Uroflometria

Cel Badania

Celem badania jest uzyskanie pomiaru intensywności strumienia moczu w jednostce czasu. Pomiar ten określa stopień zaawansowania przeszkody na drodze spływu moczu - opróżniania pęcherza. Wobec faktu, że najczęstszą przeszkodą w spływie moczu jest powiększenie prostaty, informacje uzyskane w czasie badania są niezwykle przydatne w procesie diagnostyki oraz leczenia chorób prostaty. Można też ocenić ryzyko wystąpienia zatrzymania moczu. Badaniem tym można szybko ocenić czy stosowane leczenie prostaty jest skuteczne, czy tez należy je zmienić.

Przeprowadzenie badania

Badanie polega na oddaniu moczu w pozycji stojącej do lejka zbierającego mocz. Kształt urządzenia celowo przypomina zwykłe urządzenia sanitarne więc czynność ta nie sprawia trudności. W czasie badania zapewniona jest intymność oraz spokój. Pacjent otrzymuje wynik w postaci wydruku graficznego oraz parametrów liczbowych (wartość maksymalna strumienia, wartość średnia strumienia, czas mikcji, czas wypływu, czas do uzyskania maksymalnego strumienia oraz objętość wydalonego moczu). Dobrze jest poszerzyć badanie uroflometryczne o ocenę ilości moczu pozostającej w pęcherzu po mikcji.


Przygotowanie

Aby przygotować się do badania wystarczy powstrzymać się od oddawanie moczu przez odpowiednio długi czas aby objętość mikcji wynosiła około 250 350 ccm moczu. Zarówno zbyt mała jak też przesadnie duża ilość moczu wpływa negatywnie na możliwość pełnego wykorzystania uzyskanych informacji. Dla orientacyjnej oceny stopnia wypełnienia pęcherza zwykle wystarcza odczuwanie silnej potrzeby oddania moczu.