Săptămînă de formare la Universitatea Kingston, Londra

În perioada 27 iunie – 1 iulie 2016 la Universitatea Kingston, Londra (UKL) au avut loc activități de formare pentru membrii proiectului Erasmus + „Creating Moldovan network for promotion of e-teaching in the continuing professional education” (TEACH ME) la care au participat reprezentanți ai instituțiilor partenere din Republica Moldova (UST, UTM, USB ”A.Russo”, USCh” B.P.Hașdeu”, UAM și IFC), precum și experți din Franța și Anglia, membri ai consorțiumului proiectului.

Primă ședință s-a desfășurat la Centrul de Cercetare și Practică în Învățămîntul Superior al UKL, unde directorul Centrului Tim Linsey și profesorul Lisley-Jane Reynolds au familiarizat participanții la trening cu activitatea centrului, iar dr. Isabel Huet a prezentat programul de lucru al săptămînii. Au fost puse în discuții probleme referitoare la misiunea Centrului, activitatea și bunele practici în formarea profesională continuă (FPC). Ziua de lucru s-a finalizat cu vizitarea campusului Kingston Hill și a Centrului de Cercetare și Practică în Învățămîntul Superior.

Zilele care au urmat au fost consacrate audierii mai multor prezentări ale partenerilor europeni urmate de dezbateri constructive care vizează realizarea obiectivelor proiectului TEACH ME: cadrul de evaluare a calității E-learning- ului, principiile de proiectare a curriculumului pentru învățămîntul la distanță și mixt, perspectivele implementării technologiei Enhanced Learning în universități, a instruirii on-line, evaluarea on-line, probleme ale pedagogiei inovative, proiectarea și certificarea în pedagogia inovativă și altele.

Pe parcursul acestei săptămîni de lucru membrii echipei din Republica Moldova au avut posibilitate să cunoască bunele practici de formare profesională continuă în Universitatea din Kingston, dar și în alte universități europene. Experiența acumulată va fi valorificată în vederea sporirii calității FPC a cadrelor didactice din țară.

Comments