Викладачі кафедри


 
Льовкіна Олена Геннадіївна
Науковий ступінь: доктор філософських наук
Вчене звання: професор
Посада: завідувач кафедри психології та соціології
Модулі та дисципліни: соціологія
Сфера наукових інтересів: соціологія кар¢єри, проблема відчуження людини, філософія діяльності, теорія агонології.

       

 
Калениченко Руслан Арсенович
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: професор кафедри
Модулі та дисципліни: професійна психологія та конфліктологія, соціальна відповідальність особистості.
Сфера наукових інтересів: психологічне забезпечення ефективності професійної діяльності; психологія мас; психологія іміджу, психолого-педагогічне забезпечення навчально-виховного процесу, соціологія та психологія впливів; сучасні методи соціологічних досліджень; практична психологія в системі соціальної роботи; волонтерство в соціальній роботі, міжнародні відносини та зовнішня політика.

 
 
Тарапатова Наталія Миколаївна
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: професор кафедри
Модулі та дисципліни: «Соціальна відповідальність особистості»
 Сфера наукових інтересів: напрацьований за період викладання досвід викладання курсів: «Соціологія», «Соціологія праці», «Економічна соціологія», «Вища освіта і Болонський процес», «Технології наукових досліджень в соціальній роботі», «Технології роботи за місцем проживання», «Паблік рілейшинз», «Соціальний супровід клієнта», «Етнопсихологія». Виступає розробником навчально-методичного забезпечення курсів «Соціологія», «Технології наукових досліджень в соціальній роботі», «Технології роботи за місцем проживання», «Формування здорового способу життя», «Соціальна відповідальність особистості».

 
Пєтухова Ірина Олексіївна
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент кафедри
Модулі та дисципліни: психологія та педагогіка вищої школи (для аспірантів), професійна психологія та конфліктологія (соціально-психологічний супровід професійної діяльності), психологія комунікативного впливу.
Сфера наукових інтересів: кризове консультування, психологічна допомога при ОСР, ПТСР, кризових станах особистості; історія психолого-педагогічної думки в Україні, психологічний супровід навчально-виховного процесу у вищих закладах освіти; соціально-психологічні тренінги, психологічна діагностика та психокорекція.


 
Харіна Олена Євгенівна
Посада:  старший викладач
Модулі та дисципліни: психологія, комунікативні процеси у навчанні, психологія управління, професійна психологія, педагогіка.
Сфера наукових інтересів: гештальт-психологія, економічна психологія, професійна деформація працівників податкової міліції, психологічне консультування, психодіагностика, корекція

 
Мустафаєв Геннадій Юсифович
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент кафедри
Модулі та дисципліни:  педагогіка вищої школи, психологія комунікативного впливу, професійна психологія.
Сфера наукових інтересів: гештальт-терапія, психологічне консультування, соціально-психологічний супровід клієнтів, психотерапія, методи протидії домашньому насильству та торгівлі людьми


 
Павлова Олена Валеріївна
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук
Посада: доцент
Модулі та дисципліни: соціальна відповідальність особистості, професійна психологія, конфліктологія, психологія комунікативного впливу.
Сфера наукових інтересів: соціологія конфлікту, подолання тіньових практик у процесі взаємодії між органами державної податкової служби та підприємцями малого та середнього бізнесу; кримінальна психологія

 
Поводюк Юлія Георгіївна
Посада: старший викладач
Модулі та дисципліни: конфліктологія, психологія діяльності та навчальний менеджмент, методика викладання економіки.
Сфера наукових інтересів: психологічні чинники формування економічної культури майбутніх працівників податкової служби


 
Давиденко Наталія Василівна
Посада:  старший викладач
Модулі та дисципліни: комунікативні процеси у навчанні, професійна психологія, професійна психологія та конфліктологія.
Сфера наукових інтересів: тренінгові технології, психологічна адаптація курсантів до умов навчання у вищому навчальному закладі, основи психологічної консультації та психокорекції


 
 Семиліт Микола Васильович
Посада: професор кафедри.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання: доцент
Модулі та дисципліни: Методика викладання економіки.
Сфера наукових інтересів: Спеціаліст в галузі соціальної психології та психотерапії, гештальт-консультант (МГІП). Тема кандидатської дисертації: «Динаміка соціально-перцептивних характеристик суб’єкта спілкування» . В цьому (2017) році  подав до захисту докторську дисертацію на тему: «Соціально-психологічні засади проектування життєвого шляху особистості» до вченої ради Інституту Соціальної та політичної психології НАПН України, що є узагальненням культурно-історичного досвіду футуропрактик. Автор 70-ти друкованих праць (2 монографії рекомендованих вченою радою Інституту соціальної та політичної психології, 7 науково-методичних посібників), які присвячені динаміці міжособистісних стосунків, стратегіям психологічного впливу на особистість, гендерним особливостям статусу особистості в групі, груповому несвідомому українців та варіантам їх життєвих шляхів. 
 
 Войтенко Олена Василівна
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент кафедри психології та соціології
Модулі та дисципліни: соціологія
Наукові інтереси:
  • психологія реклами
  • поведінка споживачів
  • іміджелогія
  • копірайтинг
 
 
Капосльоз Григорій Вікторович
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання: старший науковий співробітник
Посада: доцент кафедри психології та соціології
Модулі та дисципліни: психологія професійної діяльності
Сфера наукових інтересів: технології управління та побудови систем управління, теорія інформаційного поля та методи його оцінки,емоційна регуляція діяльності та мотивація особистості

Comments