Головна сторінка. Новини

ПРАВООСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК НА БАЗІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

11-13 травня 2017 року на базі юридичної клініки Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара відбулась V Всеукраїнська науково-практична конференція «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів», у рамках якої було проведено практичну сесію на тему: «Формування стандартної якості діяльності юридичних клінік: стратегічний план, моніторинг додержання Стандартів».

         До роботи заходу долучилась громадська організація «Асоціація юридичних клінік України», Всеукраїнська благодійна організація «Українська фундація правової допомоги», Агентство США з міжнародного розвитку «USAID», координатор проектів в Україні Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ)

У заходах взяли участь студенти, викладачі та представники юридичних клінік провідних вищих навчальних закладів України.

Університет фіскальної служби України представляла старший викладач кафедри Савелова Юлія Михайлівна, яка забезпечує викладання навчальної дисципліни «Основи юридичної клінічної практики». Отриманими на конференції знаннями та інформацієювона поділиться зі студентами під час проведення навчальних занять.

                                   ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА  КОНФЕРЕНЦІЯ

 «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН: ТРАДИЦІЇ, СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ»

21 квітня 2017 року кафедрою цивільного права та процесу ННІ права було організовано та проведено Всеукраїнську студентську науково-практичну  конференцію «Правове регулювання сімейних відносин: традиції, сучасність, перспективи» присвячену 15-річчю прийняття Сімейного кодексу України. Участь у конференції взяли понад 120 учасників ВНЗ з різних регіонів України.

З вітальним словом виступили:

-         завідувач кафедри цивільного права та процесу ННІ права Чеховська І.В. д.ю.н., с.н.с., яка відмітила, що захід такого формату проходить у нашому ВНЗ вже третій рік поспіль i участь у ньому беруть все більша кількість молодих науковців, що обумовлено такими чинниками як активний розвиток суспільних відносин, професійний та особистий інтерес до проблематики сімейних правовідносин;

-         гість конференції адвокат, член ради Комітету з сімейного права Асоціації адвокатів України Постибоженко О.С. – к.ю.н., який звернув увагу присутніх на важливість  вивчення специфіки сімейних правовідносин. Простибоженко О.С. відмітив, що понад 50% справ, які щорічно розглядаються ВСУ – це справи саме з врегулювання сімейних правовідносин;

-         гість конференції докторант Інституту законодавства Верховної Ради України Мельник Я.Я. – к.ю.н., доцент, який наголосив на важливості дотримання режиму цивільної процесуальної безпеки при розгляді спорів, що виникають із захисту сімейних прав.

З доповідями виступили: Одягайло О.Ю., студент 4 курсу юридичного факультету Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж»; Щербина О.Є., студентка групи ПМЦ-16-1 ННІ права; Ліхтанська Д.М., студентка групи ПМЦ-16-1 ННІ права; Ковальова Д.К., студентка групи ПБі-14-1 ННІ; Рудинська А.О., студентка групи ПБі-14-1 ННІ права; Шевчук В.В., студентка групи ПМЦ-16-1 ННІ права; Перетятко В.С., курсант взводу ПМПі-14-1 Університету ДФС України; Кошицька К.С., студентка групи ПМЦ-16-1 ННІ права  та інші.

Питання винесені на обговорення учасниками конференції викликали жваві дискурси. За результатами роботи конференції було розроблено науково-практичні рекомендації. 

ЗУСТРІЧ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ЗАРУБІЖНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Відбулася зустріч студентів ННІ права:
З професором, директором програми «магістр юриспруденції», доктором юриспруденції Університету «Ріджент», Вірджинія, США Джеймсом А. Дейвісом;
З професором правознавства, директором онлайн програми Всесвітньої незалежної школи права Юрієм Мантілі;
З президентом Асоціації «Еммануїл» Стівом Вебером;
Зі студентами: Ліз Рерік та Дилів Наташею;Зустріч з воєнкомом

13 жовтня 2016 року в межах запланованих організаційно-виховних заходів кафедри цивільного права та процесу та з нагоди Дня захисника України була проведена зустріч студентів Навчально-наукового інституту права Університету ДФС України з військовим комісаром Бородянського районного воєнкомату підполковником ЗС України Бугаєнко Сергієм Васильовичем. Тема зустрічі «Захист Батьківщини». Зустріч з адвокатом 

6 жовтня 2016 року о 14.00 в ауд. 508 ЦК в межах запланованих святкових заходів до Дня юриста науково-педагогічним колективом кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права Університету ДФС України було організовано проведення майстер-класу з адвокатом юридичного бюро «Юротат» Лисенком Сергієм Володимировичем та адвокатом адвокатського об’єднання «Роман Гайдай та партнери» Гайдаєм Романом Петровичем.

