Uranium Mining in Greenland and Media Articles

Uranudvinding i Grønland (1) Artikler om uranudvinding i Grønland og andre steder - Indlæg på Atom Posten om uran og Grønland  • De tre udkast til VMM-rapporten, som mineselskabet foreløbigt har offentliggjort, kan alle findes på NOAH’s uranhjemmeside: https://www.noah.dk/urangruppe

This site is not regularly updated


GME pålægges flere undersøgelser Sermitsiaq 24.8.17

Miljøorganisationer i Grønland og Danmark offentliggør udkast til VVM-redegørelse for Kuannersuit-mineprojektet og en ekspertvurdering af redegørelsen.

J.W. Storm van Leeuwen’s analyse af udkast til VVM-redegørelsen
GME standser VVM-aktindsigt  Sermitsiaq 8.3.2017


Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) og Grønlands Naturinstituthar for Miljøstyrelsen for Råstofområdet i Grønland lavet en rapport på 242 sider udgivet i januar 2017 med en gennemgang af processen omkring udvinding af radioaktive materialermiljøproblemer og mulige løsninger, lovgivning og regulering: "Exploitation of radioactive minerals in Greenland, management of environmental issues based on experience from uranium producing countries".  - Se kommentar på Atom Posten


Koalitionsaftale

Siumut, Inuit Ataqatigiit og Partii Naleraq har for perioden 2016 - 2018 indgået en koalitionsaftale. 

Underskrivelse af koalitionsaftale mellem Siumut, Demokraterne og Atassut. Fra venstre Atassuts formand Knud Kristiansen, Siumuts formand Kim Kielsen og Demokraternes formand Andreas Uldum.

Læs koalitionsaftalen her

Uranspørgsmålet: På formiddagens pressemøde, hvor en ny koalition blev præsenteret, fortalte Inuit Ataqatigiit og Partii Naleraq at de fastholder deres modstand mod uranudvinding og at det er blevet præciseret i den nye koalitionsaftale. De oplyser videre at der er lavet aftale om at indføre en øvre grænse for radioaktive mineraler. KNR 27.10.16

Fra gemmerne:
 1. "Bryd ikke uran for Grønlands skyld" af civilingeniør Peter Bach Ingeniøren 6.4.1984
 2. "Grønlandsk selskab kan forestå produktionen af uran" kommentar af Jørgen Jensen, ansat på Risø, 4.5.1984 
 3. "Det kan betale sig at bryde uran i Grønland" af Peter Fynbo ansat på Risø Ingeniøren 16.12.1983 
 4. "En nabos syn på Kvanefjelds uran" af Bjørn Barfod Ingeniøren 15.6.1984 
 5. "Dansk urans uransaglige veje i USA" Ingeniøren 8.3.1985Rapport antyder Risø-uran blev brugt i a-våben 
 6. Hovedbestyrelsens møder i Canada i f.m. ... - SIK

  www.sik.gl/.../Imaqarniliaq-Canada-SEP2014-DK-Fin...
  Traduire cette page
  12 sept. 2014 - Det er derfor vi er her for at vide mere om arbejde på uranminer, sikkerhed og .... Minerals and Energy (GME) har fundet en kinesisk investor.

Bogen "Uranbjerget" kan købes her 

USA ledte i hemmelighed efter uran i Grønland under Anden Verdenskrig Ingeniøren 26.3.16
USA tvang Niels Bohr til tavshed og forhindrede dansk forskning i atomenergi Ingeniøren 24.3.16

16-03-2016 Grønlandsudvalget afholder høring om uran

Folketingets Grønlandsudvalgs afholder offentlig høring om grønlandsk uranudvinding onsdag den 16. marts 2016 kl. 13.00-17.00 i Landstingssalen på Christiansborg

Anledningen for høringen er, at regeringen i sit lovprogram har bebudet at ville fremsætte to lovforslag om grønlandsk uranudvinding og eksport. Høringen skal i den forbindelse tilvejebringe oplysninger om muligheder og udfordringer ved uranudvinding i Grønland. 

