Vizită de studii și documentare Asociația de Învățămînt la Distanță din Lituania, Kaunas, 21 – 24 februarie 2016

În perioada 22-23 februarie 2016 la Universitatea Tehnologică din Kaunas – partener în cadrul proiectului TEACH ME (ERASMUS+) a avut loc workshop-ul consacrat strategiilor e-Learning în scopul familiarizării cu experiența de implementare în sistemul educațional la nivel național și instituțional a tehnologiilor informaționale. Participanții au fost informați despre evoluția și tendințele instruirii la distanță în spațiul european și realizările în domeniu în cadrul Universității din Kaunas. O atenție deosebită a fost acordată asigurarii calității e-Learning, care are impact direct asupra procesului de pregătire a specialiștilor. Au fost prezentate programe speciale destinate profesorilor și formatorilor.

Experiența de peste 20 de ani a echipei Asociației Naționale a Educației la Distanță a fost împărtășită membrilor consorțiului în scopul activizării implementării e-Learning-ului în universitățile din R. Moldova, în special la ciclul II și în cadrul programelor de formare profesională continuă. Pentru asigurarea calității acestui proces este nevoie de formarea cadrelor didactice, modernizarea bazei tehnico-materiale, armonizarea cadrului legislative în domeniu etc.

Comments