NOUTĂȚI

Vizita de monitorizare a impactului proiectului TEACHME

La 28 martie 2019 Oficiul Național ERASMUS+ Moldova a oferit universităților partenere ale proiectului TEACHME un prilej nou de a se convoca la masa rotundă: evaluarea impactului implementării proiectului pe toate dimensiunile. Instituția gazdă a evenimentului a fost Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău), care a fost coordonator local al proiectului.

Citeste mai mult

Proiectul TEACH ME a fost prezentat la Conferința annuală a experților în învățământul superior (HERE) cu genericul ,,Capacity building for higher education reform: The impact of collaborative international projects"

Prezentarea rezultatelor proiectului TEACME a fost realizată de către Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, coordonator instituțional al proiectului TEACH ME, USARB în cadrul expoziției celor mai reușite proiecte Erasmus+, selecția 2015-2017, organizată în cadrul Conferinței anuale a experților în învățământul superior (HERE) cu genericul ,,Capacity building for higher education reform: The impact of collaborative international projects", găzduită de Universitatea Sapienza din Roma, Italia (UNIROMA), 12-13, decembrie 2018.

Citeste mai mult

Decizia ANACEC privind autorizarea cursurilor de formare profesională continuă ale Universității de Stat din Tiraspol elaborate în cadrul proiectului TEACHME

În baza informațiilor prezentate de către Universitatea de Stat din Tiraspol în Rapoartelor de autoevaluare, a dovezilor aduse, a constatărilor făcute în timpul vizitei de evaluare externă de pe data de 30 noiembrie 2018, comisia de evaluare externă,...

Citeste mai mult

A început procedura de autorizare a programelor de formare profesională

Vineri, 30 noiembrie 2018, o echipă de evaluatori externi ai ANACEC a fost într-o vizită de evaluare la Universitatea de Stat din Tiraspol, în vederea autorizării de funcționare provizorie a programelor de formare continuă...

Citeste mai mult

Întâlnirea a șasea a consorțiului TEACHME, World University Service of the Mediterranean, Spania

În perioada 13 - 15 iunie 2018, la Girona, Catalonia, a avut loc penultima întâlnire de lucru a partenerilor proiectului internațional Erasmus+ „Creating Moldovan E-Network for promoting e-teaching in the continuing professional education“ (TEACHME).

Citeste mai mult

Diversificarea strategiilor de învățare – cale de acces la competențele secolului XXI

La 8 decembrie 2017 în cadul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți a avut loc Atelierul didactic ,,Diversificarea strategiilor de învățare – cale de acces la competențele secolului XXI”, organizat în cadrul proiectului 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP Creating Moldovan E-network for promoting innovative e-teaching in the continuing professional education (TEACH ME) din cadrul Programului Erasmus+ Capacity Building in Higher Education.

Citeste mai mult

Conferința internațională Profesorul inovator al secolului XXI – practici, abordări și strategii, Cahul, 8 noiembrie 2017

Conferința este organizată în cadrul proiectului Creating Moldovan E-network for promoting innovative e-teaching in the continuing professional education (TEACH ME) finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Proiectul are drept scop stimularea competențelor profesionale și generice ale cadrelor didactice din Republica Moldova și urmărește să contribuie la consolidarea formării continue a cadrelor didactice.

Citeste mai mult

Abordări inovative în formarea continuă: noi provocări pentru consolidarea capacităților Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

La 31 octombrie 2017 a fost organizat Workshop-ul ,,Abordări inovative în formarea continuă: noi provocări pentru consolidarea capacităților USARB” care vizează atingerea obiectivelor proiectului 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP Creating Moldovan E-network for promoting innovative e-teaching in the continuing professional education (TEACH ME) din cadrul Programului Erasmus+ Capacity Building in Higher Education.

Citeste mai mult

A 4-a întâlnire a partenerilor de proiect TEACH ME
21-22 iunie 2017, Universitatea Nice Sophia Antipolis

Rezultatele săptămânii de instruire și valorificarea acestora au fost, principalul, dar nu unicul subiect al discuțiilor din cadrul celei de-a 4-a întâlniri ale partenerilor TEACH ME care a avut loc la UNS imediat după săptămâna de instruire, în zilele de 19 și 20 iunie.

Citeste mai mult

Săptămâna de instruire la Universite Nice Sophia Antipolis 12 - 19 iunie 2017

Dacă credeți că pitoreasca Rivieră Franceză este faimoasa numai pentru statiunile sale rafinate, atunci greșiți. O dovadă ar fi faptul că Nisa oferă și oportunități excelente de a învăța mai multe despre pedagogia inovatoare bazată pe TIC. Acest fapt poate fi confirmat de către cei 20 de profesori moldoveni care au vizitat Universitatea Nice-Sophia- Antipolis (UNS) in perioada 12-19 iunie 2017. La departamentul Pedagogie Inovatoare al UNS ei au fost instruiți în domeniul proiectării și implementării activităților pedagogice bazate pe TIC.

