Головна сторінка. Новини


Кафедру податкової політики та оподаткування було засновано у 1999 році.
З 2006 року – кафедра податків та оподаткування, з 2014 року – кафедра податкової і митної справи, з лютого 2016 року – кафедра податкової політики.
Кафедра є випускаючою та готує фахівців з вищою освітою ІV рівня акредитації за такими напрямами:
-         бакалавр за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»;
-         магістр за спеціальністю «Облік і оподаткування» (магістерські програми «Фіскальне адміністрування» та «Податкове консультування».

 

З 1 вересня 2014 р. посаду завідувача кафедри податкової політики займає д. е. н., професор Андрущенко Володимир Леонідович.

         Володимир Леонідович народився в 1940 р. Закінчив у 1965 р. Київський інститут народного господарства за спеціальністю “Фінанси і кредит”. У 1965–1967 рр. – на практичній роботі у фінансових органах,  у 1968–1971 р. навчався в аспірантурі, у 1972 р. отримав ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю “Фінанси, грошовий обіг і кредит”.

         З 1971 р. – викладач, старший викладач, доцент Тернопільської академії народного господарства. З квітня 2001 р. – професор кафедри податкової політики та оподаткування Академії державної податкової служби України. У грудні 2001 р. захистив докторську дисертацію “Фінансова думка Заходу: ґенеза та еволюція” за спеціальністю “Фінанси, грошовий обіг і кредит”. В квітні 2004 р. присвоєно вчення звання професора по кафедрі податкової політики та оподаткування.
         Автор і співавтор численних наукових праць, у тому числі підручників “Податкова система України” (1994 р.) і “Бюджетний менеджмент” (2004 р.); навчальних посібників “Податкові системи зарубіжних країн” (2004 р., 2012 р.), “Історія оподаткування” (2004 р.); монографій “Держава – податки – бізнес” (1992 р.), “Запорозька Січ як український феномен” (1995 р.), “Фінансова думка Заходу в ХХ столітті” (2000 р.), “Податкові важелі та стимули розвитку господарських систем” (2006 р.), “Реформування податкової системи України: теорія, методологія, практика” (2011 р.), “Морально-етичні імперативи податків та оподаткування” (2013 р.), а також численних публікацій у періодичних виданнях, наукових збірниках і матеріалах наукових конференцій. Загальна кількість наукових праць – близько сотні.
         Станом на кінець 2013 рр. підготував 20 кандидатів наук, приймав участь в опонуванні 24 дисертацій, у тому числі 8 докторських.
         Неодноразово приймав участь у роботі науково-практичних конференцій з питань оподаткування, а також у виконанні науково-дослідних тем на замовлення ДПА України та Міністерства фінансів України.
         Здійснює керівництво аспірантами, магістерськими і науковими роботами студентів факультету економіки та оподаткування. Для спеціалістів і магістрантів читає навчальні курси “Податкові системи зарубіжних держав” і “Наукові засади фіскального адміністрування”.  
         Загальний трудовий стаж – 50 років, із них науково-педагогічний – 43 років, у тому числі в Національному університеті державної податкової служби України – 12 років.
         Відзначений дипломом лауреата нагороди Ярослава Мудрого Академії наук вищої школи України і знаком “Відмінник освіти України”.
 
На кафедрі працює 13 викладачів, в т.ч. 3 професори (доктор економічних наук, професор В.Л.Андрущенко; доктор економічних наук, професор К.І. Швабій; доктор юридичних наук С.І. Лекарь;), 7 доцентів, 2 старших викладача, 1 асистент.