Головна сторінка. Новини

«Трансформація банківського сектору в Україні: підсумки та перспективи»

24 травня 2017 р. відбулося засідання міжнародного науково-практичного круглого столу за темою «Трансформація банківського сектору в Україні: підсумки та перспективи», що проводився з нагоди Дня науки та Дня банкіра.

Організотором заходу стала кафедра банківської справи та фінансового моніторингу ННІ фінансів, банківської справи Університету державної фіскальної служби України. Вже традиційно співорганізаторами круглого столу стали ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», відділ грошово-кредитних відносин та Академія фінансового управління, відділ координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики.

    

Участь у засіданні круглого столу взяли поважні гості: Доменік Меню – Голова представництва BNP Paribas Group в Україні, член наглядової Ради УкрСиббанку; Дробязко Анатолій Олександрович – кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики ДННУ «Академія фінансового управління»; Бублик Євген Олександровичкандидат економічних наук, ст. н. с., старший науковий співробітник відділу грошово-кредитних відносин ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

Доповіді учасників круглого столу були присвячені актуальним питанням сучасного стану банківської системи України та перспективам її адаптації до нових умов функціонування. В дискусіях обговорювалися підсумки та перспективи процесу трансформації банківського сектору в Україні, проблеми трансформації кредитного ринку в Україні, перспективні підходи до фондування банків в Україні, сучасні виклики та можливості традиційного банкінгу в умовах «нової нормальності».


Шановні колеги! 

            Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України „Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016/2017 навчальному році” від 09.12.2016 року №1495, запрошуємо прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності „Банківська справа”, яка відбудеться 12-14 квітня 2017 року на базі Університету державної фіскальної служби України.

         Для участі в олімпіаді необхідно до 15.03.2017 року надіслати анкети (максимум дві від одного навчального закладу) переможців І етапу Олімпіади.

         Детальну інформацію про проведення Олімпіади можна переглянути в додатку до листа, на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України у розділі „Нормативно-правова база” та на офіційному сайті Університету ДФС України (сторінка кафедри банківської справи та фінансового моніторингу).

                                Анкета для участі                         Інформаційний лист                           Програма олімпіади 


24 лютого у Навчально-науковому інституті фінансів, банківської справи Університету ДФC України, кафедрою банківської справи та фінансового моніторингу було проведено І тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Банківська справа».

Зі вступним словом до учасників олімпіади звернулися директор ННІ фінансів, банківської справи, д.е.н., професор М.О. Кужелєв та зав. кафедри банківської справи та фінансового моніторингу, д.е.н., професор О.І. Береславська, які зазначили важливість та актуальність даного заходу для підготовки майбутніх фахівців з банківської справи, а також побажали учасникам успіхів та високих результатів.


У І турі олімпіади взяли участь студенти ІІІ, IV та V курсів ННІ фінансів, банківської справи та ННІ економіки, оподаткування та митної справи. Конкурсні завдання передбачали 50 тестових завдань, 3 практичні завдання та 1 ситуаційну задачу.

                                                   

За результатами перевірки завдань членами журі було визначено наступних переможців:

І місце посів Степанов Олександр, студент групи ФББ-13-7;

ІІ місце – Терещук Наталія, студентка групи ФББ-13-7;

ІІІ місце – Мільченко Катерина, студентка групи ФББ-13-7.

Переможців І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Банківська справа» буде рекомендовано до участі в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, яка відбудеться 12-14 квітня 2017 року на базі Університету ДФС України.

Вітаємо переможців та бажаємо успіхів у ІІ етапі.    

             

Перелік навчальних дисциплін кафедри банківської справи та фінансового моніторингу за вільним вибором студента

№ п/п

Дисципліна

Семестр

1

Еволюція банківництва

3

2

Введення в сферу банківського бізнесу

5

3

Банківський нагляд

5

4

Основи наукових досліджень у сфері банківської діяльності

6

5

Платіжні системи

6

6

Валютний контроль

7

7

Сучасні технології надання банківських послуг

7

8

Грошово-кредитні системи зарубіжних країн

8

9

Фінансовий моніторинг банківських та небанківських установ

8

Еволюція банківництва

Мета навчальної дисципліни – формування у студентів знань та навичок щодо фундаментальних та практичних питань історії розвитку банківської справи.