Метою зустрічі було: 1) проведення майстер-класу з практичного застосування норм права; 2) підписання договору про співпрацю між Університетом ДФС України та юридичним бюро «Юротат» щодо стажування та подальшого працевлаштування студентів ННІ права.

В межах заходу із вступним словом виступила Чеховська Ірина Василівна – завідувач кафедри цивільного права та процесу, д.ю.н., с.н.с.

Майстер-клас із практичного застосування норм права провів адвокат юридичного бюро «Юротат» Лисенко Сергій Володимирович та адвокат адвокатського об’єднання «Роман Гайдай та партнери» Гайдай Роман Петрович.

У завершальній частині заходу було підписано Меморандум про співпрацю із юридичним бюро «Юротат».

Із словами подяки виступив в.о. директора Навчально-наукового інституту права Університету ДФС України, заслужений юрист України, д.ю.н., професор Топчій Василь Васильович, який окреслив перспективні напрями подальшої співпраці із потенційними роботодавцями.
Конференція приватного права

6 грудня 2016 року о 10.00 в ауд. 220 ЦК в межах запланованих святкових заходів до Тижня права науково-педагогічним колективом кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права Університету ДФС України був проведений Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ПРАВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ».

В рамках цього Заходу була заявлена участь представників Київського університету права, Харківського національного університету внутрішніх справ, Інституту законодавства Верховної Ради України, представників суддівського корпусу, регуляторно-правового департаменту ДФС України.

За результатами проведення Круглого столу було налагоджено співробітництво із іншими ВНЗ України, результати його будуть використані в межах виконання кафедральної науково-дослідної роботи. Школа з медичного права

11-12 листопада на базі Університету державної фіскальної служби України пройшла Школа з медичного права, що була організована за ініціативи кафедри цивільного права та процесу ННІ права Університету державної фіскальної служби України спільно з кафедрою медичного права факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, ВГО  «Фундація медичного права та біоетики України» та ГО «Центр правового захисту та правової освіти».

         Своїми знаннями та практичним досвідом зі студентами ділилися відомі науковці та практики у сфері охорони здоров'я, зокрема, Семен Стеценко,д.ю.н., професор, перший заступник начальника Інституту кримінально-виконавчої служби України, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України; Ірина Сенюта, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри медичного права факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, президент ВГО «Фундація медичного права та біоетики України», адвокат; Дмитро Клапатий, асистент кафедри медичного права ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, президент Львівського обласного благодійного фонду «Медицина і право»; Кристина Головачова, правозахисник, доктор філософії у галузі права, координатор юридичної клініки (м. Дніпропетровськ); Ігор Степанов, експерт громадської організації «Центр правового захисту та правової освіти».

Учасники школи були ознайомлені з новеламизаконодавстваУкраїни про охоронуздоров’я, практикою Європейського суду з прав людини у сферіохорониздоров’я, особливостями взаємодії лікарів та пацієнтів,  порядкомздійсненняпрофесійноїюридичноїдіяльності в закладах та органах охорониздоров’я, а такожнабулипрактичнихвмінь та навичокщодомеханізмів і процедур захисту прав людини у сферіохорониздоров’я.

Два дні роботи Школи з медичного права видалися емоційнонасиченими та надзвичайнопізнавальними для майбутніхправників.

Організатори заходу висловлюють вдячність спікерам та студентам за активну участь у заході, а також Всеукраїнській благодійній організації «Українська фундація правової допомоги» та Міжнародному фонду «Відродження» за підтримку ініціативи кафедри цивільного права та процесу ННІ права. 


