Викладачі кафедри

 

Максименко Іван Андрійович,  кандидат філософських наук, доцент - завідувач кафедри. Науково-педагогічний стаж 57 років. Закінчив економічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка у 1977 р. Є автором більше 100 наукових та навчально-методичних праць, із них 6 навчальних посібників з грифом МОН.
Модулі та дисципліни: економічна теорія права, політекономія, сучасні економічні теорії.
Сфера наукових інтересів: постіндустріальні трансформації економічної діяльності, податкова  діяльність держави,  економічна теорія права.
Громадська діяльність: член науково-методичної ради університету.

 

 

 

 

Теліщук Микола Миколайович, кандидат економічних наук, доцент - заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи. Науково-педагогічний стаж 34 роки. Закінчив історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка у 1991 р. та магістратуру по спеціальності “Облік і аудит підприємницької діяльності” КНЕУ ім. В.Гетьмана у 1998 р. Є автором більше 70 наукових та навчально-методичних праць, із них 3 навчальних посібники з грифом МОН. Нагороджений Подякою ДПА України (2011 р.).

Модулі та дисципліни:  Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка), історія економіки та економічної думки,

Сфера наукових інтересів: податкова діяльність держави, економічна теорія, історія економіки та економічної думки, глобальна економіка.

Громадська діяльність: член науково-методичної ради університету, член навчально-методичної ради інституту.

 

 

 

Скорик Марина Олегівна, старший викладач - заступник завідувача кафедри з наукової та профорієнтаційної роботи. Науково-педагогічний стаж 7 років.Закінчила НУДПСУ за спеціальністю “Облік і аудит” у 2010 р.

Модулі та дисципліни: основи економічної науки, політекономія.
Сфера наукових інтересів: державне регулювання аграрного сектора економіки України в умовах євроінтеграції.
Громадська діяльність: куратор академічної групи.

 

 

 

 

Мацелюх Наталія Петрівна, кандидат економічних наук, професор кафедри економічної теорії -  директор Навчально-наукового інституту  обліку,  аналізу та аудиту. Науково-педагогічний стаж 19 років. Закінчила КТІЛП у 1986 р., КНЕУ ім. В.Гетьмана у 1999 р. Н. П. Мацелюх підготувала 3 кандидатів економічних наук. Є автором 96 публікацій, з них 59 наукового та 37 навчально-методичного характеру, з яких 27 опубліковано в фахових науковихвиданнях України та провідних наукових виданнях інших держав. Співавтор 3 монографій, 15 навчальних посібників, у тому числі 3 з грифом МОН. Відмінник освіти України (2008 р.).
Модулі та дисципліни: ціноутворення, ціноутворення на фінансових ринках, трансфертне  ціноутворення.
Сфера наукових інтересів:ціноутворення на споживчому та фінансовому ринку, оподаткування в ціноутворенні. Власні наукові інтереси реалізує шляхом написання докторської дисертації на тему “Ціноутворення на фінансовому ринку”.
Громадська діяльність: голова відбіркової комісії інституту, член Вченої ради університету,  член науково-методичної ради університету.

Громова Тетяна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент. Науково-педагогічний стаж 17 років. Закінчила УФЕІ за спеціальністю “Облік і аудит” у 2000 р. 2008 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю “Економічна теорія та історія економічної думки”. Є автором більше 40 наукових та навчально-методичних праць, із них 1 навчальний посібник з грифом МОН.
Модулі та дисципліни: мікроекономіка та макроекономіка.
Сфера наукових інтересів: торговельні відносини, економічне зростання та розвиток національного господарства.
Громадська діяльність: член ради молодих вчених.

 

Старостенко Ганна Григорівна,  доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Науково-педагогічний стаж 42 роки. Закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка у 1976 р. за спеціальністю “Фізична географія”.  1999 р. захистила докторську дисертацію.Є автором більше 200 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, із них  9 навчальних посібників з грифом МОН і 7 монографій.
Модулі та дисципліни: політекономія, мікроекономіка.
Сфера наукових інтересів: фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку держави та її регіонів; проблеми функціонуванн ринку праці; специфіка демографічних процесів в регіонах України.

