Usagi's RPG Universe‎ > ‎Resources‎ > ‎

Japanese Phrases

Japanese Phrases you can use in the role playing game or in an imvu chat. This list will be periodically updated when members suggest new phrases to add. Remember to check often. Enjoy!

Nihongo ga wakarimasu ka? (Do you understand Japanese?)

1. Welcome! Yoku Irasshaimashita
2. I don't speak Japanese, sorry. Gomen Nasai. Watashi wa nihongo o hanashimasen.
3. I speak a little Japanese. Watashi wa sukoshi nihongo o hanashimasu.
4. Sorry, I don't understand. Gomen Nasai, Wakarimasen.
5. This chat room is lively!! Kono chatto ruumu wa nigiyaka desu.
6 This chat room is really quiet. Kono chatto ruumu wa totemo shizuka desu.
7. Where is my seat? Isu wa doko ni arimasu ka?
8. Your seat is there. Isu wa koko ni arimasu.
9. May I sit here? Koko kakete mo ii desu ka?
10. Please have a seat. Dozo okake kudasai.
11. Nothing is more enjoyable then listening to music. Ongaku o kiku no ga nani yori no tanoshimi desu.
12. [You] are nice! [anata] wa yasashii desu. (you can replace "anata" with the persons name..)
13. Please wait a moment. shosho omachi kudasai.
14. Excuse me, I will be right back. Sumimasen. chotto itte kimasu.
15. I am Back! (Returned) Taidama!
16. Welcome back. Okaeri nasai (or you can say"Okaeri!" )
17. Thank you! Arigatou!!
18. You are welcome. Dou Itashimashite.
19. Do your best. Gambatte kudasai.
20. Goodnight. Oyasumi Nasai.
21. Have nice dreams. Yoi Yume.
22. See you later. Ja, dewa mata ne. (you can also say: sore dewa nochi hodo) (you can reply: Jyaa, ne! )
23. Thanks for today! I had a wonderful time. Kyo arigatou! Sugoku tanoshinkatta desu.
24. Please come again! Mata kita kudasai.
25. [He/She] was nothing but trouble! [Kare/Kanojo] wa yakkai na mondai bakari okoshite imashita!
26. A moment please. Chotto matte kudasai.
27. So glad!! Ureshii desuyo!
28. Boring. tsumaranai desu.
29. So sad!! Kanashii desuyo!
30. Of course! Mochiron!
31. I see. Naruhodo.
32. A little strange. Chotto hen na
33. I need coffee now. ima watashi wa kohi ga irimasu.
34. I need tea now. ima watashi wa [ocha/kocha] ga irimasu. **Ocha= green tea/**Kocha= Chinese black tea.
35. Quit it!! This boy is annoying me! Help! Yame!! Kono otokonoko wa watashi o komarasete imasu! Tasukete!
36. Quit it!! This girl is annoying me! Help! Yame!! Kono onnanoko wa watashi o komarasete imasu! Tasukete!
37. This panda chair is so cute!!! Kono Panda no isu wa mecha mecha kawaii desu ne!
38. Good luck! Gokigen yo!
39. Thank goodness. I did it!! Yokatta desu. Yatta!
40. May I take a photo? Shashin o totte mo ii desu ka?
41. Yes you may. Hai, dozo.
42. I am hungry! onaka ga suita/suimashita (plain/polite)
43. This chat room needs music. Kono chatto ruumu wa ongaku hitsuyo desu.
44. What would [you] like to do? [Anata] wa nani o shitai desu ka? **replace you with person(s) name. Mina san=everyone.
45. I am honored to meet you! Oaidekite koei desu.
46. Thats interesting! Omoshiroi desu.
47. Ah! Bad luck! Ah! un ga warui ne!
48. I don't mind. ii desu yo.
49. You speak Japanese very well. Nihongo ga ojozu desu ne.
50. No, I am still poor at speaking Japanese. Iie, mada heta desu.
51. What time is it? Ima nanji desuka?
52. How old are you, [Avatar name]? [Avatar name] san wa nansai desu ka?
53. What year are you in college? Nannensee desu ka?
54 .[Avatar name], what do you usually do on the weekend? [Avatar name]san, shumatsu wa taitei nani o shimasuka?
