USHTRIME MATEMATIKE


Faqja eshte ne punim
Cfare do te permbaje kjo faqe .
Do te permbaje ushtrime te zgjidhura  nga:

Matematika 1.1  Matematika 1.2
Matematika 2.1  Matematika 2.2
Matematika 3.1  Matematika 3.2Te cilat konsiderohen si ushtrime te veshtira te cilat do te ofrohen falas.


QENDRA  OLIMPJADA

OFRON  KURSE NE LENDEN E MATEMATIKES DHE INFORMATIKES  PER  SHKOLLAT E MESME SI DHE SISTEM TE AVANCUAR  NE LIDHJE ME PROGRAMIN  SHKOLLOR


Per cdo paqartesi qe keni shkruani ne kete adrese
besnik.hoxha2@gmail.com