Usg układu moczowego, prostaty oraz usg jąder - moszny.

Usg układu moczowego - cel badania
Celem badania jest uzyskanie informacji dotyczących budowy oraz ewentualnej patologii takich narządów jak nerki, pęcherz moczowy, prostata i jądra. Informacje te są uzyskiwanie poprzez komputerowe opracowanie informacji dostarczonych poprzez fale dźwiękowe generowane w głowicy aparatu usg i penetrujące organizm.  Szybki rozwój tej dziedziny diagnostyki umożliwił wczesne wykrycie takich schorzeń jak kamica moczowa, nowotwory układy moczowego, stany zapalne w układzie moczowym. Badania sonograficzne mają duże znaczenie również w procesie kontroli zastosowanego leczenia. Badanie jest łatwe do wykonania, szeroko dostępne oraz bezpieczne dla pacjenta. Wyniki uzyskujemy w postaci opisu tekstowego jak też wysokiej jakości zdjęć przedstawiających badany narząd.  
Przygotowanie do badania
Należy powstrzymać się od przyjmowania pokarmów przez około 5-6 godz. przed badaniem
Można przyjmować niegazowane płyny w miarę potrzeby Powstrzymać się od opróżniania pęcherza przez odpowiednio długi czas aby w czasie badania mieć dobrze wypełniony pęcherza
moczowy.  Picie płynów tuż przed badaniem nie jest zalecane!  Usg moszny - usg jąder
Przygotowanie do badania nie jest wymagane, wykonujemy je "z marszu".  

USG prostaty przezodbytnicze (transrektalne) (TRUS)
W związku z rozwojem technik sonograficznych badanie to stało się wspaniałym i nieodzownym narzędziem  prawidłowej diagnostyki i skutecznego leczenia schorzeń prostaty.  Nieocenione jako nieinwazyjna procedura wczesnego wykrywania nowotworów prostaty. Wprowadzenie TRUS do codziennej praktyki znacznie poprawiło wykrywalność raka prostaty podczas biopsji stercza. Nie wymaga specjalnego przygotowania do badania.