Høringen vil bestå af en række oplæg fra interessenter og eksperter, som kan belyse emnet fra flere forskellige vinkler. Udvalget har bl.a. inviteret oplægsholdere fra Dansk Institut for Internationale Studier, Grønlands Økonomiske Råd, Greenland Minerals & Energy samt Grønlands Natur- og Miljøforening.

Høringen vil blive modereret af Martin Breum.

Programmet for høringen kan ses her.

Høringen foregår på dansk, men der vil være enkelte engelsksprogede indlæg.

Høringen vil blive streamet live på www.ft.dk og vises desuden på Folketingets tv-kanal.

35 dages forhøring af Kuannersuit (Kvanefjeld) projektet i Sydgrønland Projekt status Kuannersuit (Kvanefjeld)

Terms of Reference for the Environmental Impact Assessment 

Pandora’s mine Going against the will of the people may be the only option for Greenland’s government if it is to avoid an even greater calamity 16.2.16The sources of pollution from a proposed uranium mining and milling complex at Kvanefjeld in South Greenland have been evaluated. The environmental impact assessment was part of a pre-feasibility study. The main aims of this study have been to identify potential pollutants and critical pathways, to evaluate the environmental impact of technical alternatives, and to provide guide-lines for pre-operational environmental studies. The study has identified the open pit, waste dump and tailings impoundment as the most important sources of pollution. The mobility of non-radioactive elements was lower in the tailings than in the ore, whereas the reverse was true for the radioactive elements. The potential pollutants include: Be, F, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Zn, As, Se, Rb, Nb, Zr, Mo, Cd, Sb, REE, Hg, Pb, Th, U, Ra-226, Pb-210 and Po-210. This list was based on abundance and mobility in the ore and tailings and general toxicity of the elements. Fluorine is the most mobile of the elements in both ore and tailings. The concentration in ore and tailings may be up to 1% and in combination with its high toxicity, F can then be regarded as the most serious pollutant. (author) 34 tabs., 32 ills., 63 refs. (Atomindex citation 22:031422)

Avataq / Grønlands natur- & miljøforening  |  Det Økologiske Råd  | Foreningen URANI NAAMIK/NEJ TIL URAN i Narsaq  |                          
Nuup Kangerluata Ikinngutai /Nuuk Fjords Venner  |   VedvarendeEnergi  |  NOAH Friends of the Earth DenmarkDanish-Greenlandic Declaration on Nuclear Safeguards A stepping stone to legislation DIIS 9.2.16« Les peuples de l’Arctique tiennent à leur héritage » CNRS journal 20.1.16 Interview avec Joëlle Robert-Lamblin

- se også Martinbreum.dk

- Dansk institut roser uran-aftalerne KNR 8.2.16

- Streit um Grönlands Uran beendet Neues Deutschland 9.2.16

- Uranium in Greenland Clarifying competences Arctic Journal 1.2.16 An agreement between Denmark and Greenland allows Nuuk to  retain control over mining, environment and safety, while Copenhagen will be responsible for non-proliferation issues

- Danmark fik det sidste ord af Martin Breum Information 5.2.16
New uranium deal between Denmark and Greenland clarifies competences Greenland retains control over mining, environment and safety, Denmark over non-proliferation DIIS.dk 1.2.16


2.12.15 vedtog Inatsisartut, at Grønland tiltræder bl.a. IAEA's Fælles Konvention/the Joint Convention om sikker håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald. IAEA's hjemmeside om den Fælles Konvention.

Høringspapirerne:og

Forslag til: Inatsisartutbeslutning om udtalelse om Grønlands Selvstyres tiltræden af International fælles konvention om sikker håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald (Affaldskonventionen)

Bilaget til affaldskonventionen kan findes på engelsk her: the Joint Convention.
Kvanefjeld Update: Mining License Application Guidance Phase to Commence  3.12.15:

"The process design has carefully considered the environmental impact of the project during the construction, operations, closure and post-closure phases. Treatment and abatement have been applied to all emissions to meet Greenland and European standards. The design of tailings dams has carefully considered what is best for the local environment and nature of the tailings, as well as preserving opportunities to extract further value from the tailings." 


