W roku Pańskim 1983 zupełny przypadek zrządził, że zatrzymałem się w grodzie nad Brdą na krótki odpoczynek, który jak się ostatecznie okazało troszeczkę się przedłużył.
Fotografie umieszczone na tej stronie niech posłużą jako usprawiedliwiona wymówka mojej nieobecności w innych stronach świata.

Wiesław Jaskulski