Головна сторінка. Новини

НАШІ ЮРИСТИ НА ПРАКТИЦІ!

         Кафедрою кримінального права та кримінології, впродовж 2016 року, було укладено договори про співпрацю для проходження практики студентами, які здобувають перший та другий рівень вищої освіти за спеціальністю 081 «Право», з такими установами:

- Апеляційним судом Київської області;

- Головним управлінням Національної поліції Київської області;

- Прокуратурою Київської області.

Разом з тим, ведеться активна робота щодо узгодження Меморандумів про співпрацю з такими установами:

1. Генеральною прокуратурою України.

2. Департаментом Пробації Міністерства юстиції України.

3. Комітетом з законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України.

Кафедра надає достатню базу знань, з якими студенти можуть проходити практику на високому рівні


Учасниками конференції обговорено кримінально-правові та кримінологічні засоби запобігання корупції

5 квітня 2017 року кафедрою кримінального права та кримінології була проведена студентська науково-практична конференція на тему «Кримінально-правові та кримінологічні засоби запобігання корупції». До конференції було залучено 72 учасника, серед яких студенти ННІ права та курсанти Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету ДФС України.

З вітальним словом та найщирішими побажаннями до учасників конференції звернувся д.ю.н. професор, Заслужений юрист України В.В. Топчій, який зазначив про вагомий внесок майбутніх спеціалістів у побудову правової держави та запобігання корупції у всіх ланках суспільства.

Також з вітальним словом звернувся д.ю.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки І.Г. Богатирьов, який зосередив увагу учасників конференції на проблемах застосування антикорупційного законодавства в державі та реалізації антикорупційної стратегії в Україні.

На заході був присутній професорсько-викладацький склад кафедри кримінального права та кримінології, які активно долучались до обговорення актуальних проблем запобігання корупції а також вступали в дискусії з учасниками конференції.

Всі учасники конференції були нагороджені збірниками тез доповідей, а також сертифікатами учасника конференції. Після закінчення обговорення важливих питань молоді, науковці продовжили дискусію за смачною кавою.

Щиро дякуємо всім присутнім за активну участь у заході та бажаємо подальших наукових звершень.

З повагою, кафедра кримінального права та кримінології.

    


Кафедра кримінального права та кримінології ННІ права Університету ДФС України здійснює підготовку магістрів з права за спеціалізацією «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції».

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців за ступенем юриспруденції, які володіють системою знань та вмінь у галузі права, знайомі з сучасними науковими досягненнями цієї галузі, можуть критично оцінювати та застосовувати на практиці теоретичні постулати та інноваційні методи, здатні до постійного навчання і самовдосконалення, брати участь у наукових дослідженнях, здатні займатися правотворчою, правозастосовною, експертно-консультаційною діяльністю, кваліфіковано виконувати певні функції в сфері юриспруденції.

Випускники можуть займати посади наукових та педагогічних працівників у дослідницьких установах та вищих навчальних закладах; у фіскальній службі України, органах прокуратури, внутрішніх справ, судових органах, помічника адвоката, органах місцевого самоврядування, державних та приватних підприємствах. Впровадження зазначеної магістерської програми позитивно впливатиме на рівень підготовки фахових юристів, на якість практичної реалізації владних повноважень щодо здійснення завдань та функцій уповноважених органів в умовах розбудови правової держави.

Можливе працевлаштування в: Національному антикорупційному бюро, Національному агентстві з питань запобігання та протидії корупції, Національній раді з антикорупційної політики, Національному агентстві з виявлення, розшуку і управління активами, отриманих від корупційних і інших злочинів, Антикорупційній спеціалізованій прокуратурі; Національному координаційному центрі кібербезпеки, Міністерстві оборони України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, Службі безпеки України, Національній поліції України, Національному банку України, розвідувальних органах, діяльність яких стосується реалізації заходів із кібербезпеки і кіберзахисту.

Науково-педагогічний склад кафедри кримінального права та кримінології вже апробує спецкурси, запропоновані у освітній програмі, що вказує на ефективність підходу для підготовки магістрів з права за спеціалізацією «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції».

 

Зустріч з практиком

25 листопада 2016 р відбулася зустріч курсантів та студентів ННІ права з адвокатом, старшим радником юстиції, спеціалістом з кримінально – процесуальної аритмології Татієвим Ібрагімом Оруджалієвичем. Обговорювалися актуальні питання роботи адвокатури та особливості діяльності працівників правоохоронних органів. Доповідач зацікавив усіх присутніх своїм професіоналізмом та цікавістю поданої інформації. Зустріч була організована кафедрою кримінального права та кримінології ННІ права.

    


Зарубіжний досвід антикорупційного законодавства

 24 листопада 2016 року доцентом кафедри кримінального права та кримінології  Тетяною Миколаївною Супрун було проведено відкрите заняття з навчальної дисципліни «Публічно-правова протидія корупції» на тему: «Зарубіжний досвід антикорупційного законодавства».