The geology in the Ilímaussaq complex (with a focus on Kvanefjeld) 6.11.2015

35 dages forhøring af Kuannersuit (Kvanefjeld) projektet i Sydgrønland Se Hvidbog og høringssvar

Dansk professor i miljøret: »Grønland sætter økonomi før miljø« Ingeniøren 1.9.2012 - Svar fra Ove Karl Berthelsen 

Det store problem med en uranmine vil være tailings/affalds-depoterne, fordi de indeholder stort set de samme stoffer som klippen. Det som uran producerer i tailings - ligesom uran i klippen - er datterprodukter/henfaldsprodukter. Tailings er knust klippe, og her vil de vandopløselige og gasformige datterprodukter/henfaldsprodukter let kunne forlade depotet og flytte sig og kunne forurene omgivelserne. Og det vil holde sig lige så længe som uran, dvs. i al fremtid. - Læs mere længere nede om risici ved uranudvinding.

Berlingske 11.10.13: "Historien bag markederne for produktion og salg af Rare Earth Elements er helt speciel. Da udvinding af sjældne jordarter, især hvis der følger uran med, kan føre til miljøsvineri og true miljøsikkerheden for arbejdere og omgivende samfund, blev REE-miner fra USA til Europa og Australien lukket på stribe frem til år 2000. Konsekvensen var, at Kina satte sig på stort set hele produktionen og pressede priserne i vejret, ofte til astronomisk niveau."Uranium Radiation and Health Effects fra Wise Uranium: den mest omfattende side om uranminer Henry Nielsen mfl.

Interview med tysk ekspert Gerhard Schmidt fra Öko-Institut Darmstadt 25.6. om KvanefjeldsprojektetRisøs reklamebrochure for uranudvindingsprojektet i Kvanefjeld fra før 1980, hvor 

ca 5000 tons malm blev sejlet til Risø/Danmark. Her ligger nu ca 4000 tons uranmalm og 1130 tons uranmineaffald/tailings i bassiner under vand for ikke at afgive radon. Nedenunder bagside af reklamen:
NYT :


GU elever behandler Kvanefjeldsuran KNR 2.11.15


Jagten på uran i Grønland fra 1945-2015 KNR 14.10.15


Den ødelæggende debat om nul-tolerance var unødvendig Sermitsiaq 12.10.15


Vil Lars Løkke forbyde Grønlands uranudvinding?


Lektor: Danmark vil kontrollere Grønlands uran Sermitsiaq 7.10.5


Greenland Minerals and Energy improves Kvanefjeld outlook 24.9.15


Bolatta Silis­-Høegh åbner sin uranudstilling i Narsaq Sermitsiaq 19.9.15 - Om Bolatta - Hun maler på uranvrede Sermitsiaq 16.8.2014 - Uranmalerier skal til Narsaq  KNR 21.7.15


GME klar til endelig ansøgning KNR 18.9.15


Kvanefjeld Project Optimisation: Reduced Civil Earth Works to Save $118M in Capital Costs 17.9.15


Udkommer 29.10.15: Fra Hiroshima til nultolerance af Henry Nielsen mfl. 

Om forsøgene på at finde og udnytte uranforekomster i Grønland under den kolde krig


Greenland Minerals and Energy in cash raiser for Kvanefjeld

10.9.15


Kuannersuit/Kvanefjeld-projektet lever ikke op til de højeste miljøstandarder i verden PM fra Noah mfl 13.8.15

Borgermøder i Grønland 15-19. august 2015: 

Oplysning om uranKvanefjeld ‐ Mining Licence Application Update 11.8.15


Dark Clouds Gather over Greenland's Mining Ambitions Brookings 16.1.15


Anti-urandemonstration i København 31.7.15 - Demonstranter: Uran-kampagne er fordrejet KNR 31.7.15 - Folketingsmedlem Finn Sørensens (EL) tale ved demonstrationen - Om demonstrationen på NOAH's side


