Wodniak jądra - nagromadzenie płynu pomiędzy osłonkami otaczającymi jądro - powoduje jedno lub dwustronne powiększenie zawartości moszny. Rozmiary wodniaków bywają różne od niewielkiego powiększenia do wodniaków olbrzymich. W skrajnych przypadkach spotyka się wodniak jądra zawierający kilka litrów płynu. Niewielkie wodniaki nie powodujące zaburzeń i dyskomfortu pacjenta nie wymagają leczenia. Pozostałe leczymy operacyjnie.
Istnieje także możliwość 
pozbycia się problemu  bez operacji -  metodą obliteracji.
 Polega ona na usunięciu płynu z osłonek poprzez nakłucie a następnie podaniu leku powodującego zamknięcie (zarośnięcie) patologicznej przestrzeni płynowej. Wodniaki o dużych rozmiarach powodujące dolegliwości, niedogodności oraz zaburzające funkcję jądra powinny być leczone operacyjnie.

Każda zmiana pojawiająca się w obrębie moszny wymaga
 konsultacji urologa w celu postawienia właściwej diagnozy 
oraz ustalenia postępowania zapewniającego bezpieczeństwo pacjenta. 
Należy pamiętać, że istnieje duże prawdopodobieństwo przemiany nowotworowej
 w obrębie moszny. Ponadto współistnienie wodniaka może zaciemniać obraz choroby nowotworowej i skutkować niewłaściwym lub spóźnionym leczeniem.