ACTE

ACTE UNIVERSITARE

https://drive.google.com/open?id=0B5LstnttqU8geHdfMU1rMWZnUHM
   
CARTA UNIVERSITARĂ
 REGULAMENT CU PRIVIRE LA OCUPAREA LOCURILOR BUGETARE  REGULAMENT PRIVIND FINALIZAREA STUDIILOR DE LICENȚĂ
 REGULAMENT PRIVIND PROGRAMELE DE STUDII  REGULAMENT PRIVIND STUDIILE DE MASTERAT  REGULAMENT PRIVIND STAGIILE DE PRACTICĂ
REGULAMENT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DE ÎNVĂȚARE
 https://drive.google.com/open?id=0B5LstnttqU8gVnBQYkVyTU1UZ1E  https://drive.google.com/open?id=0B5LstnttqU8gN051RjJobktyeDA  Burse de Studii  https://drive.google.com/open?id=0B5LstnttqU8ga1FqV2xIZXZwTFk
 https://drive.google.com/open?id=0B5LstnttqU8gRnhkaTlla0JfZU0  https://drive.google.com/open?id=0B5LstnttqU8ga3BNRDBzVVZEX3c  https://drive.google.com/open?id=0B5LstnttqU8gMkt4T3kxZjZCQk0  https://drive.google.com/open?id=0B5LstnttqU8gQ1Izc0c4S0VGVG8
       
 https://drive.google.com/open?id=0B5LstnttqU8gOUswLTk4a2N0SGs
 https://drive.google.com/open?id=0B5LstnttqU8gd0dVcU84azRna0k  https://drive.google.com/open?id=0B5LstnttqU8gRGZzZzBMS2I3RWM  


I N S T R U C Ț I U N I

     
INSTRUCȚIUNE PRIVIND TEHNOREDACTAREA ȘI PREZENTAREA ARTICOLELOR ÎN REVISTA ACTA ET COMMENTATIONES   
     

 


ACTE NORMATIVE EXTERNE

     
CODUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA   REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A STUDIILOR  ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ÎN BAZA SNCS 2015
     
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A EDUCAȚIEI 2014 - 2020   ORDIN DE MODIFICARE A REGULAMENTULUI SNCS
     
NOMENCLATORUL DOMENIILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ ȘI SPECIALITĂȚILOR 2005   METODOLOGIA DE EVALUARE EXTERNĂ ANACIP 2016
     
CADRUL DE REFERINȚĂ AL CURRICULUMULUI UNIVERSITAR 2015   HOTĂRÂREA GUVERNULUI RM NR. 1009 CU PRIVIRE LA CUANTUMURILE BURSELOR ȘI A ALTOR FORME DE AJUTOARE SOCIALE PENTRU STUDENȚII DIN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR
     
PLANUL CADRU PENTRU STUDII SUPERIOARE DE LICENȚĂ, MASTER, DOCTORAT 2015   REGULAMENT-CADRU CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SAS 
     
REGULAMENTUL-CADRU PRIVIND STAGIILE PRACTICE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR    REGULAMENT-CADRU AL CATEDREI INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR 
     
REGULAMENTUL-CADRU PRIVIND EVALUAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE A STUDENTULUI   REGULAMENT-CADRU AL FACULTĂȚII INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR  
     
REGULAMENTUL-CADRU PRIVIND MOBILITATEA ACADEMICĂ   REGULAMENT PRIVIND SCUTIREA DE TAXE DE STUDII (H.G. RM NR 125) 
     
RECOMANDĂRI-CADRU PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA SMC   REGULAMENT-CADRU PRIVIND FUNCȚIONAREA CĂMINELOR DIN SUBORDINEA INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT
     
REGULAMENTUL-CADRU PRIVIND FINALIZAREA STUDIILOR DE LICENȚĂ    
     
     

ADMITERE

 https://docs.google.com/document/d/1L927V4g1Z3hOr9UsZerI7XJJ-HXrzrdrCJkOh2Z1AMs/edit?usp=sharing  https://sites.google.com/site/usttemporar/acte/3dreg_adm_c2.png?attredirects=0https://drive.google.com/file/d/0B5LstnttqU8gd2xtTWx0VVhsY2Jxbk9tWlZxTkU0RldrV0Fv/view?usp=sharing
 https://drive.google.com/file/d/0B5LstnttqU8gX0lHU2NrdWdhTV9mSGZuNUpwTEtEZlB2Ti1n/view?usp=sharing  


ORDINE 

https://drive.google.com/file/d/0B5LstnttqU8gQ2tsTTNMaG9EYVE/view?usp=sharing