Greenland Minerals and Energy finalising Kvanefjeld environmental study

Monday, July 27, 2015 by Proactive Investors


Qujaukitsoq til oppositionen: Vi har ikke bevidst fravalgt jer Sermitsiaq 14.7.15

Nuuk Kunstmuseum åbner kritisk uran-udstilling Sermitsiaq 6.7.15

GEUS og DCE afviser kritikken fra miljøorganisationerne


Sydgrønlandsk informationsturné var ikke neutral Pressemeddelelse 26.6.15 NOAH, Det Økologiske Råd og Vedvarende Energi, Avataq og Fåreholdergruppen i Narsaq og Qassiarsuk områderne


Materialer fra oplysningstur om uran i juni


Status for Kvanefjeldprojektet GME Juni 2015 på dansk og grønlandsk


Developing the world’s premier specialty metals project GME


Successfull Pilot Plant Operation June 16th Kvanefjeld Project GME

 


Nyttig uranviden indsamlet på oplysningstur til Canada 17.6.15


Kvanefjeld Feasibility Study Completed:


The Kvanefjeld resource (>1 billion tonnes, JORC-code 2012) will support an initial mine life of 37 years and provide scope to both expand production and extend the life of the mine significantly.Greenland Minerals and Energy study draws robust Kvanefjeld project metrics

Monday, May 25, 2015 by Proactive Investors


The Kvanefjeld resource of over a billion tonnes will support a mine life of 37 years and provide scope to both expand production and extend the life of the mine significantly.   


Redegørelse af 14/4 15 om rigsfællesskabet 2015.
(Redegørelse nr. R 15). Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt)
Her står bl.a.:

"Grønland og Danmark har fortsat det tætte og konstruktive samarbejde om opfølgningen på uranarbejdsgruppens rapport fra 2013 med henblik på at opbygge et system for udvinding og eksport af uran i Grønland, der lever op til de højeste internationale standarder, inden Grønland evt. ønsker at udvinde uran. Grønland og Danmark har efter valget og dannelsen af et nyt Naalakkersuisut i Grønland genoptaget arbejdet og arbejder efter at få alle nødvendige tiltag på plads i første halvdel af 2016.
GGG is also drawing closer to completing the Feasibility Study for the project, which has massive resource of over a billion tonnes and a Measured Resource of 143 million tonnes.

pkt 3.2. (...)
Grønland og Danmark har fortsat det tætte og konstruktive samarbejde om opfølgningen på uranarbejdsgruppens rapport fra 2013 med henblik på at opbygge et system for udvinding og eksport af uran i Grønland, der lever op til de højeste internationale standarder, inden Grønland evt. ønsker at udvinde uran. Grønland og Danmark har efter valget og dannelsen af et nyt Naalakkersuisut i Grønland genoptaget arbej- det og arbejder efter at få alle nødvendige tiltag på plads i første halvdel af 2016.


WISE URANIUM: Oversigt over alt om uran og uranminer i verden 

Ved foden af et radioaktivt fjeld 

Ph.d., adjunkt Lill Rastad Bjørst: ’Arctic Resource Dilemmas: Tolerance Talk and the Mining of Greenland’s Uranium’. Publiceres i 2015 via McGill-Queen’s University Press.


Separation Of Rare Earths from Uranium and Thorium Presented by Damien Krebs IAEA 23-27 June 2014

Study on Rare Earths and Their Recycling Öko-Institut 2011


Uranium mining Unveiling the impacts of the nuclear industry

Chareyron, B., Živčič, L., Tkalec, T., Conde, M., 2014. Uranium mining. Unveiling the impacts of the nuclear industry. EJOLT Report No. 15, 116 p.