55. That's too bad. Zannen desu ne.
56. Thank you very much! Doumo Arigatou Gozaimasu!
57. Where is the party?? Parti wa doko de arimasu ka?
58. I drank too much coffee and never went to bed. Kohi o nomi sugimashita. Zenzen beddo ni ikimasen.
59. If you want it, I will give it to you. Hoshikattara, Sashiagemasu.
60. I am not as good [at it] as [avatar name]. [avatar name] hodo jozu dewa arimasen.
61. The chatroom smells like Pancakes! Chatto ruumu wa pankeekikusai desu.
62. I don't understand such things as Computers. Konpyuta nante wakaranai no desu
63. For me, IMVU is the most fun. Watashi ni totte, IMVU wa ichiban tanoshii desu.
64. Gackt is the most famous singer in Japan! Gackto wa Nihon ni Okeru mottomo yumei na kashu desu
65. Wrong! Chigaimasu! *note: this actually means "its diffrent"
66. I don't undestand things about men. Dansei no koto ga wakaranai no desu.
67. [Avatar name] is sitting next to me. [Avatar name]-san wa watashi no tonari ni suwatte imasu.
68. I have no friends besides my family. Kazoku igai ni tomodachi ga imasen,
69. Friends outside my family are few. Kazoku igai no tomodachi wa sukunai desu.
70. We are acquaintances from before for some time. Watashi tachi wa izen kara no shiriai desu.
71. Please say it one more time. Mo ichido itte kudasai.
72. How nice! ii desu ne!
73. Thank you for visiting my home page! watashi no homu paji o tazunete kurete arigatou!
74. I want to listen to music. Ongaku o kikitai desu.
75. I love Japanese food and want to eat it every day. Nihonshoku ga daisuki de, mainichi tabetai desuyo!
76. its out of my control Shoganai. ( It can't be helped shikata ga arimasen.)
77. Its good to see you! Oai dekite ureshii desu!
78. Please don't go.. ikanai de kudasai
79. What happened? doshitano?
80. Sorry, but that is my private affair. chotto puraibashii, gomen nasai.
81. Lets see each other again. Mata o ai shimasho.
82. That's too bad. Poor thing! Zannen desu. Kawaiso!
83. Happy Birthday! Otanjoobi omedetou gozaimasu!
84. What is your name? I am [Avatar name]. Onamae wa nan desu ka? [Avatar name] desu.
85. Thank you for coming to my home page! Watashi no homu paji ni kikekurete arigatou gozaimasu.
86.I haven't seen you for a long time! (formal) Gobusata shite imasu.
87.Long time, no see (polite) Ohisashiburi desu.
