Молодим науковцям

В рамках конференції планується лекційна програма з актуальних проблем фізики напівпровідників
для студентів та молодих науковців.