Citeste mai mult

Echipa TEACH ME în cadrul evenimentului: „Erasmus+ o poveste de 30 de ani”

La 18 mai 2017 echipa proiectului TEACH ME a participat la aniversarea Programului Erasmus+ întitulat: „Erasmus+ o poveste de 30 de ani”. Evenimentul a reunit mai mulți reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova care au prezentat, prin expoziția organizată în incinta Palatului Republicii, proiectele Erasmus+ implementate în Republica Moldova. La expoziție au fost prezentate materiale elaborate în cadrul proiectelor de dezvoltare instituțională finalizate, precum și cele aflate în derulare. La ceremonie au participat invitați de onoare ca : Pirkka Tapiola, Ambasador, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova; Pavel Filip, Prim-ministrul Republicii Moldova; Corina Fusu, Ministrul Educației Republicii Moldova; ș.a.”.

Citeste mai mult

Echipa proiectului TEACH ME a participat la a treia Reuniune a consorțiului proiectului Erasmus +

La reuniune au fost examinate rezultatele obținute în cadrul proiectului, realizările activităților incluse în planul de lucru și planificarea pentru următoarele luni ale anului 2017.

Citeste mai mult

Săptămînă de formare la Universitatea Kingston, Londra

În perioada 27 iunie – 1 iulie 2016 la Universitatea Kingston, Londra (UKL) au avut loc activități de formare pentru membrii proiectului Erasmus + „Creating Moldovan network for promotion of e-teaching in the continuing professional education” (TEACH ME) la care au participat reprezentanți ai instituțiilor partenere din Republica Moldova (UST, UTM, USB ”A.Russo”, USCh” B.P.Hașdeu”, UAM și IFC), precum și experți din Franța și Anglia, membri ai consorțiumului proiectului.

Citeste mai mult

Seminarul “Instruirea în bază de probleme (PBL) în învățămîntul superior”, 26 mai 2016

Pe 26 mai 2016 la Universitatea de Stat din Tiraspol a avut loc seminarul metodologic cu tematica “Instruirea în bază de probleme (PBL) în învățămîntul superior”, la care au participat cadre didactice universitare, doctoranzi și masteranzi.

Citeste mai mult

SEMINAR NAȚIONAL, 30 martie 2016, UTM

La 30 martie 2016 la Universitatea Tehnică a Moldovei a avut loc un seminar de lucru, organizat în cadrul proiectului ERASMUS+ “Creating Moldovan E-network for promoting e-teaching in the continuing professional education – TEACH-ME” (Crearea de e-rețele pentru promovarea e-predării în educația profesională continuă din Moldova) la care au participat partenerii din Republica Moldova.

Citeste mai mult

Vizită de studii și documentare Asociația de Învățămînt la Distanță din Lituania, Kaunas, 21 – 24 februarie 2016

În perioada 22-23 februarie 2016 la Universitatea Tehnologică din Kaunas – partener în cadrul proiectului TEACH ME (ERASMUS+) a avut loc workshop-ul consacrat strategiilor e-Learning în scopul familiarizării cu experiența de implementare în sistemul educațional la nivel național și instituțional a tehnologiilor informaționale. Participanții au fost informați despre evoluția și tendințele instruirii la distanță în spațiul european și realizările în domeniu în cadrul Universității din Kaunas. O atenție deosebită a fost acordată asigurarii calității e-Learning, care are impact direct asupra procesului de pregătire a specialiștilor. Au fost prezentate programe speciale destinate profesorilor și formatorilor.

Citeste mai mult

Seminar metodiologic 10 februarie 2016, Chișinău, Institutul de Formare Continuă

La 10-11 februarie 2016 circa 30 de cadre didactice din instituțiile superioare din Republica Moldova au participat la un seminar pe tematica formării profesionale continue și a bunelor practici de e-teaching organizat de Institutul de Formare Continuă în cadrul proiectului ERASMUS+ “Crearea E-rețelei moldovenești pentru promovarea e-instruirii în formarea profesională continuă” (Creating Moldovan E-network for promoting e-teaching in the continuing professional education, acronim TEACH ME).

Citeste mai mult

Lansarea proiectului TEACH ME, Chisinau, 10 - 11 decembrie 2015

În perioada 10-11 decembrie 2015 în incinta Universității de Stat din Tiraspol a avut loc lansarea proiectului 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP de consolidare a capacităților din cadrul programului ERASMUS+ “Crearea E-rețelei moldovenești pentru promovarea e-instruirii în formarea profesională continuă” (Creating Moldovan E-network for promoting e-teaching in the continuing professional education, acronim TEACH.

Citeste mai mult

Comments