ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. Π. Αγγελίδης, Α, Πυλίτσης, Τ.  Γρανίτσας, Α. Μπουσιώτου, Η. Πούλιας. Μερική νεφρεκτομή χωρίς υποθερμία με τη χρήση ψαλιδιού Ace Harmonic Scalpel.18ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ρόδος 27 Σεπτεμβρίου 2006.

2. Η συνύπαρξη καρκινώματος ουροδόχου κύστεως και κλινικά έκδηλου καρκινώματος προστάτου (Ρ155). Χ. Στάθης, Π. Αγγελίδης, Σ. Μαρτίνης, Τ. Γρανίτσας, Α.Μπουσιώτου, Η. Πούλιας. 18ο  Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ρόδος 27 Σεπτεμβρίου 2006.

3.Το CD34 αμφίβολος δείκτης της μικροαγγειακής πυκνότητας (MICROVESSEL DENSITY-MVD) στο αδενοκαρκίνωμα του προστάτη αδένα: Π. Αγγελίδης, Α. Πυλίτσης, Η. Πούλιας, Α. Παπαθεοδώρου, Κ. Μπαρμπάτη:( ΕΑ2)18ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ρόδος 27 Σεπτεμβρίου 2006.

4. Ουρητηρική απόφραξη από κακοήθη νόσο: αντιμετώπιση με τη χρήση ουρητηρικών Stents: Σ. Μαρτίνης, Β. Γλεντζές, Χ. Στάθης, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Π. Αγγελίδης, Η. Πούλιας.( Ρ73) 18ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ρόδος, 27 Σεπτεμβρίου 2006.

5. Κοινά χαρακτηριστικά ασθενών που παρουσίασαν επιπλοκές έπειτα από καυτηρίαση με ραδιοσυχνότητες (RFA) αδενοκαρκινώματος νεφρού: Β.Γλεντζές, Σ. Μαρτίνης, Χ. Στάθης, Π. Αγγελίδης, Χ. Περιβολιώτης, Η. Πούλιας (Ρ88). Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ρόδος, 27 Σεπτεμβρίου 2006.

6. Ορθότοπη εγκρατής νεοειλεοκύστη, αρχική εμπειρία και αποτελέσματα. Κ. Μπουρόπουλος, Ν. Φεράκης, Η. Πούλιας. Ουρολογική Κλινική Νοσοκομείου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 22-26 Νοεμβρίου, Αθήνα 2006

7. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΙΘΩΝ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ (FT-IR) ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΣΑΡΩΣΗΣ. (SEM)

Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Κ. ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΦΕΡΑΚΗΣ, Ν. ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ*, Α. ΦΑΡΜΑΚΗΣ, Η. ΠΟΥΛΙΑΣ

Ουρολογική Κλινική Νοσοκομείου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, *Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστημίου Πατρών

19o Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Χαλκιδική 1-5 Οκτωβρίου 2008

8. Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ CD34 ΣΤΙΣ ΒΙΟΨΙΕΣ ΠΡΟΣΣΤΑΤΟΥ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ

Κ. ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΦΕΡΑΚΗΣ, Ν. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ, Τ. ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ, Α. ΦΑΡΜΑΚΗΣ, Η. ΠΟΥΛΙΑΣ

Ουρολογική Κλινική Νοσοκομείου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

19o Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Χαλκιδική 1-5 Οκτωβρίου 2008

 

9. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΜΒΛΕΑ ΠΥΕΛΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΚΩΣΗ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ

Ν. ΦΕΡΑΚΗΣ, Κ. ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ*, Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ν. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ, Α. ΦΑΡΜΑΚΗΣ, Η. ΠΟΥΛΙΑΣ

Ουρολογική Κλινική Νοσοκομείου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού,

19o Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Χαλκιδική 1-5 Οκτωβρίου 2008

 

10. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ

Ν. ΦΕΡΑΚΗΣ, Κ. ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ*, Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ν. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ, Α. ΦΑΡΜΑΚΗΣ, Η. ΠΟΥΛΙΑΣ

Ουρολογική Κλινική Νοσοκομείου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού,

19o Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Χαλκιδική 1-5 Οκτωβρίου 2008

 

11. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΟΤΟΜΙΑ

Ν. ΦΕΡΑΚΗΣ, Κ. ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ*, Τ. ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ, Α. ΠΥΛΙΤΣΗΣ, Α. ΦΑΡΜΑΚΗΣ, Η. ΠΟΥΛΙΑΣ

Ουρολογική Κλινική Νοσοκομείου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού,

19o Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Χαλκιδική 1-5 Οκτωβρίου 2008

 

12. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΤΑΣΕΩΣ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Κ. ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΦΕΡΑΚΗΣ, Ν. ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ*, Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Α. ΦΑΡΜΑΚΗΣ, Η. ΠΟΥΛΙΑΣ

Ουρολογική Κλινική Νοσοκομείου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, *Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστημίου Πατρών

19o Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Χαλκιδική 1-5 Οκτωβρίου 2008

 

13. Μελέτη της επίδρασης των βιολογικών υγρών στην ιξωδοελαστική συμπεριφορά πλεγματικών ταινιών πολυπροπυλενίου για την αντιμετώπιση της ακράτειας

ΔΕ ΜΟΥΖΑΚΗΣ*, Ν. ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ*, Ι. ΧΟΥΘΗΣ*, Κ. ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΦΕΡΑΚΗΣ, Η. ΠΟΥΛΙΑΣ

Ουρολογική Κλινική Νοσοκομείου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, *Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστημίου Πατρών

3η Διημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Βιουλικών, 21-22 Νοεμβρίου 2008, Αθήνα

 

14. Βισκοελαστική συμπεριφορά χαλάρωσης ουρολογικών πλεγμάτων ακράτειας.

