ПРОГРАМНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ

ВИКОРИСТАННЯ МОВИ C# ДЛЯ НАВЧАННЯ ПРОГРАМУВАННЯ

УДК 371.68:004 Шевчук Петро Георгійович, м. Київ.

Даний матеріал представлено на Всеукраїнській науково-практичній конференції “ОСВІТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ДО 25-РІЧЧЯ ШКІЛЬНОЇ ІНФОРМАТИКИ” яка розпочалась 13 травня 2010 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка і продовжувалась 14 травня в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання АПН України

У дослідженні розглянуто програмно-технологічні можливості використання мови C# (читається «сі шарп») для навчання програмування в загальноосвітніх навчальних закладах як одну з передумов її впровадження в навчальний процес. Ключові слова: мова C#, середовище програмування, компіляція, операційна система, програмно-технологічні можливості.

Впровадження новітніх апаратно-програмних засобів навчання можливе за наявності відповідних умов. Важливо з’ясувати яке ж апаратне, програмне, фахове та інше забезпечення потрібне загальноосвітнім школам для повноцінного використання мови C# у навчанні програмування.

Програмно-технологічні можливості використання для навчання мов програмування досліджуються в роботах М.І. Жалдака, І.О. Завадського, Т.П. Караванової, Н.В. Морзе, Ю.Я. Пасіхова, Ю.С.Рамського, О.М. Спіріна. Все ж дослідниками, недостатньо розглянуто проблему програмно-технологічного забезпечення використання саме нових мов програмування.

Мета – дослідити програмно-технологічні можливості використання мови C# для навчання програмування в загальноосвітніх школах.

Для використання мови C# для навчання програмування необхідно врахувати наявність наступних умов та засобів:

● середовища програмування мовою C#;

● операційної системи для функціонування середовища;

● достатніх апаратних ресурсів обчислювальної техніки;

● необхідної компетентності вчителів інформатики.

Нині найбільш поширеними є такі середовища розробки мовою C#:

– Microsoft Visual Studio Professional 2008 – найбільш повне та багатофункціональне середовище для професійного програмування.

– Microsoft Visual C# 2008 Express Edition безкоштовна версія, яка дещо відрізняється від професійної.

Sharp Develop – середовище розробки з відкритим кодом мовою C# .

Mono Develop – кросплатформне середовище розробки для “Mono”. Mono – аналог платформи .Net для операційних систем Linux, MacOS та ін...

Існують середовища, що використовують встановлений в системі компілятор платформи .NET. Наприклад програма Antechinus C# Editor.

Для усіх операційних систем типу Windows можна розробляти програми мовою C# з використанням будь-якого текстового редактора та компілювати безпосередньо засобами .Net.

Найвищими є системні вимоги середовища Microsoft Visual Studio. Visual Studio 2008 вимагає щоб комп’ютер мав як мінімум: процесор з частотою 1,6 ГГц; оперативну пам’ять 384 Мб; 2,2 Гб місця на жорсткому диску. Більшість сучасних комп'ютерних класів, здатні такі вимоги забезпечити.

Середовище Sharp Develop при високій функціональності має значно нижчі вимоги. Для Sharp Develop версії 3.2 потрібно комп’ютер обладнаний процесором з частотою не нижче 300 МГц, оперативною пам’ятью не менше 128 Мб та 100 Мб доступного місця на жорсткому диску.

Програмувати мовою C# можна і на комп’ютерах, що працюють під управлінням Windows 98 чи Windows Me, використовуючи платформу Microsoft.NET версії 1.0.3705 та середовища Sharp Develop v1.1 або Antechinus C# Editor.

Отже, наявні нині в школах програмно-технологічні можливості достатні для використання мови C# для навчання програмування. Вимоги які ставить таке впровадження не значно відрізняються від тих, що необхідні для навчання інших мов програмування, а в деяких випадках і суттєво нижчі.