ADMITEREA

REGULAMENTE ADMITERE ȘI TAXE
https://docs.google.com/document/d/1L927V4g1Z3hOr9UsZerI7XJJ-HXrzrdrCJkOh2Z1AMs/edit?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B5LstnttqU8gd2xtTWx0VVhsY2Jxbk9tWlZxTkU0RldrV0Fv/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B5LstnttqU8gb2dIQU4yV0xHbEk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B5LstnttqU8gcHJ3OXh2Um53WFE/view?usp=sharing https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DQ_YyiPaXLvH9qJSXIP5BGGsU3bHurfpSb5HEYyCYSg/edit?usp=sharing

INFORMAȚII GENERALE DESPRE ADMITEREA
LA UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL

  Universitatea de Stat din Tiraspol este prima instituţie de învăţământ superior din Republica Moldova, fondată la 1 octombrie 1930. Din anul 1992 universitatea se află în municipiul Chişinău.
 Pe parcursul a 85 de ani UST a format la facultăţile sale peste 75 mii de specialişti, iar mulţi dintre ei au devenit personalităţi marcante în diverse domenii - învăţământ preuniversitar şi universitar, savanţi în pedagogia şi economia naţională, în cultură, scriitori. Majoritatea cadrelor profesoral – didactice din universitate deţin titluri ştiinţifice şi didactice. Universitatea îşi extinde aria de colaborare cu instituţii din ţară şi de peste hotare - România, Rusia, Ucraina ş.a. Studenţii beneficiază de bursă şi cămin.

  Durata studiilor la universitate la ciclul I este de 4 ani pentru specialităţile duble şi 3 ani pentru monospecialităţi *

 În cadrul Universității activează CATEDRA MILITARĂ.

  Studiile la universitate pot fi realizate la buget şi în bază de contract, cu frecvenţă la zi sau cu frecvenţă redusă, cu predare în limbile română şi rusă la următoarele facultăţi:

Admiterea pentru ciclul I : Studii superioare de licenţă
Facultatea Filologie

Specialităţi cu frecventă la zi :
 • limba şi literatura română şi limba franceză; 
 • limba şi literatura română şi limba engleză; 
 • limba şi literatura rusă şi limba engleză; 
 • limba şi literatura română*; 
 • limba şi literatura rusă*.
Specialităţi cu frecvenţă redusă:
 • limba şi literatura română; 
 • limba şi literatura rusă. 
Telefon la facultate: 022280537
Facultatea Fizică, Matematică
şi Tehnologii Informaţionale


Specialităţi cu frecvenţă la zi:
 • informatică şi matematică; 
 • informatică şi fizică; 
 • matematică şi fizică; 
 • matematică şi informatică; 
 • fizică şi informatică; 
 • fizică şi astronomie;
 • fizică*;
 • matematică*;
 • informatică*.
Specialităţi cu frecvenţă redusă:
 • fizică;
 • matematică;
 • informatică.
Telefon la facultate: 022747919
Facultatea Biologie şi Chimie

Specialităţi cu frecvenţă la zi:
 • biologie şi chimie; 
 • chimie şi fizică; 
 • chimie şi biologie; 
 • chimie şi tehnologii informaţionale;
 • biologie*; 
 • chimie*; 
 • ecologie*. 
Specialităţi cu frecvenţă redusă:
 • biologie; 
 • biologie cu aprofundare în sanologie; 
 • chimie; 
 • securitate ecologică.
Telefon la facultate: 022280536; 022798176
Facultatea Geografie

Specialităţi cu frecvenţă la zi:
 • geografie şi biologie; 
 • geografie şi limba engleză; 
 • geografie şi istorie; 
 • geografie şi informatică;
 • geografie; turism.
Specialităţi cu frecvenţă redusă:
 • geografie; turism
Telefon la facultate : 022798419
Facultatea Pedagogie

Specialităţi cu frecvenţă la zi:
 • pedagogie în învăţământul primar şi pedagogie preşcolară; 
 • pedagogie în învăţământul primar şi limba engleză;
 • pedagogie în învăţământul primar şi psihopedagogie;
Specialităţi cu frecvenţă redusă:
 • pedagogie în învăţământul primar; psihopedagogie;
 • pedagogie preşcolară.
Telefon la facultate : 022750644
Actele necesare pentru admitere la ciclul de licenţă:

 • cerere; 
 • actul de studii medii de specialitate sau bacalauriat
  (în original); 
 • certificat medical (Nr.086 --U); 
 • buletinul de identitate (adeverinţa de naştere); 
 • 6 fotografii 3x4.
Adresa Universităţii:
mun. Chişinău MD2069 str. IabIocichin,5.

