Головна


Шановні колеги!!!

        У зв'язку з поширенням коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-19, а також із оголошенням у державі загального адаптивного карантину, ІX Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН-9) переноситься на наступний рік (рішення Вченої ради Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, протокол № 5 від 10.06.2020 р.)
    
    Про зміні та терміни проведення буде повідомлено додатково.

==========================================================
ІX Українська наукова конференція з фізики напівпровідників

Україна, Харків, 28 вересня -  3 жовтня, 2020 р.


Метою конференції є розгляд досягнень і широке обговорення сучасних проблем фізики напівпровідників та діелектриків, нових фізичних явищ та новітніх технологій у цій галузі.

Наукові напрями конференції:


1. Нові фізичні явища в об’ємі та на поверхні напівпровідників та
    діелектриків.
2. Фізичні явища у низькорозмірних структурах.
3. Фізика напівпровідникових приладів.
3.1. Проблемні питання мікро- та наноелектроніки.
3.2. Сучасні фізико-технічні аспекти напівпровідникової 
       сенсорики та оптоелектроніки.
3.3. Надвисокочастотна та терагерцова електроніка.
3.4. Сонячна енергетика.
4. Матеріалознавство, технології та діагностика напівпровідникових  
    та супутніх матеріалів.

Важливі дати


2022 р.  кінцевий термін                                      реєстрації

2022 р.  кінцевий термін                                      подання тез