarea experienţei de succes a actanţilor implicaţi în procesul educaţional; asigurarea transferului modelelor şi experienţelor reuşite în realizarea unei educaţii de calitate; constituirea unei relaţii de parteneriat între instituţiile de învăţământ superior şi general.

Forumul îşi va desfăşura activităţile în atelierele:

1. Didactica matematicii;
2. Didactica informaticii;
3. Didactica fizicii;
4. Didactica chimiei;
5. Didactica biologiei;
6. Didactica geografiei;
7. Didactica limbii și literaturii române;
8. Didactica limbii și literaturii ruse;
9. Didactica limbii și literaturii engleze și franceze;
10. Performanțele moderne ale personalității în devenire și perspectivele formării de calitate a actanților educaționali;
11. Experiențe și tendințe în învățământul primar;
12. Psihopedagogie și incluziune școlară;
13. Managementul educației.

RECOMANDĂRI PRIVIND TEHNOREDACTAREA LUCRĂRILOR

Lucrările vor fi tehnoredactate conform următoarelor cerinţe:

 • în Microsoft Word
 • paper: Paper size A4
 • marginile trebuie să aibă următoarele dimensiuni: Top – 2 cm; Bottom – 2 cm; Left – 2 cm; Right – 2 cm; Gutter - 0.5 cm, Gutter position – left;
 • titlul lucrării se va scrie cu majuscule, folosind font Times New Roman, corp de literă 14, centrat; urmat de numele şi prenumele complet al autorului autorilor, font Times New Roman, corp de literă 14 centrat; urmat de afilierea instituţională (catedra – pentru colaboratorii UST; instituţia – pentru autorii sau coautorii din afara UST);
 • textul lucrării se va scrie în Microsoft Word, pe coli de format A4, font Times New Roman, corp de literă 14, interval între rânduri 1,15 mm, cu diacritice, atent corectate;
 • conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale; lucrarea va cuprinde 3-7 pagini complete;
 • referinţele se introduc în textul lucrării corespunzător listei bibliografice;
 • formulele de calcul se încorporează în textul comunicării în format PDF sau imagine (JPEG);
 • graficele, histogramele, desenele etc. se plasează în textul comunicării doar în culoare alb-negru (se admit evidenţieri prin haşurare, gradient) în format PDF sau imagine (JPEG);
 • tabelele statistice se încorporează în textul comunicării în format PDF sau imagine (JPEG);
 • lucrările pot avea cel mult 3 autori;
 • lucrările prezentate vor fi publicate în colecţia oficială a materialelor Conferinţei cu ISBN;
 • Lucrările se prezintă în limbile română, engleză, rusă, franceză.
 • Bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării.
 • Materialele sunt reproduse după manuscrisele autorilor. Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor o poartă autorii.
Vă rugăm să expediaţi Formularul de participare (accesați pagina ust.md) până la 10 februarie 2018.

IMPORTANT: Depunerea lucrărilor se poate face până la 20 februarie 2018 în format electronic pe e-mail la adresa: conferinta@ust.md. Cu întrebări Vă puteţi adresa la tel. 022754924, 068382277.

Vă invităm în calitate de participant activ!

Fiecare participant la Conferinţă (autor/coautor) va primi, la sfârşitul acţiunii, diplomă de participare şi volumul cu lucrările publicate.

CONTRIBUŢII ŞI BENEFICII

Taxa de participare la Conferinţă (50 lei) reprezintă suma necesară costurilor de organizare (mapa Conferinţei, Agenda, Volumul cu lucrările publicate, Diploma de participare, 2 pauze de cafea).

Taxa poate fi achitată direct la Contabilitatea UST.

Formular de participare


 Numele, prenumele
 
 Titlul ştiinţific  
 Titlul comunicării  
 Instituţia în care activaţi  
 Funcția 
 Adresa  
 Telefon, fax  
 E-mail  
 Secțiunea pentru care optaţi  
 Titlul comunicării Indicaţi una din opţiuni
□ Cu participare la conferinţă
□ Fără participare la conferinţă
 

CONFERINŢA CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ. FACULTATEA PEDAGOGIE

postat 15 aug. 2017, 08:35 de Universitatea Tiraspol   [ actualizat la 11 nov. 2017, 00:07 ]


UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL 

FACULTATEA PEDAGOGIE REZOLUȚIA 

Conferinței științifico-practice naționale cu participare internațională 

RECONCEPTUALIZAREA FORMĂRII INIȚIALE ȘI CONTINUE A CADRELOR DIDACTICE DIN PERSPECTIVA INTERCONEXIUNII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI MODERN GENERAL ȘI UNIVERSITAR 

(27-28 octombrie 2017) 

Participanții la forumul științifico-practic nominalizat, organizat de Facultatea Pedagogie, Universitatea de Stat din Tiraspol, au menționat:

 • Asigurarea unui dialog constructiv între diverși parteneri pentru identificarea și soluționarea problemelor pregătirii cadrelor didactice;
 • Sensibilizarea participanților despre perspectivele interconexiunii învățământului general și universitar;
 • Analiza modelelor relevante în formarea inițială și continuă a cadrelor didactice;
 • Abordarea aspectelor inovative privind interconexiunea învățământului modern general și universitar;
 • Argumentarea științifică a reconceptualizării formării profesionale inițiale și continue în învățământul modern general și universitar;
 • Elucidarea tendințelor de evaluare a formării competenței profesionale în raport cu exigențele societății în continuă schimbare;
 • Relevarea oportunităților de transfer a rezultatelor investigațiilor științifice axate pe formarea de calitate a pedagogilor.

