ODVETNIK UROŠ MILOST

PREDSTAVITEV:


ODVETNIK UROŠ MILOST
Cankarjeva cesta 7    

1370 LOGATECTelefon    
040 124 312
Elektronska pošta:
UROS.MILOST@GMAIL.COM(nasproti Občine Postojna, v isti zgradbi, v kateri je Zavod za zaposlovanje, poleg je Ajpes in trgovina z avtodeli, cca 200 metrov od hotela in Rdečega trga)

Aktiven na strani pravniki.info.


PODROČJA DELA:


PRAVNO SVETOVANJE
Pravni nasveti
ODŠKODNINE brez provizije in skritih stroškov - stroške zastopanja v celoti kriije zavarovalnica, stranka pa dobi odškodnino v celoti
POGODBE sestava in pregled pogodb
ZASTOPANJE pred sodišči in drugimi državnimi organi
SESTAVA TOŽB tožbe zaradi motenja posesti, priposestvovanja, vznemirjanja služnosti, lastninska pravica, preužitek...
DELITEV SOLASTNEGA PREMOŽENJA
RAZDRUŽITEV SOLASTNINE
UREJANJE MEJ
RAZVEZE ZAKONSKE ZVEZE
DEDOVANJE IN ZAPUŠČINSKI POSTOPKI
PREKRŠKI, ZAHTEVE ZA SODNO VARSTVO
PRAVNE STORITVE
POGODBE O PROKURI
IZPODBIJANJE POGODB O POSOJILU
TOŽBE ZARADI NIČNOSTI POGODB O POSOJILU
TOŽBE ZARADI NIČNOSTI ZASTAVNIH POGODB
TOŽBE ZARADI NIČNOSTI HIPOTEKARNIH POGODB
Odškodnine zaradi padcev na ledu
motenje posesti
služnostne pravice
sodni depozit
ugovori zoper sklepe o izvršbi


CIVILNO PRAVO
STVARNO PRAVO POSTOJNA
DRUŽINSKO PRAVO
IZVRŠILNO PRAVO (IZVRŠBE)
KAZENSKO PRAVO POSTOJNA


DELOVNI ČASZA RAZGOVOR OZIROMA SESTANEK  JE ZAŽELJEN DOGOVOR PO TELEFONU
040 124 312


Koper
Ljubljana
Celje
Ilirska Bistrica
Sežana
Ajdovščina
Logatec
Idrija
Nova Gorica
Tolmin

odvetnik postojna