Aktualności

Świadek koronny

2021 M. Piotrowski, Świadek koronny cz. II, by zrozumieć istotę pandemii, A Crown Witness.

2020 M. Piotrowski, Świadek koronny cz. I, by przekonać, że jest pandemia. link

Reformy systemu edukacji

2020 M. Piotrowski, Requiem dla gimnazjum. Studium przypadku - egzamin gimnazjalny z 2012, Studia z Teorii Wychowania 11/4 (33) link.

2019 (wystąpienie), M. Piotrowski, Tam gdzie maluchy mówią lepiej po angielsku od dorosłych: Sympozjum: Tożsamość pedagogiki medialnej link.

2018 M. Piotrowski, Transfer rozwiązań edukacyjnych, w: R. Nowakowska-Siuta, K. Dmitruk-Sierocińska, Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej, Impuls, Kraków link.

2017 M. Piotrowski, Monitoring kompetencji szkolnych w środowisku lokalnym, Studia z Teorii Wychowania 8/2 (19) link,

2016 M. Piotrowski M., Piotrowska K., Żandarma trzeba odwołać, chociaż jest on w nas samych, w: M. Dudzikowa, S. Jaskulska, Twierdza Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian, Wolters Kluwer link.

2015 M. Piotrowski, E. Kucińska, Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne – w poszukiwaniu wsparcia dla ofiar systemu szkolnego, Parezja 1/2015 (4) link.

2015 M. Piotrowski, E. Kucińska, K. Piotrowska, Niedostrzegany kryzys prowadzący do buntu, Parezja 1/2015 (3) link.

2013 M. Piotrowski, Kody bezmyślności, czyli gdy programy układane są pod klucz egzaminacyjny, w: Dudzikowa M., Knasiecka-Falbierska K., Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, Impuls, Link.

2014 M. Piotrowski, Od TQM do "żandarma", czyli pod prąd, VEGA oraz ORE (2015), Link

2013 M. Piotrowski, Pomiar dydaktyczny i polityka projakościowa gminy w obszarze oświaty w: Biblioteczka Oświaty Samorządowej, t. 7, Decentralizacja oświaty, red. M. Herbst, Centrum Interdyscyplinarne Modelowania Matematycznego i Komputerowego, UW link.

2013 M. Piotrowski, Interpretacja wyników kształcenia, Oświata samorządowa Nr 3 (31), Wydawnictwo Raabe.

2013 M. Piotrowski, Zróżnicowanie szans edukacyjnych w aglomeracji, Oświata samorządowa Nr 6-7 (34- 35), Wydawnictwo Raabe.

2011 M. Piotrowski, Wykorzystanie wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej w analizie wyników egzaminów gimnazjalnych na przykładzie dzielnicy dużego miasta, CKE

2010 M. Piotrowski Ewaluacyjna funkcja egzaminów zewnętrznych w opiniach nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów, XVI Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej link

2009 E. Putkiewicz, B. Murawska, M. Piotrowski, Gotowość szkół Warszawy do realizacji przemian związanych z obniżeniem wieku szkolnego, KWARTALNIK PEDAGOGICZNY (2) r. 2009, s. 133-158, link

Dydaktyka i Pedagogika Szkolna

2019 M. Piotrowski, Czy dorastanie możliwe jest bez szkolnej nauki?, w: St. Dziekoński, A. Gralczyk, J. Michalski, M. Żelazkowska, Wartości - Człowiek - Wychowanie, Aksjologia w europejskich systemach edukacyjnych. UKSW link.

2019 M. Piotrowski, Nauczycielskie kompetencje w przededniu 100-lecia sformułowania koncepcji progresywistycznej w edukacji, w: M. Trysińskiej, K. Maciejak Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematem a kreatywnością, link

2019 M. Piotrowski, R. Jakubowski, The new face of science education in Poland, Edukacja 2019, 1(148), 24–32.

2018 M. Piotrowski, Matematyczny Trójkąt Bermudzki – trudności w kształceniu zaradności matematycznej, Studia z Teorii Wychowania 9/3 (24) link.

2017 M. Piotrowski, M. Trysińska, Monitoring umiejętności językowych, kryteria oceny poziomu kompetencji, pierwsze rezultaty, Studia z Teorii Wychowania 8/3 (20) link

2017 M. Piotrowski, M. Wiśniewska, K. Piotrowska, Czy e-podręczniki mogą stanowić zmianę paradygmatu podręcznika w edukacji wczesnoszkolnej? w: Pedagogika wczesnoszkolna Rekonstrukcja kluczowych problemów, Adam Marszałek

2016 M. Piotrowski, Błędne podstawy edukacji matematycznej i sposoby ich naprawienia, Studia z Teorii Wychowania 7/3 (16) link

2015 M. Piotrowski, K. Piotrowska, E. Pluta, Karta pracy do przedszkolnych i szkolnych badań naukowych. w: A. Nowak-Łojewska, A. Olczak, Przedszkole – edukacyjny sukces dziecka czy zmarnowane szanse?. Oficyna Wydawnicza UZ, 178-193 link

2014 M. Piotrowski, Pomiar matematycznych umiejętności twórczych dzieci, w: Pedagogika wczesnoszkolna wobec zmieniających się kontekstów społecznych, Adam Marszałek link

2014 M. Piotrowski i inni Eksperymenty i wzajemne nauczanie Fizyka, Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2014, link

2014 M. Piotrowski i inni Eksperymenty i wzajemne nauczanie Matematyka, Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2014, link

2014 M. Piotrowski i inni Eksperymenty i wzajemne nauczanie Chemia, Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2014, link.

