ADMITEREA


INFORMAȚII GENERALE DESPRE ADMITEREA
LA UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL

  Universitatea de Stat din Tiraspol este prima instituţie de învăţământ superior din Republica Moldova, fondată la 1 octombrie 1930. Din anul 1992 universitatea se află în municipiul Chişinău.
 Pe parcursul a 85 de ani UST a format la facultăţile sale peste 75 mii de specialişti, iar mulţi dintre ei au devenit personalităţi marcante în diverse domenii - învăţământ preuniversitar şi universitar, savanţi în pedagogia şi economia naţională, în cultură, scriitori. Majoritatea cadrelor profesoral – didactice din universitate deţin titluri ştiinţifice şi didactice. Universitatea îşi extinde aria de colaborare cu instituţii din ţară şi de peste hotare - România, Rusia, Ucraina ş.a. Studenţii beneficiază de bursă şi cămin.

  Durata studiilor la universitate la ciclul I este de 4 ani pentru specialităţile duble şi 3 ani pentru monospecialităţi *

 În cadrul Universității activează CATEDRA MILITARĂ.

  Studiile la universitate pot fi realizate la buget şi în bază de contract, cu frecvenţă la zi sau cu frecvenţă redusă, cu predare în limbile română şi rusă la următoarele facultăţi:

  • Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale
  • Geografie
  • Biologie și chimie
  • Pedagogie
  • Filologie

Adresa Universităţii: 
mun. Chişinău MD2069 str. IabIocichin,5.

Deplasarea: cu troleibuzele Nr. l, 5, 8, 11, 23 sau microbuzele Nr. 108, 111, 123, 154, 171, 152 până la staţia „Calea Ieşilor".

Informaţii suplimentare la telefoanele: 
  • 02275-49-06;
  • 02224-07-63;
  • 02275-49-24; 
  • 02275-49-42

ADMITERE ȘCOALĂ DOCTORALĂ

ȘCOALA DOCTORALĂ https://drive.google.com/open?id=0B5LstnttqU8gVVFpbTZkZ1VvWGM

DETALII ADMITERE: AICI