Головна

УНКФН -7


Рішення

VII-ої Української наукової конференції

з фізики напівпровідників (з міжнародною участю)

26-30 вересня 2016 р., м. Дніпро.


VII-та Українська наукова конференція з фізики напівпровідників проходила в м. Дніпро з 26-30 вересня 2016 р. Конференція проводилася з ініціативи Національної академії наук України, Міністерства освіти і науки України, Наукової Ради НАН України з проблеми «Фізика напівпровідників та напівпровідникові пристрої» при Відділенні фізики і астрономії НАН України, Українського фізичного товариства, Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

У конференції взяли участь більш ніж 80 учасників, зареєстрованих безпосередньо на конференції та 280 учасників, в режимі онлайн реєстрації та більш ніж 150 студентів без реєстрації та представників академічних установ, вищих навчальних закладів та науково-промислових організацій з усіх регіонів України, наукових установ та університетів з 18 країн: Польщі (15), Німеччини (7), Мексики (5), Білорусії (3), Великої Британії (3), Словаччини (3), Франції (3), Угорщини (3), Японії (3), Чехії (2), Литви (2), Латвії, Бельгії, Ірландії, США, Нідерландів та ін. Загальна кількість поданих матеріалів становила 265, з них було відібрано 26 доповідей зі статусом пленарних та запрошених. Доповіді, представлені за науковими напрямами конференції (нові фізичні явища в об’ємних напівпровідниках, фізичні явища в низько- та квантоворозмірних структурах, фізика напівпровідникових приладів, матеріалознавчі та технологічні аспекти перспективних напівпровідникових матеріалів), охопили актуальні сучасні напрямки досліджень в галузі фізики напівпровідників.

З представлених результатів слід відмітити такі теми і доповіді:

1. Графенова тематика: Стріхи М.В. та Морозовської Г.М.

2. Квантові структури: Бєляєва О.Є., Бойчука В.І., Рябченка С.М., Євтуха А.А., Назарова О.М., Балабай Р.М.

3. Властивості некристалічних напівпровідників Блонського І.В. та Кадана В.М., Міци В.М.

4. Матеріалознавство: Кладька В.П., Валаха М.Я., Корбутяка Д.В., Сердеги Б.К., Братуся В.Я., Коваленка О.В.

5. Фотофольтаїка, сенсорна тематика, терагерцові прилади: Литовченка В.Г, Сизова Ф.Ф., Главіна Б.А., Ашмонтаса С, Лепіха Я.І.

6. Новітні технології, в т.ч. лазерні: Федоренка Л.Л.

 

Обговоривши зроблені на пленарних і секційних засіданнях доповіді, VII-та Українська наукова конференція з фізики напівпровідників констатує:

 

1.      Програма конференції охопила широкий спектр наукових та технологічних проблем фізики напівпровідників і напівпровідникових приладів.

2.      Науковий рівень доповідей та представництво конференції відповідають рівню провідних міжнародних наукових конференцій.

3.      В Україні збереглися і досить успішно функціонують наукові школи по фізиці напівпровідників у наукових колективах Києва, Львова, Харкова, Запоріжжя, Одеси, Дніпра, Чернівців, Ужгорода та інших міст.

4.      Мають місце значні досягнення українських вчених, дослідників і інженерів в розвитку фундаментальних і прикладних досліджень з фізики напівпровідників.

5.      Сучасна ситуація науки в Україні потребує зростання наукового потенціалу держави, посилення участі молодих вчених в роботі конференцій, сприяння здійсненню їх наукової діяльності, реалізації творчого потенціалу, надання інформаційної та організаційної підтримки молодим вченим наукових установ, що має стати важливою першочерговою задачею.

6.      Необхідне більш активне залучення до участі у роботі конференції представників промислових підприємств України та закордонних компаній, розширення співпраці з ними, що, в свою чергу, буде сприяти впровадженню наукових розробок в виробництво.

 Конференція ухвалила та відмітила наступне:

 1. Наноелектроніка стала одним з основних напрямків сучасного розвитку електроніки. Для ефективного розвитку робіт з наноелектроніки необхідне додаткове значне фінансування, в тому числі і для забезпечення приладним, технологічним (в першу чергу ростовим) та аналітичним обладнанням.

2. Необхідна більша консолідація зусиль фахівців в проведенні наукових та прикладних досліджень в галузі напівпровідників та напівпровідникових приладів, спрямованих на інтенсифікацію робіт та створення на їх основі приладів та пристроїв; укріплення зв’язків з підприємствами України, які здатні втілювати дані досягнення в продукцію.

3. Великий внесок членів Наукової Ради НАН України з проблеми «Фізика напівпровідників і напівпровідникові пристрої» при Відділенні фізики та астрономії НАН України, співробітників Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України, Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара, Оргкомітету, Програмного комітету конференції в організацію та проведення цього наукового форуму.

4. Вивчити питання про можливість друку найкращих матеріалів конференції у фаховому журналі «Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics».

5. Наступну 8-ту конференцію УНКФН-8 провести у 2018 році. Місцем проведення обрати місто Харків на базі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна або Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (також розглянути варіант об’єднаного проведення).

 Конференція вважає за доцільне:

 Звернутися до МОН України та Президії НАН України з пропозицією про фінансову підтримку технологічних робіт з метою розвитку напівпровідникової наноелектроніки, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в області фізики напівпровідників та напівпровідникових приладів, в тому числі напівпровідникових наноструктур та приладів на їх основі, органічних напівпровідників, напівпровідникового матеріалознавства, де українські вчені мають визнані досягнення, які є стратегічно важливими напрямами розвитку економіки та обороноздатності України.


Співголова конференції,
директор Інституту фізики напівпровідників
ім. В.Є.Лашкарьова НАН України,

член-кор. НАНУ                                                                 О.Є. Бєляєв


Співголова конференції, 
ректор Дніпропетровського національного університету
імені Олеся Гончара,

член-кор. НАНУ                                                               М.В. Поляков


Голова програмного комітету, 
член-кор. НАНУ                                                              В.Г. Литовченко


Голова оргкомітету, 
завідувач кафедри радіоелектроніки 
Дніпропетровського національного університету
імені Олеся Гончара, професор                                      О.В. Коваленко


Вчений секретар конференції,
д. фіз.- мат. наук,                                                          О.В. Стронський

 


м. Дніпро                                                         30 вересня 2016 р. 


=========================================================
VIІ Українська наукова конференція з фізики напівпровідників

Україна, Дніпро, 26-30 вересня, 2016 р.

Метою конференції є розгляд досягнень і широке обговорення сучасних проблем фізики напівпровідників, нових фізичних явищ та новітніх технологій у цій галузі.

Наукові напрями конференції:


1. Нові фізичні явища в об’ємі та на поверхні напівпровідників.
2. Фізичні явища у низькорозмірних структурах.
3. Фізика напівпровідникових приладів.
3.1. Проблемні питання мікро- та наноелектроніки.
3.2. Сучасні фізико-технічні аспекти напівпровідникової
       сенсорики та оптоелектроніки.
3.3. Надвисокочастотна та терагерцова електроніка.
3.4. Сонячна енергетика.
4. Матеріалознавство, технології та діагностика напівпровідникових матеріалів.


Важливі дати


26.09.2016р

Початок конференції.

Comments