Судові засідання з цивільного процесу

Якісні знання неможливо отримати без підкріплення теорії практичними навиками. Саме тому цікаво й незвично
викладачами кафедри цивільного права та процесу проводяться заняття у студентів 4-го курсу навчально-наукового інституту права з навчальної дисципліни «Цивільний процес», адже теоретичні знання студенти закріплюють під час проведення судових засідань, у ході підготовки до яких приділяється особлива увага сюжетній лінії, процесуальному аспекту правильності вчинення дій, аналізу нормативно-правовової бази по справі та підготовці процесуальних документів.
Судові засідання, як правило, є цікавими та емоційно насиченими, надають змогу кожному проявити себе, спонукають до пошуку та пізнання нового. Студенти із задоволенням та ентузіазмом приймають дану форму проведення занять і, як показує практика, з-поміж інших найчастіше обирають саме сімейні спори, так як вони є досить поширеними і цікавими за своєю суттю.
Моделювання реальних судових засідань дає змогу студентам спробувати себе в різних процесуальних ролях і визначити для себе сферу майбутніх професійних інтересів.
Проведено науково-практичний семінар «Реформа цивільного судочинства – 2016»
7 жовтня 2016 року о 10.00 в ауд. 407ю в межах запланованих святкових заходів до Дня юриста науково-педагогічним колективом кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права Університету ДФС України було проведено науково-практичний семінар «Реформа цивільного судочинства – 2016».
Метою семінару визначено обговорення найважливіших змін до цивільного процесуального законодавства, а також визначення основних шляхів його розвитку у зв’язку із проваджуваною реформою.
У заході взяли участь науково-педагогічні працівники кафедри цивільного права та процесу, кафедри господарського права та процесу, студенти Університету ДФС України.
В межах заходу виступив Дяченко Сергій Вікторович, к.ю.н, доцент кафедри, адвокат та охарактеризував визначні кроки судової реформи – 2016, визначив перспективи їх впровадження у правозастосовну практику. В межах обговорення доповіді Дяченка С.В. виступив к.ю.н., доцент, доцент кафедри Рябченко Ю.Ю. із окресленням найважливіших змін у сфері відправлення правосуддя, що спричинені судовою реформою. У обговоренні судової реформи – 2016 прийняли активну участь також д.ю.н., с.н.с. Чеховська І.В., завідувач кафедри; к.ю.н., доцент Іванов С.О., доцент кафедри; к.ю.н., доцент Дідук А.Г., доцент кафедри; к.ю.н. Самілик Л.О. доцент кафедри та інші присутні члени кафедри.
Участь у заході взяли також і науково-педагогічні працівники кафедри господарського права та процесу: к.ю.н. Гаврилішин А.П., доцент кафедри; к.ю.н., доцент Боднарчук О.Г., професор кафедри.
У результаті обговорення було визначено найважливіші зміни до цивільного процесуального законодавства, а також законодавства про судоустрій і статус суддів, перспективи їх застосування у правозастосовній діяльності, основні проблеми правового регулювання у вказаних сферах та шляхи їх подолання.
Із завершувальним словом виступила завідувач кафедри Чеховська І.В., яка підвела підсумок проведеному науково-практичному семінару, вказала на перспективну тематику подальшого проведення подібних заходів на кафедрі.
Законодавча мораль з Джеймсом А. Девідсом – юристом, знавцем питань релігійної свободи із Америки
 
