Наукові напрями конференції

1. Нові фізичні явища в об’ємі та на поверхні напівпровідників та діелектриків.

2. Фізичні явища у низькорозмірних структурах.

3. Фізика напівпровідникових приладів.
3.1. Проблемні питання мікро- та наноелектроніки.
3.2. Сучасні фізико-технічні аспекти напівпровідникової сенсорики та оптоелектроніки.
3.3. Надвисокочастотна та терагерцова електроніка.
3.4. Сонячна енергетика.

4. Матеріалознавство, технології та діагностика напівпровідникових та супутніх матеріалів.