Expanded nuclear power capacity in Europe, impact of uranium mining and alternatives

Raeva, D., Slavov, T., Stoyanova, D., Živčič, L., Tkalec, T., Rode, Š. 2014. Expanded nuclear power capacity in Europe, impact of uranium mining and alternatives. EJOLT Report No. 12, 129 p.ISAAFFIK: Oplysningstur om uranudvinding 28. maj - 4. juni 2015

Four researchers from GEUS and DCE, the advisers for the self-government of Greenland about geological and environmental question, related to the extraction of radioactive elements, and one from the University of Aalborg is heading for Narsaq, Qaqortoq, Nanortalik, and Narsarsuaq from 28 May to 4 June, 2015, to give information about uranium in Greenland, and the Kvanefjeld project and about the questions that the authorities have to consider in the case of a uranium mine.

GMEL has appointed DTU Nutech to complete the radiation report, with a focus on assessments of (estimated) radiation doses to workers and members of the public as a result of proposed mining activities. This is another important component of the EIA. DTU Nutech is the Danish Centre for Nuclear Technologies, and continues the work in nuclear technologies of the former Risø National Laboratory, which played an integral role in the earlier studies on the Kvanefjeld deposit in the 1960’s, 70’s and 80’s.

Feasibility Study Update Tetra Tech Engineering Design Study Complete 11.12.14 - GME Company AnnouncementThe challenge of jurisdictions developing the capacity to address both the regulatory and economic development aspects of uranium projects requires establishment and maintenance of strong regulatory programs during development of policy and associated regulations and throughout and beyond the life as well.


Extreme climate conditions need to be considered in the centuries to millenniums time period during which management of uranium mine and mill wastes must be accomplished. Similarly, areas where permanent disposal of uranium mine and mill wastes is inappropriate and should not be considered should be identified during siting considerations early in the project development and review process.
Miljø ved uran-minedrift  Gert Asmund - DCE - Aarhus Universitet - Roskilde + Hvad er radioaktiv stråling v. Gert Asmund 16.6.2010Svar til Atassut 26.9.13 på baggrund af info fra GEUS, RISØ og DCE - Min kommentar på Atom Posten om svarkultur

35 dages forhøring af Kuannersuit (Kvanefjeld) projektet i Sydgrønland 29.8.-6.10.14


The company is involved with the EU-funded EURARE program, designed to support the development of REO deposits in Europe. The Kvanefjeld project has been selected by EURARE as a major one for demonstration of REO production, and a 30-tonne ore sample is being processed accordingly. This is about 1.3% REO, which will be concentrated in Finland to 15% REO, which will be refined at Aachen in Germany to give a mixed carbonate of 60% REO. At Aachen a separation plant will sort the Pr+Nd from La & Ce and from SEG and heavy mix. The products will be evaluated.

Grønland: Uranmine og Miljø Atom Posten 6.12.13 - Andre indlæg på Atomposten om uran og Grønland

Report Uranium Mining Kvanefjeld by Jan Willem Storm Van Leuwen 17.4.2014

DIIS' Yearbook 2014: Greenland’s Uranium and the Kingdom of Denmark ∙ side 51

by Cindy Vestergaard


NOAH's urangruppe hjemmeside og blog


Pressemeddelelse 26.4.14New report confirms that the Kvanefjeld mining project is not sustainable
GEUS har udgivet en rapport med en overordnet geologisk vurdering af uran potentialet i Grønland, som er baseret på eksisterende data og viden om de geologiske miljøer. From the International Conferences in Nuuk and Copenhagen - The Impacts of Uranium Mining in Greenland and the Rest of the World 

25.03.2014


Environmental and health impacts of the Kuannersuit mining projectPresentation by Jan Willem Storm van Leeuwen

Download presentation >> 

The Rigsfællesskab, Non-proliferation and UraniumPresentation by Cindy Vestergaard

Download presentation >>
              Link til Storms arbejdspapir om uranmine i Kvanefjeld


 Orientering P1 DR 25.3.14 Lyt indslag: Uranudvinding og det globale ansvar 

 Rul  til indslaget kl.17:48
på konferencen i København 25.3.14 Udenrigspolitiske beføjelser i forhold til uran og andre radioaktive mineraler i Grønland 6.1.14