Demersul esențial al dezbaterilor în cadrul atelierelor științifice ale Conferinței s-a axat pe ideea că paradigmele schimbării, marcate de tendința Uniunii Europene de a aduce la un numitor comun demersurile educaționale, de a crea Spațiul European al Învățământului, oferă posibilități reale de renovare a formării inițiale și continue prin regândirea, remodelarea, reevaluarea critică a componentelor curriculare.

Participanții au enunțat că: 

 • Elementele cheie pe care se poziționează noua concepție a învățământului sunt: profesionalismul, eficacitatea și calitatea învățământului; 
 • Reînnoirea conținutului învățământului se bazează pe anumite principii psihopedagogice: axarea demersului educativ pe subiect, comunicarea educațională, accentuarea caracterului formativ-educativ al procesului de predare-învățare-evaluare etc.; 
 • Finalitățile formării inițiale și continue vizează formarea unei personalități culte și profesional competente în domeniul pedagogiei învățământului general care să răspundă eficient demersului educațional și cultural contemporan al individului , al națiunii și societății umane; 
 • Reconceptualizarea, ajustarea la cerințele actuale, la nivel de proces de instruire /formare profesională inițială și continuă este inevitabilă, incontestabilă, oportună, care este generată de tendințele europene de modernizare a învățământului în vederea asigurării calității și formării de competențe. 

Secvențe video conferință: aici.

Textul Rezoluției a fost aprobat unanim de către participanții Conferinței.

2017_10_27_conferinta


Conferiţa Ştiinţifică cu participare Internaţională

postat 30 iun. 2017, 05:28 de Universitatea Tiraspol

 UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL (cu sediul la CHIŞINĂU)

Facultatea de Filologie 

Catedra Limba şi Literatura Română

Scrisoare informaţională

Stimaţi colegi,

Catedra Limba şi Literatura Română a Facultăţii de Filologie, UST organizează şi Vă invită să participaţi la Conferiţa Ştiinţifică cu participare Internaţională  „Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane” care va avea loc pe 24-25 noiembrie 2017.

Se propun următoarele axe tematice ale Conferinţei:

Lingvistică generală, sociolingvistică
 • Comunicare şi limbaj
 • Lingvistică contrastivă şi traductologie
 • Gramatică
 • Lexicologie, lexicografie, terminologie
 • Istoria limbii şi dialectologie
 • Literatură şi folclor
 • Stilistică şi cultivarea vorbirii
 • Didactică şi glotodidacticăTermenul limită de prezentare a materialelor şi a fişei de participare la Conferinţă, 01 noiembrie 2017, vor fi expediate prin e-mail pe adresa: catedrallr.ust@mail.ru . Materialele pot fi prezentate în limbile engleză, franceză, română, rusă (rezumatul în primele cazuri va fi în limba română).Cerinţele faţă de materialele prevăzute pentru publicare

Articolele vor fi tehnoredactate conform următoarelor cerinţe:

 • Titlul dactilografiat cu majuscule, font Times New Roman 12, caractere Bold, centrat.
 • Autor (numele, prenumele) – instituţia, font Times New Roman 12, dreapta.
 • Coli format A 4 , interval între rânduri -1,5; centrat.
 • Rezumatul şi cuvintele-cheie (în limba engleză).
 • Volumul publicaţiilor: maxim 5 pagini complete (font Times New Roman 12)
 • Câmpurile de sus şi jos - 2 cm; dreapta - 1,5 cm; stânga - 3 cm.
 • Sursele bibliografice vor fi consemnate în paranteze pătrate, iar la sfârşitul articolului se prezită respectivele surse în ordine numerică corespunzătoare (Referinţe bibliografice).

Taxa de participare 100 lei - va fi achitată în ziua deschiderii conferinţei

Adresa comitetului organizatoric :

Catedra Limba şi Literatura Română
Strada Drumul Viilor, 26a
Universitatea de Stat din Tiraspol
Republica Moldova, or. Chişinău,
(Tel. 022-79-87-24)


Formular de participare


 Numele, prenumele
 
 Titlul ştiinţific 
 Ţara 
 Instituţia în care activaţi 
 Adresa 
 Telefon, fax 
 E-mail 
 Atelierul pentru care optaţi 
 Titlul comunicăriiIndicaţi una din opţiuni
□ Cu participare la conferinţă
□ Fără participare la conferinţă
 

1-10 of 13