Головна сторінка. Новини

Запрошення від кафедри економічної кібернетики

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

Запрошення від кафедри економічної кібернетики

 

Випускаюча кафедра економічної кібернетики проводить підготовку фахівців за такою освітньо-кваліфікаційною характеристикою:

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ0305 «Економіка і підприємництво»

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ6.030502 «Економічна кібернетика»

КВАЛІФІКАЦІЯ бакалавр з економічної кібернетики                               

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ8.03050201 «Економічна кібернетика»

КВАЛІФІКАЦІЯ магістр з економічної  кібернетики


Сфери майбутньої діяльності: комп’ютерні та інформаційно-аналітичні підрозділи Міністерства фінансів України, Державного казначейства України, державної системи органів фінансового контролю, Пенсійного фонду України, інформаційно-обчислювальні центри банківської системи, промислових і торговельних підприємств, бюджетних установ, навчальних закладів системи вищої та середньої спеціальної освіти, спеціалізовані організації та фірми, що займаються створенням і впровадженням віртуальних підприємств та інтернет-технологій при реалізації глобальних і загальнодержавних програм, створення інформаційного суспільства й електронного уряду в Україні, організації та фірми, що займаються моделюванням та оптимізацією економічних систем та прогностичним моделюванням економічних процесів тощо.

Кафедра готує фахівців, які можуть працювати як: фінансові аналітики, керівники фінансово-аналітичних відділів, економісти-кібернетики, завідувачі відділів комерційних банків, урядових установ, науково-дослідних інститутів, спеціалісти планово-аналітичних підрозділів, менеджери Web-проектів, менеджери віртуальних підприємств тощо.

Випускник володітиме:

*   інструментарієм дослідження, аналізу, моделювання та прогнозування економічних систем і процесів на всіх рівнях управління;

*    найсучаснішими технологіями обробки інформації;

* знаннями з економіки підприємства, фінансів, обліку і аудиту, маркетингу, менеджменту, програмування, мережевих технологій, економічної кібернетики тощо.

У навчальному процесі для напряму підготовки «Економічна кібернетика» студенти поглиблено вивчають дисципліни: економічна кібернетика, моделювання економіки, моделі економічної динаміки, інформаційні системи в економіці та діяльності підприємств, інформаційні системи в управлінні, інтелектуальний аналіз даних, сучасні інформаційні технології, електронний документообіг, системи підтримки прийняття рішень, електронний бізнес, операційні системи, алгоритмізація та програмування, комп’ютерні мережі, організація баз та сховищ даних і знань, мережева безпека, сучасні інтернет-технології, технології створення програмних та інтелектуальних систем, прогнозування соціально-економічних процесів тощо.

До складу науково-педагогічних працівників входять професори, доценти, старші викладачі.

У період навчання для студентів передбачена практика у провідних державних та приватних установах України.