Про демократію, побудовану на суспільній моралі, говорили 26 квітня в Університеті ДФС України. Із відкритою лекцією виступив доктор юриспруденції, адюнкт-професор Університету Ріджент (США) Джеймс А. Девідс.
На заході були присутні студенти та курсанти нашого Університету, а також науково-педагогічні працівники: заступник директора ННІ права з наукової роботи І.І. Шемелинець, к.ю.н., доцент; завідувач кафедри цивільного права та процесу І.В. Чеховська, д.ю.н., с.н.с.; професор кафедри цивільного права та процесу А.М. Новицький, д.ю.н., професор; професор кафедри господарського права та процесу М.О. Мацелик, к.ю.н., доцент; завідувач кафедри філософії та політології Л.С. Воробйова, д.ф.н, професор.
Доктор Джеймс А. Девідс навів цитати засновників Сполучених Штатів й авторів Конституції США щодо пріоритетності морально-етичних цінностей у розбудові держави й права.
«Відповідальність держави полягає в тому, щоб дбати про порядок та карати злочинців – тих, хто робить зло. І заохочувати тих, хто робить добро», – наголосив професор Девідс.
Учений підкреслив, що все урядування США відбувається здебільшого на місцевих рівнях. «Місцеве самоврядування набагато краще знає про проблеми громадян. Таким чином влада належить людям, – зазначив Джеймс А. Девідс. Саме завдяки чудовій концепції щодо розподілення влади, зафіксованій в Конституції 230 років тому і заснованій на християнському світогляді, й дотепер ми являємось процвітаючою країною, оскільки думали про принципи, які важливі на століття. Зосереджуватись потрібно на окремому індивідуумі, один за одним, щоб кожен починав думати про те, як він може покращувати суспільство і бути у ньому корисним».
Студенти, курсанти та науково-педагогічні працівники університету із зацікавленістю прослухали лекцію ученого з США та отримали змістовні відповіді на поставлені питання.

Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-правові проблеми доступу до інформації: міжнародний досвід та українські реалії»

26 квітня у приміщенні атріуму Університету державної фіскальної служби України відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-правові проблеми доступу до інформації: міжнародний досвід та українські реалії», організатором якої виступила кафедра цивільного права та процесу ННІ права.

Почесними гостями на цьому заході були: Президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація українських правників», д. ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України, Заслужений юрист України Костицький В.В., директор програми «магістр юриспруденції», доктор юриспруденції, ад’юнкт-професор Університету Ріджент (США) Джеймс А. Девідс, завідувач наукового відділу правових проблем інформаційної діяльності Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПр України Беляков К.І., д.ю.н., професор, Шишка Р.Б., д.ю.н., професор, представники компанії «ЛІГА: ЗАКОН» Анна Колесова та Ірина Міхальова.

З вітальним словом до учасників та гостей конференції звернулись заступник директора ННІ права УДФСУ Шемелинець І.І., к.ю.н., доцент; президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація українських правників, заслужений юрист України Костицький В.В. та завідувач кафедри цивільного права та процесу Чеховська І.В.

У ході пленарного засідання було заслухано ряд доповідей, що дали змогу розглянути інформаційне право з різних позицій, як самостійної галузі публічного права України так і підгалузі цивільного права України.

З презентацією своєї діяльності виступили представники компанії «ЛІГА: ЗАКОН».

У ході роботи конференції були розроблені рекомендації, які планується направити у профільні державні структури.

Міжвузівський студентський науково-практичний круглий стіл
«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»
 
19 квітня кафедрою цивільного права та процесу  Навчально - наукового інституту права було організовано та проведено міжвузівський студентський науково - практичний круглий стіл на тему: «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ».
З вітальним словом до учасників круглого столу виступив: заступник директора ННІ права з наукової роботи Шемелинець І.І., завідувач кафедри цивільного права та процесу Чеховська І. В.Участь у заході також взяли: професор кафедри Новицький А. М., доцент кафедри Новицька Н. Б., доцент кафедри Самілик Л. О., заступник завідувача кафедри з наукової роботи Мілевська А. О., ст. викладач кафедри Савелова Ю. М., координатор НТСК кафедри Сандул В. О., асистент кафедри міжнародного права Бабенко А. Ю., та інші науково – педагогічні працівники кафедри цивільного права та процесу.
На пленарному засіданні з доповідями про перспективи розвитку сімейного права виступили не тільки студенти нашого Університету, а також  студенти Хмельницького університету управління та права, Львівського державного університету внутрішніх справ та Національного університету «Львівська політехніка».
Кожен із учасників науково - комунікативного заходу отримав можливість проявити свої наукові таланти, ораторські здібності та висловити своє бачення щодо вирішення висвітлених проблем. Проведення таких заходів дає можливість знайти нові обличчя в науці, є своєрідним поштовхом до пошуку відповідей на актуальні питання сучасності, сприяє інтелектуальному та науковому розвитку молодих науковців.