Oferta usług

Polecam Państwu skorzystanie z następujących usług:
  • ekspertyzy ornitologiczne dla rolnictwa (ekspertyzy rolnośrodowiskowe)
  • wspomaganie rolnictwa na obszarach chronionych (zarządzanie, usługi, szkolenia)
  • opracowania planistyczne z zakresu ochrony przyrody
  • aktywna ochrona przyrody na obszarach chronionych i poza nimi
  • monitoring ornitologiczny terenów chronionych lub pod inwestycje
  • terenowa edukacja przyrodnicza dla młodzieży i dorosłych
  • tworzenie stron internetowych i zarządzanie ich zawartością
  • fotografia