Elulookirjeldus (Curriculum vitae)

Urmas Tokko                                                                        Avalehele

Hariduskäik:

 • 1992-1994, Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskonna Botaanika- ja Ökoloogia Instituut, teadusmagistri kraad (MSc) bioloogia-taimeökoloogia alal 1994
 • 1992-1993, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, pedagoogika eriala, gümnaasiumi bioloogia- ja keemiaõpetaja 1993
 • 1987-1992, Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskonna bioloogia osakond, kõrgem haridus bioloogia erialal 1992
 • 1978- 1987, Antsla Keskkool
 • 1976- 1978, Vaabina 8.-kl Kool
Üles (CV algusse)

Töökogemus:

 • Alates 2015/2016 õa riigigümnaasiumiks reorganiseeritud Tartu Tamme Gümnaasiumi bioloogiaõpetaja (sh erikursused ja välipraktikad) ning õppesuundade juht
 • Alates 01.08.1994 —  ... Tartu Tamme Gümnaasiumi õpetaja: bioloogia ja loodusteaduslike erikursuste õpetamine 7.- 12. klassidele;TTG projektide, koostöösisdmete ja õppesuundade (loodus, meditsiin, tehnoloogia) koordineerimine; loodusteaduslike välipraktikate läbiviimine bioloogia süvaõppega klassidele ning neile õppematerjalide koostamine.
 • 04.01.2013 - 1.08.2015, lisaks õpetaja ametile kooli arendusjuht (osalise koormusega)
 • 01.09.2012 - ...(04.01.2013) - Tartu Tamme Gümnaasiumi direktori kohusetäitja
 • Alates 04.05.2000 (Vabariiklik Atesteerimiskomisjon 2000., 2005, 2010) õpetaja-metoodiku ametijärk. Seoses atesteerimisjärkude kaotamisega kuni 2015.
 • Alates 16.12.1996 (Tartu Tamme Gümnaasium) vanemõpetaja ametijärk.
 • 1996 - 2008 kooli loodusteaduste ainekomisjoni juhataja, kooli hoolekogu liige. Kooli arendusnõukogu liige.

 • Alates 1999. a  Koolielu portaali (www.koolielu.ee; algselt Õpetaja Võrguvärav) bioloogia aineekspert.
 • 2006 - 2013 Tiigrihüppe Sihtasutuse õpetajate täiendkoolituskursuse DigiTiiger  ja selle lisakursuste koolitaja.
 • Vabariikliku bioloogia ainenõukogu liige 1999 – 2008, kuni ainenõukogude töö lõpetamiseni.
Comments