 ΔΕ ΜΟΥΖΑΚΗΣ*, Σ. ΖΑΟΥΤΣΟΣ*, Ν. ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ*, Κ. ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,

Ουρολογική Κλινική Νοσοκομείου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, *Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστημίου Πατρών

1ο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιουλικών και Τμήματος Ορθοπαιδικής Ερευνας ΕΕΧΟΤ,  27-29 Νοεμβρίου 2009, Αθήνα

 

15. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΘΟΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΣΥΡΙΓΓΙΟΥ ΣΕ ΑΝΔΡΑ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΟΙΡΙΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ

Ν. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ, Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, Ν. ΦΕΡΑΚΗΣ, Κ. ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Η. ΠΟΥΛΙΑΣ

Ουρολογική Κλινική Νοσοκομείου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

20ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, 23-27 Οκτωβρίου 2010, Λεμεσός, Κύπρος

 

16. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΥΡΗΘΡΟΚΟΛΠΙΚΟΥ ΕΛΕΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΛΒΟΣΗΡΑΓΓΩΔΟΥΣ ΜΥΟΣ

Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ν. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ, Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, Ν. ΦΕΡΑΚΗΣ, Κ. ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Η. ΠΟΥΛΙΑΣ

Ουρολογική Κλινική Νοσοκομείου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

20ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, 23-27 Οκτωβρίου 2010, Λεμεσός, Κύπρος

2ο βραβείο καλύτερης ανηρτημένης ανακοίνωσης

 

17. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΔΟΣΕΩΣ ΜΙΤΟMYCIN C ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ

ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ Τ, Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, Ν. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ, Ν. ΦΕΡΑΚΗΣ, Κ. ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΑΡΜΑΚΗΣ Α, Η. ΠΟΥΛΙΑΣ

Ουρολογική Κλινική Νοσοκομείου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

20ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, 23-27 Οκτωβρίου 2010, Λεμεσός, Κύπρος

 

18. ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ ΣΕ ΔΙΠΛΟ ΠΥΕΛΟΚΑΛΥΚΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ

Ν. ΦΕΡΑΚΗΣ, Κ. ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ν. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΗΣ Α, Η. ΠΟΥΛΙΑΣ

Ουρολογική Κλινική Νοσοκομείου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

20ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, 23-27 Οκτωβρίου 2010, Λεμεσός, Κύπρος

 

19. Η ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΠΥΕΛΟΥΣΕ ΕΠΙΚΤΗΤΟ ΜΟΝΗΡΗ ΝΕΦΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΗΣ Α, Ν. ΦΕΡΑΚΗΣ, Κ. ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ, Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Η. ΠΟΥΛΙΑΣ

Ουρολογική Κλινική Νοσοκομείου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

20ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, 23-27 Οκτωβρίου 2010, Λεμεσός, Κύπρος

 

20. ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΕΝΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΝΕΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ HOLMIUM LASER ΣΕ ΝΕΟΚΥΣΤΗ STUDER

Ν. ΦΕΡΑΚΗΣ, Κ. ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ, Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ Τ, Η. ΠΟΥΛΙΑΣ

Ουρολογική Κλινική Νοσοκομείου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

20ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, 23-27 Οκτωβρίου 2010, Λεμεσός, Κύπρος

 

21. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΥΣΤΙΚΟΥ ΑΥΧΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΩΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ

Ν. ΦΕΡΑΚΗΣ, Κ. ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ, Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ Τ, Η. ΠΟΥΛΙΑΣ

Ουρολογική Κλινική Νοσοκομείου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

20ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, 23-27 Οκτωβρίου 2010, Λεμεσός, Κύπρος

22. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΝΗΤΙΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ, Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ν. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ, Κ. ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΦΕΡΑΚΗΣ, Ν. ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ*, Η. ΠΟΥΛΙΑΣΟυρολογική Κλινική Νοσοκομείου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, *Τμήμα Επιστήμης Υλικών Πανεπιστημίου Πατρών, 20ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, 23-27 Οκτωβρίου 2010, Λεμεσός, Κύπρος

23. Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗΣ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΟΞΑΛΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΙΝ VITRO, Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ν. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ, Κ. ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΦΕΡΑΚΗΣ, Ν. ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ*, Η. ΠΟΥΛΙΑΣΟυρολογική Κλινική Νοσοκομείου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, *Τμήμα Επιστήμης Υλικών Πανεπιστημίου Πατρών, 20ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, 23-27 Οκτωβρίου 2010, Λεμεσός, Κύπρος

24. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ CT ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΟΓΚΩΝ ΜΕ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ Ν. ΦΕΡΑΚΗΣ, Κ. ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Ι, ΦΑΡΜΑΚΗΣ Α, ΜΥΛΩΝΑ Σ*, Η. ΠΟΥΛΙΑΣ Ουρολογική Κλινική Νοσοκομείου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, *Ακτινολογικο Εργαστηριο Νοσοκομείου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ,  20ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, 23-27 Οκτωβρίου 2010, Λεμεσός, Κύπρος

25. Ανοσοιστοχημική έκφραση της εκ των μιτογόνων ενεργοποιούμενης πρωτεϊνικής κινάσης P38(phopspho-p38 MARK) στο συμβατικό νεφροκυτταρικό καρκίνωμα. Σαμαράς β.,Αρναουτογλου Χ.,Τσοπανομιχάλου Μ., Παντζαρζτή Ο., Παπαπφράγκου Τσιγκου Αικ., Πούλιας Η., Μπαρμπάτη Κ. 11ο  Συνέδριο Παθολογικής Ανατομίας, Αθήνα, Μάιος 2008.  

Comments