2. Morfosintaxi‎ > ‎

2.1. Relatius

Quan parlem de "relatius" parlem bàsicament de les funcions que pot fer la partícula que / què i les formes semblants. Ací teniu un quadre que us aclarirà molt quan s'ha d'utilitzar cadascuna.


Àton

que

Sense article

Antecedent + que

Era una dona que tenia un fill

És el llibre que he comprat

És l’any que vas nàixer

Tònic

què

antecedent+prep+què

Per a coses (no-persones)

amb preposició  i sense article

El llibre de què t’he parlat

La taula a què em referia

Tònic

qui

antecedent+prep+qui

Referit a persones

Sense preposició

Amb prep sense article

El qui ho faça tindrà premi

Era el pare qui venia

El jove de qui t’he parlat

Compost

el qual, la qual, els quals, les quals

Substitueix:

que explicatiu, què, qui

He vist Anna, la qual m’ha dit.

El llibre del qual t’he parlat

El xiquet del qual t’he parlat

Adverbial

on

Per a referir-se a un lloc

Substitueix: en quèen el qual

El bar on quedàrem era tancat

Possessiu

del qual , de la qual

dels quals , de les quals

Cast. “cuyo”+ nom

Català: nom+ relatiu possessiu

"El joven cuyo padre he visto"

El jove el pare del qual he vist

Neutre

la qual cosa,

cosa que, i això

Substitueix una frase sencera

No treballes, la qual cosa em

disgusta.


Davant de preposició posem:

  • el qual/ la qual / els quals / les quals (relatiu compost)
  • què (cosa) sense article
  • qui (persona) sense article

el que, la que, els que, les que tan sols és correcte quan equivalen a aquell que

Relatiu neutre castellà lo cual = la qual cosa, cosa que, i això


Incorrecte

Corrrecte

L'àcid amb el que he treballat és corrosiu

L'amic del que et parle ve avui.

L'àcid amb el qual (o amb què) he treballat és corrosiu. 

L'amic de qui et parle ve avui

No he llegit eixe llibre sinó el qual em donares

No he llegit eixe llibre sinó el que em donares

Li va dir que no, el que va sorprendre el seu amic.

Li va dir que, la qual cosa (o cosa que, i això) va sorprendre el seu amic.

És una fusta que se'n fan mobles

És una fusta de la qual es fan mobles

ĉ
Miquel Navarro Manchón,
7 de maig 2012, 3:51
ĉ
Miquel Navarro Manchón,
25 de febr. 2014, 1:36
Comments