88. Long time, no see (Casual) Hisashiburi!
99. Please enjoy Tanoshin de kudasai.
100. Is it ok to stand here? Koko ni tatte mo ii desu ka?
101. Let's change the subject Hanashi o kaemasho.
102. Anyway, its late, I must go. Tonikaku osoi desu kara, ikimasau.
103. What did you say? Nan to iimashita ka?
104. I forget! Watashi wa wasuremasu.
105. I remember! Omoidashimashita!
106. What music do you listen to? Nan no ongaku o kikimasu ka?
107. What songs do you listen to? Nan no uta o kikimasu ka?
107. What singer(s) do you like? Nan no Kashu ga suki desu ka?
109 What song(s) do you like? Nan no uta ga suki desu ka?
110. Who is your favorite singer? Kashu no naka de dare ga ichiban suki desu ka?
111. What is your favorite song? Uta no naka de nani ga ichiban suki desu ka?
112. What is your favorite sushi? Sushi no naka de nani ga ichiban suki desu ka?
113. Would you like to join the Ichiban Jpop Club? Ichiban Jpopu Kurabu sanka shimasen ka?
114. I have too much free time. Hima ga sugimasu!
115. I want to become more skilled in Japanese. Nihongo ga moto jozu ni naritai desu.
116. Merry Christmas! Meri Kurisumasu!
117. Happy New years! (Before the new year..) Yoi Otoshi O!
118. Happy New years! (After the new year..) Akemashite omedetou!
119. Thats not really a true story is it? Sore wa masaka honto no hanashi ja nai desho ne?
120. Surely not! You got to be kidding! Masaka!
121. How many siblings (brothers and sisters) do you have? Kyodai wa nan nin desu ka?
122. I didn't do anything. Nani mo shimasen deshita
123. I have a question. Shitsumon ga arimasu?
124. How do you say that in Japanese? Kore wa Nihongo de nanto imasu ka?
125. I am grateful to you for your assistance. Watashi wa anata no kyouryoku ni kansha shimasu.
126. When can we meet? itsu watashi tachi aimasu ka?
127. Lets meet tomorrow. Watashi tachi ashita aimasho.
128. Do you have a pet(s)? Peto ga imasu ka?
129. Yes I have a cat(s)/dog(s). Hai, Neko/Inu ga imasu.
130. What's the matter? Dou shimashita ka?
131. I have a headache. Atama ga itai desu.
132. I have a stomach ache. Onaka ga itai desu.
133. I have a toothache. Ha ga itai desu.
134. Please look after your health. dozo odaijini.
135. Who is that singing? Dare ga utatte imasu ka?
136. Otsuka Ai is singing. Otsuka Ai ga utatte imasu.
137 How often do you listen to Japanese music? Donogurai nihon no ongaku ni kikimasu ka?
138. I listen to Japanese music every once in a while. Tamari nihon no ongaku ni kikimasu.
139. I listen to Japanese music all the time. Itsumo nihon no ongaku ni kikimasu.
140. I listen to Japanese music sometimes. Toki doki nihon no ongaku ni kikimasu.
141. Sorry, I don't listen to Japanese music that often. Sumimasen, amari nihon no ongaku ni kikimasen.
142. Sorry, I don't listen to Japanese music at all. Sumimasen, zenzen nihon no ongaku ni kikimasen.
143. Sorry to trouble you. Doumo sumimasen.
144. How was it? do deshita ka?
145. It was so-so. Mama deshita.
146 It was good. Yokatta desu.
147. It was not good Yokunakatta desu.
148. Have a good weekend! Yoi shumatsu o!
149. Everyone have fun, ok? Mina san tanoshinde ne?
150. Excuse me, but I think that is mine. Anoo, sore watashi no nan desu ga.
151. Are you married? Kekkon shite imasu ka?
152. No, I am not married. iie, Kekkon shite imasen.
153. Yes, I am married. Hai, Kekkon shite imasu.
154. My IMVU crashed. Watashi no IMVU ga ochimashita.
155. My Computer is bad. Watashi no Kompyuta wa warui desu.
156. Great, fantastic isn't it? Sugoi ne?
157. Wonderful, Splendid, Excellent! Subarashi!
158. I was born in America. Amerika de umaremashita
159. I was born in Europe. Yoroppa de unmaremashita
160. I was born in Asia. Ajia de unmaremashita.
161. I have no money! Okane ka nai desu!
162. Please stand on the Black music mat to hear music Ongaku wo Kikutameni Kuroi Jyu-tan no Ueni Tatte kudasai
163. Where do you come from? Doko kara kimashita ka?
164. I come from America. Amerika kara kimashita.
165. {avatar name} are you from Japan? {avatar name} san wa Nihon no kata desu ka?
166. Pardon me, may I introduce myself? Totsuzen shitsurei desu ga, jiko shokai yoroshii desu ka?
167. I want to eat sushi! Sushi ga tabetai desu
168. I don't want to eat fish. Sakana wa tabetaku arimasen
169. Can you speak English? eigo ga dekimasu ka?
170. {avatar name} understands english {avatar name}-san wa eigo ga wakarimasu.
171. What you said was correct. Anata ga itta koto wa tadashiii desu.
172. You should try harder. Motto ganbaru benki desu
173. I want a quiet chat room. Shizuka chatto rumu ga hoshii desu.
174. Please be quiet. Shizuka ni shinasai.
175. That person talks alot. Ano hito was takusan hanashimasu.
176. Please come soon. Yagate kite kudasai.
177. No thank you. iie, kekko desu.
178. Oh, I see. A sou desu ka
179, I didn't think so. sou omoismasen
180. I also like music. Ongaku mo suki desu.
181. I want to go too. Watashi mo ikitai desu
182. I only know English, sorry. Sumimasen, Eigo shika shirimasen
182. I read it but I didn't understand it. Yonda keredo, wakarimasen deshita
183. I can't read Japanese/Kanji. Nihongo/Kanji O yomu koto ga dekimasen.
184. I read it but I didn't understand it. Yonda keredo wakarimasen deshita.
185. Seeing is believing. Miru koto wa shinjiru koto desu
186. Do you have a dictionary? Jisho ga arimasu ka?
187.Yes, I have a dictionary. Hai, Jisho o motte imasu.
