Головна сторінка. Новини

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення відкритої лекції
ВОРОБЙОВОЮ ЛЮБОВ’Ю СЕРГІЇВНОЮ, доктором філософських наук,
професором

16 травня 2015 р. для аспірантів та здобувачів НУДПСУ доктором філософських наук, професором, в.о. директором Навчально-наукового інституту гуманітарних наук Воробйовою Любов’ю Сергіївною була прочитана лекція на тему «Філософія права як наука».
Лекцію відвідали науково-педагогічні працівники кафедри філософії та політології: професор І.В. Богдановський, доценти Г.В. Христокін, Л.І. Гурська, І.М. Мухін, О.Б. Готра, Н.Ю. Громакова, старші викладачі Т.Г. Левченко, В.О. Трачук.
Лекція була присвячена обговоренню проблем філософії права, її місця серед філософських та юридичних наук. Л.С. Воробйова зробила акцент на соціальній цінності права, підкреслила відмінність між правом і законом, вказала на моральне та соціокультурне підґрунтя правової свідомості.
Були розглянуті проблеми правової онтології та аксіології. Зокрема, лектор проаналізувала засадничі цінності правовідносин − свободу, справедливість, рівність, специфіку їх реалізації у сучасному українському соціумі.
Колеги відмітили високий професійний рівень лектора. Зазначили, що заняття відповідає усім методичним вимогам, зокрема, використовувалися технічні засоби навчання, роздатковий матеріал, чітко дотримано структуру викладення матеріалу, теоретичні узагальнення постійно ілюструвалися прикладами із життя і професійної діяльності фахівців у галузі права та економіки.
Відзначено гуманістичну спрямованість лекції, її антропологічний потенціал. Лектор послідовно й обґрунтовано виклав основні положення філософського осмислення феномену права. Вдало поєднуючи високий академізм та популярність викладу матеріалу, Л.С. Воробйова встановила безпосередній контакт з аудиторією, обговорюючи нагальні проблеми правосвідомості в Україні.
Після завершення відкритої лекції відбувся кафедральний теоретико-методологічний семінар, на якому дана позитивна оцінка проведеному заняттю. Обговорення переросло у дискусію щодо кризи правової свідомості в Україні та шляхів її подолання.Х ювілейна студентська наукова конференція «Академія молода – 2014»

16 квітня було проведено Х ювілейну наукову конференцію студентів та курсантів
Національного університету ДПС України «Академія молода – 2014». У роботі конференції взяло участь 124 студенти та курсанти І−ІІІ курсів.
Цьогорічна конференція була присвячена 200-й річниці від дня народження Т.Г. Шевченка. Із вітальним словом до учасників звернувся Микола Іванович Кузнєцов, к.т.н., доцент кафедри інтелектуальних систем прийняття рішень Національного університету ДПС України, полковник запасу, учасник бойових дій в Афганістані, кровний родич Т.Г. Шевченка по рідному брату Йосипу.
Свої вірші, присвячені постаті Великого Кобзаря, зачитала Марія Швець, студентка КФЕК.
Доцент кафедри філософії та політології, к.і.н. О.Б. Готра виступила перед студентами та курсантами із доповіддю про феномен Т.Г. Шевченка в контексті інтелектуальної історії. К.ф.н., доцент Г.В. Христокін звернувся до учасників конференції із доповіддю на тему «Наука як духовна практика», в якій зазначив, що наукова діяльність передбачає не лише інтелектуальні зусилля, але є виявом духовних зусиль людини.
Цікавими виступами відзначилися студенти Олександр Івасюк, який проаналізував феномен Т.Г. Шевченка в контексті сьогодення; політичні погляди Великого Кобзаря досліджував Андрій Гнєдой; національно-визвольні ідеї поета в новітню добу українського державотворення характеризувала студентка Валентина Тушинська.
Можна відмітити також виступи: Римми Оганесян, присвячений феномену гри на межі реального та віртуального буття; Артура Кулика, який проаналізував особливості формування української національної ідеї в сучасних умовах; Яни Слабоуз про ідеальне суспільство в уявленні Т.Г. Шевченка; Альони Гортовенко «Т.Г. Шевченко та сучасність»; Анни Фатун про кризу політичного лідерства в сучасній Україні.
Усіх учасників конференції було відзначено сертифікатами.