Aquestes caceres del tresor les heu de treballar en petit
  grup,
 dues o tres persones.

       XARXES SOCIALS

       PRIVACITAT

       IDENTITAT DIGITAL

       CIBERBULLING

       GROOMING

       SEXTING