2014 M. Piotrowski i inni, Rozprawki naukowe. Czyli doświadczenia z fabułą i z testem biologia i chemia, 2014, link.

2014 M. Piotrowski i inni, Rozprawki naukowe. Czyli doświadczenia z fabułą i z testem fizyka i matematyka, 2014, link.

2013 M. Dolata , M. Jakubowska , K. Piotrowska , M. Piotrowski , E. Zając, Moje Przyjazne Przedszkole Narzędzia nakierowane na umiejętności heurystyczne, Tabella, Warszawa.

2011 M. Piotrowski i inni, Rozwijanie umiejętności heurystycznych w szkole – pomysł na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, w: D. Sobierańska, M. Szpotowicz, M. Karwowska-Struczyk, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Badania, opinie, inspiracje, ŻAK, link

Jak działa nauka (Au)

Pedagogika krytyczna Serie wydawnicze

Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki, Impuls

R. Nawrocki, Ku krytycznemu wymiarowi pedagogiki. Wokół cyklu Paląc Problemy Edukacji i Pedagogiki, Rocznik Pedagogiczny 36/2013, s. 111-123, link

M. Czerepaniak-Walczak, Fabryki dyplomów czy universitas? O "nadwiślańskiej" wersji przemian w edukacji akademickiej, link

H. Kwiatkowska, Uczłowieczyć komunikację Nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej link

D. Klus-Stańska, (Anty) edukacja wczesnoszkolna, link

J. Nikitorowicz, Patriotyzm i nacjonalizm Ku jakiej tożsamości kulturowej? link

Z. Gajdzica, Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publiczne link

M. Dudzikowa K. Knasiecka -Falbierska, Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, link

B. Śliwerski Bogusław, A. Murzyn Irlandia Zielona Wyspa Międzykulturowej oraz egalitarnej edukacji i opieki, link

Kultura szkoły, Wolters Kluwer

M. Dudzikowa, S. Jaskulska, Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian? link

B. Śliwerski Bogusław, Meblowanie szkolnej demokracji, link

M. Czerepaniak-Walczak, Proces emancypacji kultury szkoły, link

Obserwabla

Tłumacząc z fizyki kwantowej obserwabla to wielkość, którą da się zmierzyć.

Tęsknimy za obserwablami w życiu codziennym, bo w bełkocie mediów jaki nas otacza trudno rozróżnić opinie od legend, fakty od mitów a proroków od manipulatorów.

Fizycy kwantowi "do pomiaru" obserwabli używają operatorów hermitowskich.

Czy uda się zbudować podobne narzędzia w naszym świecie i dokonać pomiaru, zobaczymy. A może jest ktoś, kto to narzędzie już ma?

faq EWD

Część pierwsza – oczywista.

- EWD jest termometrem i to z roku na rok lepszym pod względem stosowanych formalizmów statystycznych oraz technik wizualizacji.

- Rośnie wiedza o możliwościach EWD, ale oczywiście rośnie też niewiedza, ponieważ faktycznie nie ma dyskusji między zwolennikami i przeciwnikami EWD.

I. EWD jest Egzaminacyjną Wartością Dodaną a nie musi mieć nic wspólnego z działalności szkoły.

II. Wyniki egzaminu zależą od statusu społecznego rodziców i od jakości pracy szkół, podobnie ich pochodna EWD.

III. Rozdzielenie wpływu obu czynników szkoły nie jest proste. A bez tego rozdzielenia dyskusja EWD nie ma sensu.

IV. Dzisiaj możemy policzyć wartości średnie egzaminów i EWD dla poszczególnych szkół, dzielnic, miast i warto się zastanowić nad uzyskanymi wartościami by np. dyskutować czynniki makrospołeczne szkoły, dzielny, miasta. Więcej ...

Jacek Kaczmarski utwory

Mistrz

Pytanie: Jak działa nauka?

Odp.: Podstawowym elementem działalności naukowej jest weryfikacja wyników doświadczeń na podstawie posiadanej wiedzy. Do rozwoju wiedzy mogą się przyczynić głównie wnioski z doświadczeń NIEzgodne z dotychczasową widzą.

Więcej ....

EWD nauczyciela

Nie tylko dyrektor, ale i większość Rady Pedagogicznej ma świadomość, który z nauczyciel jest cudotówrcą, a który "nie za bardzo". Są to oczywiście subiektywne oceny. Czy można efekty pracy nayczcieli zmierzyć obiektywnie - czy można go policzyć?

Więcej ...