Acasă


    Proiectul 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP Creating Moldovan E-network for promoting innovative e-teaching in the continuing professional education (TEACH ME) finanțat de către Comisia Europeană și face parte din cadrul Programului Erasmus+ Capacity Building in Higher Education.

Identitatea TEACH ME

 • Programul: Erasmus+
 • Acțiunea - cheie 2: Consolidarea capacităților în Învățămîntul  superior
 • Title: Crearea E-rețelei pentru promovarea E-predării în formarea profesională continuă din Republica Moldova
 • Acronim: TEACH ME
 • Tipul proiectului: Proiect comun (JP)
 • Numărul proiectului: 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP (short: 561820-EPP-JP)
 • Durata: 15.10.2015 – 14.10.2018 (36 luni)
 • Buget estimativ: 683.225,00 EUR

 Site-ul oficial al proiectului Teach Mehttp://teachme.ust.md/

  Pagina Teach Me din cardul USARB:  

   https://sites.google.com/site/usarbteachme/despre-proiect

  Pagina Facebook - TeachMe implementare USARB: 

   https://www.facebook.com/Teach-Me-implementare-USARB-924793717688257/

  Pagina Centrului de Formare Continuă USARB:

   http://formare.usarb.md/despre/

USARB face parte din cadrul consorțiului  proiectului TEACH ME, echipa de implementare fiind constituită din următoarele cadre didactice universitare (este indicat statutul deținut la 15  octombrie 2015, data demarării activităților proiectului) :

1.  Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale  coordonator instituțional;

2.    Gheorghe POPA, dr. hab., prof. univ., Rector – membru;

3.   Gheorghe NEAGU, dr., conf. univ., prorector pentru învățămînt cu frecvență redusă și formare continuă – membru;

4.  Ion GAGIM, dr. hab., prof. univ., decanul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte;

5.     Natalia GAȘIȚOI, dr., conf. univ., șefa Departamentului de management al calității;

6.       Valeriu CABAC, dr., conf. univ. la Catedra de informatică și matematică – membru;

7.     Eugeniu CABAC, dr., conf. univ., prodecanul Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului – membru;

8.        Corina NEGARA, dr., conf. univ. la Catedra de informatică și matematică – membru;

9.       Lora CIOBANU, dr., conf. univ., șefa Catedrei de științe ale educației – membru;

10.   Tatiana ȘOVA, dr., lect. univ. la Catedra de științe ale educației – membru;

11.    Veronica RUSOV, lect. univ. la Catedra de științe ale educației – membru;

12.    Ana BEJENARI, contabil-şef – contabil;

13.  Svetlana MELNIC, metodist-coordonator la Departamentul pentru activitate științifică și relații internaționale – personal administrativ;

14. Oxana NICULICA, metodist la Departamentul pentru activitate științifică și relații internaționale – personal administrativ.

Posibilități de formare în Universitatea din Nice, Franța în cadrul proiectului

TEACH ME

 

Perioada: 12 –16 iunie, 2017

Durata: 5 days

Grup-țintă: Cardre didacice universitare din USARB, care vor asigura predarea noului curs, de ,,E-teaching”

Criterii de selecție:

·         Angajat USARB;

·         Va activa în Universitate încă minimum doi ani;

 • Nivel avansat de cunoaștere a limbii engleze;
 • Experiență avansată de predare;
 • Competențe suficente în ICT;
 • Entuziasm și interes față de practia de predare innovativă;
 • Asigurarea egalității de gen.

 

 

TEACH ME: preparations to the trainings week at Nice, UNS, FR

Time period: June 12 – June 16, 2017

Duration: 5 days

Target groups: Moldovan teachers, who will be trainers under the new program ,,E-teaching”

Selection criteria for trainers:

 • Proof of employment at USARB;
 • Proof of further employment at home university as trainer of the new program ,,E-teaching”;

·         Trainer will be employed at home university after the trainings at least for 1,5 year;

·         Sufficient English skills;

 • Available teaching experiences;
 • Sufficient ICT skills;
 • Enthusiasm and interest in innovative teaching practices;
 • Gender balance: at least 1 woman from USARB.

 

 Publicat 15 februarie 2017

Comments