Seminar metodiologic 10 februarie 2016, Chișinău, Institutul de Formare Continuă

La 10-11 februarie 2016 circa 30 de cadre didactice din instituțiile superioare din Republica Moldova au participat la un seminar pe tematica formării profesionale continue și a bunelor practici de e-teaching organizat de Institutul de Formare Continuă în cadrul proiectului ERASMUS+ “Crearea E-rețelei moldovenești pentru promovarea e-instruirii în formarea profesională continuă” (Creating Moldovan E-network for promoting e-teaching in the continuing professional education, acronim TEACH ME).

Agenda seminarului a avut în vizor schimbul de experiență în domeniile ce țin de obiectivele proiectului:

  • Stabilirea și funcționarea rețelei de Centre de Formare Profesională Continuă din instituțiile partenere din Republica Moldova.
  • Integrarea tehnologiilor de eLearning în formarea profesională continua a cadrelor didactice.
  • Identificarea bunelor practici și a abordărilor pedagogice inovatoare în sistemul de învățământ universitar.

Au fost prezentate avantajele învățării mixte folosind Adobe Presenter și Adobe Captivate, tehnologii implementate cu success în procesul de formare continuă a cadrelor didactice la Institutul de Formare Continuă.

Sedința seminarului a fost transmisă on-line, în regim de Videoconferință, astfel încît cei care nu au avut posibilitatea să fie prezenți real, au avut posibilitatea să comunice sincron cu participanții la seminar.

Comments