Вимоги до тез

Обсяг тез - дві сторінки (включаючи таблиці, рисунки, посилання).

Текст набирати на аркуші формату А4 з полями: ліве – 3,0 см, решта по 2,5 см в редакторі WinWord шрифтом Times New Roman. Назва – жирним шрифтом 16 pt, прізвища авторів - 12 pt, інформація, що стосується місця роботи авторів і адреса – курсивом, 12 pt, все по центру, текст – 14 pt. Між рядками один інтервал. Серед авторів підкреслити доповідача. Бажано його поставити на перше місце, оскільки переписка буде вестись з першим автором. Формули набирати у редакторі формул MS Word Equation або MathType. Всі підписи всередині рисунків, а також формули повинні бути шрифтом величиною 12 pt.

Назву файлу необхідно формувати згідно схеми: "номер напрямку"_"прізвище доповідача в латинській транслітерації" (якщо доповідач представляє кілька доповідей одного напрямку, після прізвища без пробілу вказати номер 1, 2, 3). Наприклад: 4_Ivanenko.doc; 3-1_Petrenko2.doc.

Завантажити шаблон тез можна зі сторінки "Завантажити файли".

Електронну версію тез, оформлених згідно з вимогами, слід надсилати електронною поштою на адресу оргкомітету uscsp6@gmail.com

Від одного автора приймається не більше трьох доповідей. 
Просимо учасників заповнити реєстраційну форму для кожної доповіді. 
Без заповненої реєстраційної форми тези розглядатись не будуть.

Доповіді будуть опубліковані за рекомендацією програмного комітету в науково-технічних журналах: “Український фізичний журнал”, “Журнал фізичних досліджень”, “Semicond. Phys. Quant. Electron. Optoelectron.”, “Функціональні матеріали”, «Технология и конструирование в электронной аппаратуре», «Фотоелектроніка», «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології». Після рекомендації авторам буде потрібно привести рукописи у відповідність з вимогами журналів і відправити на адресу редакції відповідного журналу.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.