Головна сторінка. Новини

ЗАПРОШЕННЯ ВІД КАФЕДРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УПРАВЛЯЮЧИХ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ

Випускаюча кафедра інтелектуальних управляючих та обчислювальних систем проводить підготовку таких фахівців:

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ

СТУПІНЬ

ФОРМА

галузь знань 12 «Інформаційні технології»

спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

спеціалізація «Інформаційні управляючі системи і технології (за галузями)»

БАКАЛАВР

Денна

Заочна

МАГІСТР

Денна

Студенти під час навчання отримують знання у сферах: 

- створення програмних продуктів; архітектури та організації комп’ютерних систем та мереж; Студенти під час навчання отримують знання у сферах:

- технологій розподілених та паралельних обчислень;

- WEB технологій та дизайну; управління ІТ-проектами;

- методів і систем штучного інтелекту, включаючи нейронні мережі,

- технологій кодування та обробки мультимедійної інформації тощо.

Майбутні професії: програміст, менеджер ІТ-проектів, аналітик ІТ-проектів та програм, адміністратор комп'ютерних мереж; системний адміністратор, WEB-дизайнер та програміст, адміністратор баз даних.