Завдання – надати знання щодо історичного процесу появи, розвитку і взаємодії форм грошей та банківництва на різних етапах еволюції суспільства.

 

Введення у сферу банківського бізнесу

Мета навчальної дисципліни – формування у студентів системи теоретичних знань з основ ведення банківського бізнесу, пов'язаних із здійсненням банками пасивних і активних операцій та надання банківських послуг.

Завдання – вивчення сутності, завдань і функцій банку, методів проведення банківських операцій та надання банківських послуг; навчити студентів, користуючись отриманими знаннями, самостійно вирішувати питання організації роботи з основних напрямів банківської діяльності, виконувати конкретні банківські операції, аналізувати стан кредитоспроможності позичальника, рівень фінансової стійкості банку тощо.

 

Основи наукових досліджень у сфері банківської діяльності

Мета навчальної дисципліни – залучення студентів до науково-дослідної роботи, ознайомлення їх зі стратегією та тактикою проведення досліджень, надання їм певних знань щодо методології, методики та інструментарію дослідження.

Завдання – надання студентам спеціальних знань та вмінь самостійно орієнтуватись в економічних процесах, навчитися виявляти та узагальнювати наукові факти, робити висновки, обґрунтовувати рекомендації, виявляти закономірності та вміти правильно оформлювати результати дослідження.

 

Фінансовий моніторинг в банківських та небанківських фінансових установах

Мета навчальної дисципліни – послідовне формування у студентів системи теоретичних і практичних знань з основ функціонування та розвитку фінансового моніторингу в Україні та світі.

Завдання –  вивчення сутності та видів фінансового моніторингу у фінансових установах а також етапів та типології легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в банківських установах

 

Грошово-кредитні системи зарубіжних країн

Мета навчальної дисципліни – засвоєння знань студентів щодо організації грошових та кредитних систем зарубіжних країн в умовах існування розвинутих фінансових ринків та розгалуженої системи кредитно-фінансових інститутів.

Завдання –  вивчення еволюції та сучасних тенденцій розвитку грошово-кредитних систем зарубіжних країн, їх ролі та функцій, принципів побудови та особливостей форм організації.

 

Валютний контроль

Мета навчальної дисципліни – формування у студентів комплексного розуміння теоретичних, методологічних та організаційних основ здійснення валютного контролю, що дасть можливість виробити у студентів навички професійної майстерності.

Завдання –  вивчення сутності та ролі валютного контролю в Україні; ознайомлення з вітчизняною та міжнародною нормативно-правовою базою, що регулює порядок здійснення валютного контролю; розуміння механізму здійснення валютного контролю; ознайомитися з системою валютного регулювання і контролю в Україні; формування знань про контрольні функції державних органів та банківської системи у сфері валютного контролю

 

Банківський нагляд

Мета навчальної дисципліни – формування теоретичних знань і практичних навичок у галузі функціонування системи банківського контролю і регулювання, здійснення нагляду за діяльністю комерційних банків з боку Національного банку України.

Завдання –  вивчення міжнародного досвіду побудови системи банківського нагляду; дослідження інструментів впливу НБУ на діяльність банку в сучасних умовах його функціонування; вивчення заходів впливу до банків за порушення ними банківського законодавства та нормативних актів НБУ.

 

Платіжні системи

Мета навчальної дисципліни – формування теоретичних знань і практичних навичок з організації і функціонування сучасних банківських платіжних систем.

Завдання – сформувати у студентів знання про сутність, елементи, функції і форми організації платіжних систем, а також практичні навички щодо управління діючими платіжними системами.

 

Сучасні технології надання банківських послуг

Мета навчальної дисципліни – формування у майбутнього фахівця з банківського бізнесу існуючих концептуальних підходів щодо сучасних технологій надання банківських послуг та практичних основ діяльності ринку банківських послуг.

Завданнявизначати сутність банківських послуг як продукту діяльності банку; розуміти теоретичні аспекти банківських послуг; розуміти специфіку ринку банківських послуг