Актуальність теми зумовлена тим, що одним із завдань української держави є мінімізації рівня корупційної злочинності, що є умовою вступу України до Європейського Союзу. Результатами спільної зустрічі експертної місії Ради Європи з українськими фахівцями з питань антикорупційної політики, було створення плану антикорупційних реформ в Україні, які би враховували специфіку стану корупції в державі, насамперед її високий рівень, проникнення в усі сфери суспільного життя та єдність політичної влади і бізнесу. Індекси сприйняття корупції, розраховані фахівцями Transparency International, показують, що впродовж останнього десятиріччя рівень корупції в Україні є високим. Найбільш корумпованими українці називають саме ті інституції, на які покладені обов’язки запобігання та протидії корупції, серед яких: суди (66%), правоохоронні органи (64%), державна служба (56%), а також сфера охорони здоров’я (54%), Парламент (53%), політичні партії (45%), ЗМІ (22%), громадські організації (20%). У всесвітньому рейтингу сприйняття корупції Україна посідає 130 місце зі 168 позицій.

Саме дослідження міжнародного досвіду запобігання та протидії корупції свідчить про те, що за сучасних умов прояви корупції стали чинниками, що створюють загрозу національній безпеці та демократичному розвитку більшості країн світу, негативно впливають на всі сторони суспільного життя. Розглянуто зарубіжний досвід запобігання та протидії корупції в таких країнах як: Франції, Великобританії, Естонії, Польщі, Швеції, Фінляндії, Нідерланди, Німеччини; виокремити основні положення міжнародного співробітництва в боротьбі з корупцією. Важливим елементом формування і реалізації ефективної системи запобігання корупції є чітка взаємодія держав та їх правоохоронних органів, на регіональному і міжнародному рівнях, участь у заходах протидії корупції, що запроваджені Організацією Об’єднаних Націй, Радою Європи, Інтерполом, Європолом, Міжнародним валютним фондом, Світовим банком та іншими міжнародними інституціями.

Презентація Т.М. Супрун на тему: «Зарубіжний досвід антикорупційного законодавства»


Польова кухня до Міжнародного дня студента

З нагоди Міжнародного дня студента, який відбувся 17 листопада, відбулося чимало цікавих заходів. Свято було відкрите вступним словом ректора Університету ДФС України Пашком Павлом Володимировичем та в.о. директора ННІ права Топчієм Василем Васильовичем. Кращі студенти були нагороджені похвальними грамотами. Свято завершилося частуванням студентів, яке організували кафедри ННІ права.

Кафедрами ННІ права була організована  польова кухня. На дегустацію студентам пропонувалися такі страви як: український борщ, куліш, налисники, канапки з салом, узвар. Кафедрою кримінального права та кримінології було приготовано дуже смачна картопля із реберцями та різного виду канапе. Пригощали напоями власного виробництва. Частування було організоване безпосередньо викладачами.

Студенти смакували та ділилися враженнями про «шалений» день студента. Для студентів 1 курсу він перший, а для 5-го – останній.     

Відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми боротьби зі злочинністю в умовах трансформації сучасного суспільства»
4 листопада 2016 року в м. Ірпінь відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми боротьби зі злочинністю в умовах трансформації сучасного суспільства». Захід було організовано кафедрою кримінального права та кримінології Навально-наукового інституту права Університету ДФС України спільно з Київським обласним осередком Ліги студентів Асоціації правників України. 
Учасниками конференції стали кандидати та доктори юридичних наук, доценти та професори, а саме: Антипов Володимир Іванович, Богатирьов Іван Григорович, Мисливий Володимир Андрійович, Самілик Григорій Михайлович, Кузьменко Борис Володимирович, Сердюк Павло Павлович та викладачі кафедри кримінального права та кримінології. Не залишилися осторонь й представили свої ґрунтовні дослідження студенти та курсанти Університету ДФС України, науковці з Білорусії, Казахстану, Словаччини.
Почесними гостями заходу стали: народний депутат України, радник міністра внутрішніх справ Геращенко Антон Юрійович, адвокат, старший радник юстиції Татієв Ібрагім Оруджалієвич, адвокат, засновник і керівник Освітнього простору «Exemplum», здобувач кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки Університету державної фіскальної служби України Мороз Світлана Сергіївна, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «Dictum», адвокат Балицький Тарас Миколайович, помічник народного депутата, керівник юридичної служби Калінін Євген Юрійович,  партнер юридичної компанії «Правова та економічна безпека» Проданик Іван Васильович, психолог Барського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. М. Грушевського Гулько Олена Миколаївна та інші.