188. What do you do on weekends? Shumastasu wa nani o shimasu ka?
189. Where did you come from? Itsu kimashita ka?
190. I am eating breakfast. Ashita gohan wa tabette imasu.
191. I am eating lunch. Hiro gohan wa tabette imasu
192. I am eating dinner. Ban gohan wa tabette imasu
193.I'm so tired! Totemo tsukarete imasu.
194. Is that all? Sore dake desu ka?
195. Excuse me, can you help me please? Sumimasen ga, tasukete itadakemasen ka?
196. That person talks alot. Ano hito wa takusan hanashimaseu.
197. It was very interesting. Taihen omoshirokatta desu.
198. Oh, I see. A, sou desuka
199. My computer had a virus. Watashi no PC ga uirusu ni kakarimashita
200. I made a mistake. I am sorry. Machi gaimashita. Gomen nasai.
201. Please speak in English Eigo de hanashite kudasai
202.Please leave me alone Hottoite kudasai
203.Don’t disturb/bother me Jama shinai de kudasai
204.Truly, Jrock guys are so hot Jrock no otoko wa choo kakkoii, honto desuyo!
205.Japanese Anime is much better than American cartoons.Nihon no anime wa Amerika no anime yori motto omoshiroi no da.
206. That looks good on you Totemo niattemasu
207. You must be kidding!! uso!! (can also mean "Lie!")
208. May I have your badge? Anata no bajjii, moratte mo ii desu ka? Onegaishimasu!
209. He is crazy to do that! Sonna koto o suru nante kare wa ki ga kurutta ni chigainai!
210. Excuse me, what are you doing? Sumimasen, nani wo shiterun desu ka?
211. Hey! What are you doing? (impolite form) Ne! nani shiteru?
212. I am glad.( Male speech) Ureshii naa. (Female Speech) Ureshii wa.
213. I am happy (Male speech) Shiawase da naa. (Female Speech) Shiawase da wa.
214.I am sorry to hear that (Male speech) Zannen da naa.(Female speech) Zannen nee
215. I am sad. (Male speech) Kanashii naa. (Female speech) Kanashii wa.
216. I am lonely. (Male speech) Sabishii naa. (Female speech) Sabishii wa.
217. You look happy. Anata (or "Avatar-name"-san) wa shiawase sou desu.
218. He/she seemed very lonley. Kare/Kanajo wa totemo sabishi sou deshita.
219. Wow that was great! Hee, sore wa yokatta ne!
220. Oh boy, what a disaster! Yare yare, nante koto da!
221. That can't be!! Masaka sonna koto ga aruhazu nai yo!
223. Oh my! What a nice view! (Female speech) Maa, kirei na nagame nee! (Male speech)Oya, kirei na nagame nee!
224.Can you look at this, please?. (Very Polite)Kore o mite kudasaimasu ka?
224. I totally forgot!! Wasurete Shimaimashita!
225. I totally forgot my homework! Shukudai o wasurete shimaimashita!
226. Which do you like? Dochira ga suki desu ka?
227. That lady is very pretty. Ano onna hito wa totemo kirei na no desu ne.
227. That man is very handsome. Ano otoko hito wa totemo handsamu na no desu.
228. I have just finished eating. Ima tabeta bakari desu.
229. I didn't want to go yet Mada ikitaku nakatta.
230. Please see to your health! O-daijini. Get well soon! Genki de! said to those who are ill
231. Take your time. Go yukkuri.
232. I'll be leaving now.Kono hen de shitsurei shimasu.
232. Please come again. Mata irasshai/mataa oide kudasai.
233. Take care, be careful. Ki o tsukete kudasai.
234. It's time already. Mo jikan desu.
235. That may be so. so kaa mo shiremasen.
236. I think I would like to eat something. Nani ka tabetai to omoimasu.
237. I didn't eat (Breakfast/Lunch/Dinner). Thats' why I am hungry. (Asagohan/Hirogohan/Bangohan) O tabemasen. Dakara onaka ga suite imasu.