 

Ковальчук Володимир Миколайович, кандидат історичних наук, доцент. Науково-педагогічний стаж 27 років. Закінчив історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка у 1992 р. та магістратуру по спеціальності “Міжнародна економіка” КНЕУ ім. В.Гетьмана у 1999 р.
Модулі та дисципліни: політична економія, історія економіки та економічної думки.
Сфера наукових інтересів: економічна теорія права, політекономія.
Громадська діяльність: учасник АТО.

 

 

 

 

 

 

Корж Марина Анатоліївна , кандидат економічних наук, доцент. У 2016році захистила дисертацію за спеціальністю «08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки». Науково-педагогічний стаж 12 років. Закінчила НУДПСУ за спеціальністю “Економіка підприємства” у 2004 р. Є автором більше 20 наукових та навчально-методичних праць.

Модулі та дисципліни: макроекономіка, мікроекономіка.

Сфера наукових інтересів: механізми прямого іноземного інвестування, інституціональний напрям. економічної теорії в умовах парадигмальних зрушень.

 

 

 

 

 

 

Мартиненко Валентина Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент – заст.  директора Навчально-наукового інституту  обліку,  аналізу та аудиту з навчально-методичної роботи.  Науково-педагогічний стаж 10 років. Закінчила НУДПСУ за спеціальністю “Облік і аудит” у 2008 р. 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему  “Зміцнення економічної безпеки національної економіки в умовах впливу глобалізації ”. Має 66 публікацій, з них 29 наукового та 37 навчально-методичного характеру, з яких 12 статей в фахових наукових виданнях України та провідних наукових виданнях інших держав.
Модулі та дисципліни: економічна безпека національного господарства, ціноутворення, трансфертне ціноутворення, ціноутворення на фінансових ринках, мікроекономіка, макроекономіка.
Сфера наукових інтересів: трансформація теорії економічної безпеки держави в умовах глобалізації.

 

 

 

 

 

 

 

Поснова Тетяна Віторівна, кандидат економічних наук, доцент. Науково-педагогічний стаж 15 років. Закінчила КНЕУ ім. В.Гетьмана у 2002 р. 2009 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю “Економічна теорія та історія економічної думки”. Є автором більше 40 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.
Модулі та дисципліни: економічна безпека національного господарства, політекономія, макроекономіка.
Сфера наукових інтересів: економічна та соціальна безпека, соціальна політика.

 

 

Поєдинок Ольга Пилипівна, старший викладач. Науково-педагогічний стаж 44 роки. Закінчила історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка у 1980 р.
Модулі та дисципліни: політекономія, історія економіки та економічної думки, економічна історія, економічна теорія.
Сфера наукових інтересів: проблеми розвитку світової економіки, оподаткування, фінанси, демографічні процеси та соціальні проблеми.
Громадська діяльність: профорг кафедри.

 

 

 

 

 

 

Рябокінь Тарас Васильович, старший викладач. Науково-педагогічний стаж 14 років. Закінчив Інститут муніципального менеджменту та бізнесу у 2004 р. Є автором більше 20 наукових та навчально-методичних праць. Здобувач по спеціальності 08.00.03. - економіка та управління національним господарством, закріплений за кафедрою аудиту та економічного аналізу.
Модулі та дисципліни: мікроекономіка, макроекономіка.
Сфера наукових інтересів: розвиток корпоративної  системи національного господарства.

 

 

 

 

 

 

 

Чернишук Володимир Романович, кандидат економічних наук, доцент. Науково-педагогічний стаж 35 років. Закінчив Київський державний педагогічний інститут ім. Горького у 1977 р. та магістратуру КНЕУ ім. В.Гетьмана у 1998 р. 2001 р. захистив кандидатську дисертацію. Відмінник народної освіти України (1999 р.).
Модулі та дисципліни: макроекономіка.
Сфера наукових інтересів: сучасні економічні теорії.

 

Качмар Оксана Вадимівна, провідний фахівець. У 2015 році закінчила обліково-економічний факультет Національного університету ДПС України за спеціальністю «Облік і аудит».Науково-педагогічний стаж 2 роки.
Сфера наукових інтересів: глобалізація економіки, глобалізація торгівлі
 
 Воронкіна Наталія Вікторівна, провідний фахівець. Стаж роботи 17 років. Закінчила  НУДПСУ за спеціальністю «Облік і аудит» у 2005 році. Працює над дисертаційним дослідженням за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси та кредит». Є автором 3-х наукових праць.
Сфера наукових інтересів: фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку України.
Comments