Наукова спільнота і практики звертають увагу на цінності, що є характерними для українського суспільства та сприяють формуванню власних інтересів та ідеалів, які б дозволили відродити українську державність та інтегруватися у світове співтовариство.
Крім того, було констатовано, що перегляд світоглядних позицій у суспільстві можливий за наявності в ньому високих духовних ідеалів і при виникненні необхідності, воно активізується, відчуваючи моральну відповідальність за себе, та майбутнє країни.
Учасники конференції запропонували такі висновків:
1) об’єднання продуктивних думок науковців і практиків в контексті проведення міжнародного науково-практичного заходу, моніторинг міжнародного законодавства та досвіду протидії злочинності в умовах трансформації сучасного суспільства, сприятимуть реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини.
2) при здійсненні державно-владних функцій необхідним є домінування верховенства права, ставлення до нього як важливої соціальної цінності.       

Зустріч студентів 4 курсу ННІ права з практичними працівниками, організована кафедрою кримінального права та кримінології

25 травня 2016 року кафедрою кримінального права та кримінології  з нагоди відзначення Дня науки було організовано зустріч з практикуючими працівниками прокуратури та органів внутрішніх справ, а саме  першим заступником начальника поліції в Київській області, начальником слідчого управління, полковником поліції  Осіповим О.О. та керівником Фастівської місцевої прокуратури, радником юстиції Кимликом Р.В.
Проведена зустріч мала на меті ознайомити майбутніх випускників з основами практичної роботи, спрямувати їх майбутній вибір магістерської програми для навчання у сфері кримінального права. Підготовка майбутніх юристів полягає в необхідності постійного, систематичного навчання, одержання нових знань, як теоретичного, так і практичного характеру. Запрошені гості зауважили на можливості проходження практики студентами, а також майбутнього працевлаштування.
 Саме на формування у студентів практичних навичок роботи у сфері правоохоронної роботи кафедрою кримінального права та кримінології було організовано і проведено зустріч студентів з практичними працівниками.
Наприкінці виступу практичні працівники надали відповіді на питання, що виникли в ході лекторію, тому ця зустріч отримала досить продуктивний і результативний характер.
З огляду на те, що заходи подібного роду надають можливість студентам набути нових знань, кафедра кримінального права та кримінології періодично проводить зустрічі з практикуючими працівниками судових та правоохоронних органів, що допомагає студентам отримати відповіді на питання, які у них виникають перед обранням майбутнього місця роботи. 

Заступник завідувача кафедри кримінального права та кримінології з наукової роботи, кандидат юридичних наук  Жерж Н.А.


       


30 березня відзначив свій День народження професор кафедри кримінального права та кримінології Навчально-наукового інституту права Антипов Володимир Іванович
 
30 березня відзначив свій День народження кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права та кримінології Навчально-наукового інституту права Антипов Володимир Іванович – Людина з великої літери, який значний час працював на посаді проректора в нашому навчальному закладі.
Володимире Івановичу, Ваш професіоналізм, багаторічна послідовна та наполеглива праця внесли вагомий внесок у розвиток Університету та, безпосередньо, кафедри кримінального права та кримінології.
Володимира Івановича, безсумнівно, можна назвати одним із фундаторів створення та розвитку Університету, який стільки сил, натхнення та праці приклав для розвитку та престижу навчального закладу.  
Колектив кафедри приєднується до всіх вітань, які пролунали в честь Вашого свята. На сьогоднішній день Ви є світилом вітчизняної науки кримінального права. Саме завдяки Вашим глибоким знанням, непосильним зусиллям та професійним працям здійснюється постійний розвиток кримінально-правових наук.
Шановний Володимире Івановичу, у Ваш День народження хочемо Вам побажати міцного здоров я, Божого благословення, натхнення на довгі роки життя.
  Нехай доля шле Вам добро і щастя, а Віра, Надія та Любов будуть вірними супутниками на Вашому життєвому шляху. Нехай тепло і затишок родинної оселі надійно захищає Вас від негараздів, а в майбутньому на Вас чекає ще багато наповнених корисними справами і земними радощами років. Живіть довго, в щасті, благополуччі та при доброму здоров’ї!
 
З повагою та найкращими побажаннями, кафедра кримінального права та кримінології

     
19 лютого 2016 року святкує свій День народження перший декан юридичного факультету Самілик Г.М.
19 лютого 2016 року святкує свій День народження кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, професор кафедри кримінального права та кримінології Навчально-наукового інституту права Самілик Григорій Михайлович – Людина з великої літери, ветеран органів внутрішніх справ, полковник міліції.

Григорій Михайлович стояв у витоків створення юридичного факультету, був першим його деканом. З найщирішими побажаннями хочемо привітати іменинника та побажати здоров’я, щастя і достатку, ясного неба і тепла, в житті Вам згоди і порядку, щоб доля світлою була. В роботі – успіхів, везіння, у справах – вічного горіння! Від душі любові Вам бажаєм і хай Вам Господь Бог допомагає.

До всіх привітань долучилися також і ректор Університету Пашко Павло Володимирович та Директор Навчально-наукового інституту права Назаров Віктор Володимирович.

Григорій Михайлович, нехай, на Вашому життєвому шляху будуть лише успіх, везіння та Боже благословіння!

З повагою та найкращими побажаннями, кафедра кримінального права та кримінології