Vis kotter PD156

Urker vissersschip op weg naar de vis gronden in de vroege morgen.Comments