238. I think that person is rich. Ano hito wa kanemochi to omoimasu.
239. I think it would be great if I was rich. Kanemochi dattara, yokatta to omoimasu.
240. My money ran out and I was in a bind. Okane ga nakunatte, komarimashita.
241. Anime Convention? I want so much to go that I can't stand it! Anime taikai desu ka? Ikitakute tamarimasen yo!
242. This is so inconvenient, I can't stand it! Kore wa fuben de tamarimasen!
243. For the Time being, Let's wait for everyone's response. Toriaezu, minna no henji o machimasho.
244. I am sorry, but no. Chotto, sumimasen ne. **Excuse me a little**
245. What a cute girl! Nante Kawaii onna hito desho!
246. What a cool guy! Nante Kakkoii otoko hito desho!
247. I think anyone would like this (music/song). Dare demo kono (ongaku/uta) ga suki da to omoimasu.
248. He/She said they would come tomorrow. Ashita kuru to iimashita.
249. I don't have any money, ya know!! Okane ga nai desuyo!!
250. I met your friend last night. Otomodachi wa yube aimashita.
251. I met your friend today. Otomodachi wa kyo aimashita.
252. I met your friend Yesterday Otomodachi wa kino aimashita.
253. I met your friend this morning Otomodachi wa kesa aimashita.
254. I met your friends last week. Otomodachi tachi wa senshu aimashita.
255. Everyone was talking cheerfully with one another. Minna wa ukiuki to hanashiatte imasu.
256. I looked at the Catalog but I didn't buy anything. Katarogu o mimashita ga nani mo kaimasen deshita.
257. I looked at the Catalog and I bought a dress. Katarogu o mimashita sore kara doresu kaimashita.
258. I looked at the Catalog and I bought a pair of slacks/pants. Katarogu o mimashita sore kara zubon kaimashita.
259. Its no joke! Don't be ridiculous. Jodan janaiyo!
260. I am sorry to hear it. Ki no doku desu.
261. That is correct. Sono tori desu
262. Even though He/she is an adult, he/she really seems like a child. Otona dearu no ni, honto ni kodomo mitai desu.
263. Its because I am very busy this week. Konshu totemo isogashii wake desu.
264. Your friend is skilled at speaking Japanese. Otomodachi wa Nihongo ga Jozu desu.
265. Your friend is a very pretty person, isn't she? Otomodachi wa totemo kirei na hito desu ne?
266. I received a gift from a friend. Tomodachi ni presento o moraimashita.
267. Please remove your shoes and enter. Kutsu o nuide haitte kudasai.
268. Thank you for going to the bother of guiding me this far. Wazawaza koko made go annai kudasatte, doumo arigatou gozaimashita.
269. Don't do that! (its bad.) Dame da wa! Casual speech
270. OOOps! ara ara
271. You poor thing! That's too bad! Kawaiso desu!! Zannen desu!
272. I am learning the japanese language: watashi wa nihongo o narimasu.
272. Eiko is learning english. Eiko san wa ego o narimasu.
273. Which do you like better? Cats or dogs? Neko to Inu to dochira ga suki desu ka?
274. I am worried. Shin pai da
275. Cheer up! Genki o dashite
276. Please try it. Yatte mitara onegaishimasu
277. Why not? Naze ikenai no
278. No thanks, I have had enough. iie, kekko desu.
279. Exactly! Sono toori desu
280. Absolutely. Zettaini sou desu
281. Good! ii desuyo !
282. Maybe. Tabune.
283. Probably. Osoraku .
284. Relax. Ochitsuite
285. Never. Zettaini arimasen
286. Any problem? Nanika mondai aru
287. I agree. doukan desu.
288. me too. watashi mo.
289. Great idea. ii kangae desu ne
290. Nevermind. Kamaimesen
291. Its okay. maa ii desho
292. Not bad. maa maa
293. No wonder!! douri de!
294. Could be..sou kamo shiremasen ne...
295. Maybe not. so janai kano
296. Forget it. Mou ii desu.
297. That's enough. Mou takusan desu.
298. Who knows...saa, dou kana
299. No way. dame desu.
300. Not likely. sonna hazuwanai.
301. Not yet. mada desu.
302. How many in your family? Kazoku wa nan nin desu ka?
303. How many siblings do you have? Kyodai wa nan nin desu ka?
304. When is your birthday? Tanjoobi wa itsu desu ka?
305. My birthday is this month. Watashi no tanjoobi wa kongetsu desu.
306. Unbelievable!! Shinjirarenai!!
307, Terrible!! Taihen!!
308. OMG!! Maa nante koto nanda!!

Dewa, Nihongo no benkyoo de ganbatte kudasai.

Comments