Головна сторінка. Новини


Проведена VII Міжвузівська наукова студентська конференція «Наукові економічні знання як фактор формування сучасного економічного мислення»


17 березня 2016 року кафедрою економічної теорії була проведена VII Міжвузівська наукова студентська конференція «Наукові економічні знання як фактор формування сучасного економічного мислення» присвячена 20-річчю Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту (обліково-економічного факультету) та кафедри економічної теорії.

Студентами економічних спеціальностей університету було підготовлено 109 тез доповідей. Кафедра забезпечила друк матеріалів студентської конференції в 2х частинах. В ході конференції студенти отримали збірники. Відкрила конференцію директор Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту, к.е.н., професор Мацелюх Наталія Петрівна. Було обговорено коло актуальних теоретичних і практичних наукових проблем, зокрема: економічне мислення і економічна свідомість в системі трансформації суспільства; економічна безпека як чинник формування суспільства; глобалізація світового господарства; принципи оподаткування; формування та розвиток економіки знань в Україні та інші. Відзначені кращі виступи студентів, серед яких:

- Марина Мазняк, Навчально-науковий інститут обліку, аналізу та  аудиту, 5 курс, група ОМА-15-1, науковий керівник : Мацелюх Наталія Петрівна, директор навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту,к.е.н.,  професор, професор кафедри економічної теорії;

- Соломія Стебельська, Навчально-науковий інститут обліку, аналізу та аудиту, 5 курс, група ОМА-15-1, науковий керівник: Мартиненко Валентина Віталіївна, к.е.н., доцент кафедри економічної теорії.

- Святослав Богдан, Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи, III курс, група ЕПБ-13-1, науковий керівник: Поснова Тетяна Вікторівна, к.е.н.,  доцент кафедри економічної теорії.

- Аліна Райчева, Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи, І курс,  група МЕБ-15-1, науковий керівник: Ковальчук Володимир Миколайович, к.іст.н., доцент кафедри економічної теорії;

- Марія Радкевич, Навчально-науковий інститут фінансів та банківської справи, І курс, групи ФБ-14-1, науковий керівник: Старостенко Ганна Григорівна, д. е. н., професор кафедри  економічної  теорії;

- Анастасія Брусенцева, Навчально науковий інститут фінансів та банківської справи, ІІ курс, група ФБД-14-4 та Анастасія Коченко, Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи, 2 курс, група Мсбі-14-2, науковий керівник: Корж Марина Анатоліївна, старший викладач кафедри економічної теорії.

- Іванна Староста, Навчально-науковий інститут обліку, аналізу та аудиту, 2 курс, група ОБП  14-3, науковий керівник: Вікторія Нікончук, старший викладач кафедри економічної теорії

- Тетяна Грязєва, Навчально-науковий інститут фінансів та банківської справи, 3 курс, група ФББ-15-10к, науковий керівник : Калієвська Лариса Олексіївна, старший викладач кафедри  економічної теорії.
УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ  ФІСКАЛЬНОЇ  СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА  АУДИТУ

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 

 

Інформаційний  лист

 Кафедра економічної теорії  17 березня 2016 року   проводить   
VIІ міжвузівську наукову студентську конференцію за участю членів наукового студентського товариства

 

«НАУКОВІ ЕКОНОМІЧНІ ЗНАННЯ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО  ЕКОНОМІЧНОГО МИСЛЕННЯ»

 

До  20-річчя Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту (обліково-економічного факультету) та  кафедри  економічної  теорії

 

Місце, час проведення: аудиторія  231, початок конференції – о 13.00.

 

Оргкомітет конференції:

 Мацелюх Наталія Петрівна, директор навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту, к.е.н., професор; Максименко І.А., завідувач кафедри економічної теорії; Круш П.В., завідувач  кафедри  економіки  і  підприємництва  НТУУ «Київський  політехнічний  інститут», к.е.н., професор; Мартиненко В.В., заступник директора навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту, к.е.н., доцент; Рябчук О.Г., заступник  директора навчально-наукового інституту обліку аналізу та аудиту, к.е.н., доцент; Старостенко Г.Г., д.е.н., професор;  Теліщук М. М., заст. завідувача  кафедри  з навчальної та методичної роботи, к.е.н., доцент;  Скорик М.О., заступник завідувача  кафедри з наукової роботи, старший викладач; Ковальчук В.М., к.іст.н., доцент; Поснова Т.В., к.е.н., доцент; Чернишук В. Р., к.е.н., доцент.

Секретар оргкомітету: Корж Марина  Анатоліївна, старший викладач кафедри економічної теорії.


 

Для обговорення пропонуються такі проблеми:

-         методологія наукового пізнання  економічної  реальності;

-         економічні  наукові  знання: сутність,  функціональна  структура;

-         економічна  свідомість,  економічне  мислення;

-         економічна  теорія  як  форма наукового  пізнання  економічного  життя;

-         політекономічні  дослідження  сутності економічних  явищ і процесів та  їх  місце  в  системі  сучасного  економічного  знання;

-         мікроекономічні  знання як  відносно  самостійні  складові системи  теоретичних економічних знань;

-         макроекономічні  знання  в  структурі наукових економічних знань;

-         роль інституціональної  економічної  теорії  у формуванні сучасного  економічного мислення;

-         теорії  глобальної економіки та їх роль у формуванні  сучасного економічного світогляду.

 

Для участі в конференції  до 03 березня 2016 р. необхідно подати до оргкомітету конференції в електронному  вигляді текст тез доповіді (ауд.253,  Теліщук Мирослава Миколаївна, Качмар Оксана Вадимівна, Воронкіна Наталія  Вікторівна)  E-mail:  kaf_ek_t@ukr.net.  Файл назвати  прізвищем автора англійськими літерами.

 Збірник тез доповідей буде виданий до початку роботи конференції. Вартість одного примірника  збірника тез -  40 грн.

 

Вимоги до оформлення тез доповідей, інформаційних повідомлень:

Обсяг:  1 сторінка, набрана на комп’ютері.

Формат аркуша:  А4.

Відступи:  зверху, зліва, справа, знизу – 2,5 см.

Інтервал:  одинарний.

Абзац:  1,0 см.

Шрифт:  Times New Roman Cyr – 12.

Схема оформлення  тез доповідей:

______________________________________

Прізвище імя, по батькові

 ____________________________________________

Назва  навчального  закладу, навчально-науковий інститут (факультет), курс, група

__________________________________________

Науковий керівник – прізвище, імя, по батькові,

науковий ступінь, вчене звання, посада

 

Н А З В А   ТЕЗ   ДОПОВІДІ

 

Основний текст

 

Список використаних  джерел