Aktualności

 Obserwabla

 

    Tłumacząc z fizyki kwantowej obserwabla to wielkość, którą da się zmierzyć.

    Tęsknimy za obserwablami w życiu codziennym, bo w bełkocie mediów jaki nas otacza trudno rozróżnić opinie od legend, fakty od mitów a proroków od manipulatorów.

    Fizycy kwantowi "do pomiaru" obserwabli używają operatorów hermitowskich.

    Czy uda się zbudować podobne narzędzia w naszym świecie i dokonać pomiaru, zobaczymy. A może jest ktoś, kto to narzędzie już ma?

  

faq EWD
 
Część pierwsza – oczywista.
- EWD jest termometrem i to z roku na rok lepszym pod względem stosowanych formalizmów statystycznych oraz technik wizualizacji. 
- Rośnie wiedza o możliwościach EWD, ale oczywiście rośnie też niewiedza, ponieważ faktycznie nie ma dyskusji między zwolennikami i przeciwnikami EWD. 
I. EWD jest Egzaminacyjną Wartością Dodaną a nie musi mieć nic wspólnego z działalności szkoły. 
II. Wyniki egzaminu zależą od statusu społecznego rodziców i od jakości pracy szkół, podobnie ich pochodna EWD. 
III. Rozdzielenie wpływu obu czynników szkoły nie jest proste. A bez tego rozdzielenia dyskusja EWD nie ma sensu. 
IV. Dzisiaj możemy policzyć wartości średnie egzaminów i EWD dla poszczególnych szkół, dzielnic, miast i warto się zastanowić nad uzyskanymi wartościami by np. dyskutować czynniki makrospołeczne szkoły, dzielny, miasta. Więcej ...

 

Jacek Kaczmarski utwory
 
Warto przeczytać 
Dr Michael Fullan: How to achieve whole system reform link
Mr Andreas Schleicher: ‘We need stronger links between learning processes and assessment’ link
NASA

Kultura edukacji
Zaradność matematyczna i przyrodnicza:
- Wstęp Więcej ... 
Janice VanCleave  Więcej ...
-  Umiejętności heurystyczne Więcej ...

 
Jak działa nauka (Au) 

Pytanie: Jak działa nauka?

Odp.: Podstawowym elementem działalności naukowej jest weryfikacja wyników doświadczeń na podstawie posiadanej wiedzy. Do rozwoju wiedzy mogą się przyczynić głównie wnioski z doświadczeń NIEzgodne z dotychczasową widzą. 

Więcej ....

EWD nauczyciela

Nie tylko dyrektor, ale i większość Rady Pedagogicznej ma świadomość, który z nauczyciel jest cudotówrcą, a który "nie za bardzo". Są to oczywiście subiektywne oceny. Czy można efekty pracy nayczcieli zmierzyć obiektywnie - czy można go policzyć?


Porównanie Ursus EWD 2006-2008 i 2013-2015 , egzamin gimnazjalny matematyka - przyroda 
Egzamin matematyka-przyroda

Egzamin humanistyczny bez j. obcych 
Ursus - kadencja 2006-2010
program zrealizowany 2006-2010
1. Działa szkoła zawodowa
2. Liceum otrzymało nową siedzibę
3. Szkoły nr 11 i 14 mają nowe sale
4. Wykonano pomiary osiągnięć szkolnych (2007/8) w klasach 3 i 5 sp i klasie 1 G,
----------------------------------------------------------------