Deplasarea: cu troleibuzele Nr. l, 5, 8, 11, 23 sau microbuzele Nr. 108, 111, 123, 154, 171, 152 până la staţia „Calea Ieşilor".

Informaţii suplimentare la telefoanele:
 • 02275-49-06;
 • 02224-07-63;
 • 02275-49-24; 
 • 02275-49-42
Ciclul II: Studii superioare de MASTERAT
Masterat de cercetare/profesionalizare

Admiterea la masterat are loc în bază de concurs cu finanţare din buget sau contract cu frecvenţă la zi 

Durata studiilor: 2 ani – 120 credite
Facultatea Fizică, Matematică
şi Tehnologii Informaţionale

Ştiinţe ale Educaţiei, 120 credite:
 • Matematici modeme şi tehnologii moderne de instruire 
 • Management şi comunicare instituţională 
 • Managementul educaţional 
 • Tehnologii informaţionale în instruire 
 • Fizica modernă şi tehnologii formative 
Telefon la facultate: 022747919
Facultatea Biologie şi Chimie

Ştiinţe ale Educaţiei, 120 credite:
 • Chimie contemporană şi tehnologii educaţionale
 • Biologie modernă şi tehnologii în instruire
 • Biologia şi psihologia sănătăţii
Ştiinţe, 120 credite:
 • Biologie aplicată
 • Chimia ecologică
Telefon la facultate: 022280536; 022798176

Facultatea Geografie

Ştiinţe ale Educaţiei, 120 credite:
 • Geografie şi tehnologii educaţionale
Ştiinţe:
 • Geoinformatica
 • Geografie economică
 • Geografia mediului înconjurător
Servicii:
 • Management strategic în turism
Telefon la facultate : 022798419 
Facultatea Filologie

Ştiinţe ale Educaţiei, 120 credite:
 • Limba şi literatura română contemporană şi tehnologii educaţionale
 • Limba şi literatura rusă contemporană şi tehnologii educaţionale
Telefon la facultate: 022280537 
Facultatea Pedagogie

Ştiinţe ale Educaţiei:
 • Managementul educaţiei preşcolare – 90/120 credite 
 • Pedagogia şi metodologia invăţămîntului primar – 90/ 120credite 
 • Psihopedagogia invăţămîntului preuniversitar  – 90/120 credite 
 • Psihologia socială şi a familiei – 120 credite 
Telefon la facultate : 022750644
Actele pentru admiterea la ciclul II:
 • cererea; 
 • Diploma de Licenţă şi anexa(original); 
 • certificat medical – tip nr.86-U; 
 • 6 fotografii 3*4 cm, 
 • buletinul de identitate; 
 • livretul militar(premilitar).
Adresa Universităţii: 
mun. Chişinău MD2069 str. IabIocichin,5.

Deplasarea: cu troleibuzele Nr. l, 5, 8, 11, 23 sau microbuzele Nr. 108, 111, 123, 154, 171, 152 până la staţia „Calea Ieşilor".

Informaţii suplimentare la telefoanele: 
 • 02275-49-06;
 • 02224-07-63;
 • 02275-49-24; 
 • 02275-49-42

ADMITERE ȘCOALĂ DOCTORALĂ

ȘCOALA DOCTORALĂ https://drive.google.com/open?id=0B5LstnttqU8gVVFpbTZkZ1VvWGM

ADMITEREA LA FACULTĂȚI

ADMITERE FACULTATEA FILOLOGIE


ADMITERE FACULTATEA FILOLOGIE
ADMITERE FMTI
ADMITERE FMTI
ADMITERE FACULTATEA GEOGRAFIE
 

ADMITERE FACULTATEA GEOGRAFIE
ADMITERE BIOLOGIE ȘI CHIMIE
 
ADMITERE BIOLOGIE ȘI CHIMIE
ADMITERE FACULTATEA PEDAGOGIE

ADMITERE FACULTATEA PEDAGOGIE