SEMINAR NAȚIONAL, 30 martie 2016, UTM

La 30 martie 2016 la Universitatea Tehnică a Moldovei a avut loc un seminar de lucru, organizat în cadrul proiectului ERASMUS+ “Creating Moldovan E-network for promoting e-teaching in the continuing professional education – TEACH-ME” (Crearea de e-rețele pentru promovarea e-predării în educația profesională continuă din Moldova) la care au participat partenerii din Republica Moldova.

Participanții la seminar au fost salutați de către Larisa Bugaian, prorector al Universitatății Tehnice a Moldovei, Tatiana Gherstega, specialist principal al Direcției învățământ superior și dezvoltare a științei a Ministerul Educației, Cristina Gherman, Coordonator al Oficiului Național ERASMUS+ Moldova.

Pe agenda seminarului au fost incluse și o serie de comunicări privind:

  • formarea profesională continuă a cadrelor didactice din Republica Moldova: experiențe, probleme și perspective (Andrei Braicov - coordonator național al proiectului);
  • analiza grupurilor țintă și a părților interesate la formarea profesională continuă din instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova (Valentina Botnari, Igor Șevcenco, Maria Ianioglo, Corina Negară, Iulia Corman, Simion Caisîn, Dinu Țurcanu);
  • rezumatul celor mai bune practici în organizarea centrelor de formare continuă din Republica Moldova și Europa (Valeriu Cabac, Sergiu Corlat, Veronica Prisăcaru, Ludmila Fedotova, Simion Caisîn, Petru Vârlan);
  • abordările pedagogice inovative, inclusiv a  celor bazate pe utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (Irina Todos, Maria Vasiliev)

În cadrul Seminarului au fost discutate problemele și perspectivele sistemului de formare continuă a cadrelor didactice preuniversitare și universitare din Republica Moldova. De asemenea s-a făcut o analiză a celor mai bune practici cu privire la formarea profesională continuă în instituțiile de învățământ superior din Republica noastră și din Europa.

Discuțiile care au urmat au pus în evidență avantajele metodei PBL, aspectul aplicativ, problemele care pot apărea la utlizarea ei și căile de soluționare acestora. S-a vorbit despre rolul major al angajatorilor în depistarea situațiilor problematizate, dar și în găsirea instrumentelor de soluționare.

Cîte un membru al echipelor partenere ale proiectului au prezentat rezultatele studiului efectuat în cadrul instituției, raport prevăzut în primul pachet de lucru al proiectului care era axat pe stabilirea grupelor țintă care vor fi antrenate în formarea continuă la modulele IT și Pedagogia inovativă.

Prin acest seminar s-a continuat schimbul de experiență pe care îl posedă partenerii proiectului în formarea continuă. Evenimentul a contribuit la facilitarea transferului de cunoștințe pentru crearea unei rețele complexe de colaborare între parteneri. În cadrul Seminarului au avut loc discuții referitoare la realizarea obiectivele proiectului, în luările de cuvînt Andrei Braicov (decanul facultății FMTI, Universitatea de Stat din Tiraspol), Valentina Prițcan (prorector, Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălți), Valentin Amariei (prorector pentru formarea continuă, Universitatea Tehnică a Moldovei) au accentuat că proiectul TEACH-ME va contribui la consolidarea abilităților pedagogice și de utilizare a tehnologiilor informaționale și comunicaționale pentru formarea continuă a cadrelor didactice și pentru asigurarea accesului la educație continuă.

Seminarul s-a finalizat cu o vizită la  Centrul Universitar de Formare Continuă a Universității Tehnice a Moldovei, unde discuțiile au continuat.

Comments