NOUTĂȚI ȘI EVENIMENTE

Conferința internațională Profesorul inovator al secolului XXI – practici, abordări și strategii, Cahul, 8 noiembrie 2017

Conferința este organizată în cadrul proiectului Creating Moldovan E-network for promoting innovative e-teaching in the continuing professional education (TEACH ME) finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Proiectul are drept scop stimularea competențelor profesionale și generice ale cadrelor didactice din Republica Moldova și urmărește să contribuie la consolidarea formării continue a cadrelor didactice.

Citeste mai mult

A 4-a întâlnire a partenerilor de proiect TEACH ME
21-22 iunie 2017, Universitatea Nice Sophia Antipolis

Rezultatele săptămânii de instruire și valorificarea acestora au fost, principalul, dar nu unicul subiect al discuțiilor din cadrul celei de-a 4-a întâlniri ale partenerilor TEACH ME care a avut loc la UNS imediat după săptămâna de instruire, în zilele de 19 și 20 iunie.

Citeste mai mult

Săptămâna de instruire la Universite Nice Sophia Antipolis 12 - 19 iunie 2017

Dacă credeți că pitoreasca Rivieră Franceză este faimoasa numai pentru statiunile sale rafinate, atunci greșiți. O dovadă ar fi faptul că Nisa oferă și oportunități excelente de a învăța mai multe despre pedagogia inovatoare bazată pe TIC. Acest fapt poate fi confirmat de către cei 20 de profesori moldoveni care au vizitat Universitatea Nice-Sophia- Antipolis (UNS) in perioada 12-19 iunie 2017. La departamentul Pedagogie Inovatoare al UNS ei au fost instruiți în domeniul proiectării și implementării activităților pedagogice bazate pe TIC.

Citeste mai mult

Echipa TEACH ME în cadrul evenimentului: „Erasmus+ o poveste de 30 de ani”

La 18 mai 2017 echipa proiectului TEACH ME a participat la aniversarea Programului Erasmus+ întitulat: „Erasmus+ o poveste de 30 de ani”. Evenimentul a reunit mai mulți reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova care au prezentat, prin expoziția organizată în incinta Palatului Republicii, proiectele Erasmus+ implementate în Republica Moldova. La expoziție au fost prezentate materiale elaborate în cadrul proiectelor de dezvoltare instituțională finalizate, precum și cele aflate în derulare. La ceremonie au participat invitați de onoare ca : Pirkka Tapiola, Ambasador, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova; Pavel Filip, Prim-ministrul Republicii Moldova; Corina Fusu, Ministrul Educației Republicii Moldova; ș.a.”.

Citeste mai mult

Echipa proiectului TEACH ME a participat la a treia Reuniune a consorțiului proiectului Erasmus +

La reuniune au fost examinate rezultatele obținute în cadrul proiectului, realizările activităților incluse în planul de lucru și planificarea pentru următoarele luni ale anului 2017.

Citeste mai mult

Săptămînă de formare la Universitatea Kingston, Londra

În perioada 27 iunie – 1 iulie 2016 la Universitatea Kingston, Londra (UKL) au avut loc activități de formare pentru membrii proiectului Erasmus + „Creating Moldovan network for promotion of e-teaching in the continuing professional education” (TEACH ME) la care au participat reprezentanți ai instituțiilor partenere din Republica Moldova (UST, UTM, USB ”A.Russo”, USCh” B.P.Hașdeu”, UAM și IFC), precum și experți din Franța și Anglia, membri ai consorțiumului proiectului.

Citeste mai mult

SEMINAR NAȚIONAL, 30 martie 2016, UTM

La 30 martie 2016 la Universitatea Tehnică a Moldovei a avut loc un seminar de lucru, organizat în cadrul proiectului ERASMUS+ “Creating Moldovan E-network for promoting e-teaching in the continuing professional education – TEACH-ME” (Crearea de e-rețele pentru promovarea e-predării în educația profesională continuă din Moldova) la care au participat partenerii din Republica Moldova.

Citeste mai mult

Seminarul “Instruirea în bază de probleme (PBL) în învățămîntul superior”, 26 mai 2016

Pe 26 mai 2016 la Universitatea de Stat din Tiraspol a avut loc seminarul metodologic cu tematica “Instruirea în bază de probleme (PBL) în învățămîntul superior”, la care au participat cadre didactice universitare, doctoranzi și masteranzi.

Citeste mai mult

Vizită de studii și documentare Asociația de Învățămînt la Distanță din Lituania, Kaunas, 21 – 24 februarie 2016

În perioada 22-23 februarie 2016 la Universitatea Tehnologică din Kaunas – partener în cadrul proiectului TEACH ME (ERASMUS+) a avut loc workshop-ul consacrat strategiilor e-Learning în scopul familiarizării cu experiența de implementare în sistemul educațional la nivel național și instituțional a tehnologiilor informaționale. Participanții au fost informați despre evoluția și tendințele instruirii la distanță în spațiul european și realizările în domeniu în cadrul Universității din Kaunas. O atenție deosebită a fost acordată asigurarii calității e-Learning, care are impact direct asupra procesului de pregătire a specialiștilor. Au fost prezentate programe speciale destinate profesorilor și formatorilor.

Citeste mai mult

Seminar metodiologic 10 februarie 2016, Chișinău, Institutul de Formare Continuă

La 10-11 februarie 2016 circa 30 de cadre didactice din instituțiile superioare din Republica Moldova au participat la un seminar pe tematica formării profesionale continue și a bunelor practici de e-teaching organizat de Institutul de Formare Continuă în cadrul proiectului ERASMUS+ “Crearea E-rețelei moldovenești pentru promovarea e-instruirii în formarea profesională continuă” (Creating Moldovan E-network for promoting e-teaching in the continuing professional education, acronim TEACH ME).

Citeste mai mult

Lansarea proiectului TEACH ME, Chisinau, 10 - 11 decembrie 2015

În perioada 10-11 decembrie 2015 în incinta Universității de Stat din Tiraspol a avut loc lansarea proiectului 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP de consolidare a capacităților din cadrul programului ERASMUS+ “Crearea E-rețelei moldovenești pentru promovarea e-instruirii în formarea profesională continuă” (Creating Moldovan E-network for promoting e-teaching in the continuing professional education, acronim TEACH.

Citeste mai mult

Comments