Pressemeddelelse Naalakkersuisut 6.1.14

Grønland optrapper strid om uran Politiken 8.1.14


Risø afsluttede i 1990 en foreløbig miljøvurdering baseret på prøvebrydningen i fjeldet omkring 1980. Her konkluderes det, at "der er en betragtelig mangel på viden om både de tekniske aspekter af udvinding af uranressourcen og områdets miljømæssige karakteristika." Information 19.11.2008
Technical Update Kvanefjeld Project: Process Engineering Design for Refining Circuit Complete 5.12.13


Forskningsprojekt Aarhus Universitet
Grønland og Arktis står i et juridisk mine felt 30.9.13
Miljøet og lokalbefolkningen risikerer at tabe, når udnyttelsen af de nye muligheder i Arktis for alvor går i gang. Forskere på Aarhus Universitet skal finde de juridiske knudepunkter, så de langsigtede effekter for samfund og miljø kan sikres. Læs mere herDet store problem med en uranmine vil være tailings/affalds-depoterne, fordi de indeholder stort set de samme stoffer som klippen. Det som uran producerer i tailings - ligesom uran i klippen - er datterprodukter/henfaldsprodukter. Tailings er knust klippe, og her vil de vandopløselige og gasformige datterprodukter/henfaldsprodukter let kunne forlade depotet og flytte sig og kunne forurene omgivelserne. Og det vil holde sig lige så længe som uran, dvs. i al fremtid. - Læs mere længere nede om risici ved uranudvinding.

Berlingske 11.10.13: "Historien bag markederne for produktion og salg af Rare Earth Elements er helt speciel. Da udvinding af sjældne jordarter, især hvis der følger uran med, kan føre til miljøsvineri og true miljøsikkerheden for arbejdere og omgivende samfund, blev REE-miner fra USA til Europa og Australien lukket på stribe frem til år 2000. Konsekvensen var, at Kina satte sig på stort set hele produktionen og pressede priserne i vejret, ofte til astronomisk niveau."

Uranium Network.org - Brochure fra Beyond Nuclear : Uranium Mining and Human Rights - The impact on People, our Health and the Environment - Overview of Uranium Mining by Dr. Gordon Edwards President Canadian Coalition for Nuclear Responsibility (1897-1977) i Arnajarak Munksgaard 1948 

Statement by Denmark IAEA 57th General Conference 16-20 september 2013
Rapport om uranudvinding er ikke uafhængig 26.9.13, Avataq, Det Økologiske Råd, NOAH og Vedvarende Energi
Rapport fra INUIT og WWF Råstofaktiviteter i Grønland skrevet af Mads Fægteborg juni 2013
Governing Uranium - Rundbordssamtale i DIIS 25.9.3 kan genses her Livestream 2:45 minutter inde

side 23 om en vejledende folkeafstemning om Kuannersuit-projektet
Rapport om uranudvinding er ikke uafhængig 26.9.13, Avataq, Det Økologiske Råd, NOAH og Vedvarende Energi

privatfoto


Bind 2:
Miljømæssige aspekter 
side 51:

Det er derfor meget vigtigt, at der bliver udformet en streng miljøpolitik på uranområdet. Men lige meget hvor strenge krav der stilles, så kan uheld ske, hvilket også er tænkeligt i Grønland. Det mest farlige vil her være gassen radon, vandopløseligt radium og radioaktivt støv, som kan blive spredt flere hundrede kilometer pga. vinden. Så hvis der skete et uheld i Grønland, ville det uden tvivl have konsekvenser for naturen og dyrelivet, alt efter hvor alvorligt et eventuelt uheld vil være.


side 52-53:


Et mineprojekt skal også udføres, så der sker en minimal forurening af miljøet. Der findes en række mulige forureningskilder fra en mine. Ved brydning og især knusning af malmen kan der spredes støv med et indhold af forurenende stoffer til omgivende land- og vandområder. Tailings, med et restindhold af forurenende stoffer, skal opbevares sikkert, f.eks. i en sø eller et opdæmmet område på land. Endelig kan der blive produceret såkaldt gråbjerg (udsprængt bjerg, som ikke er rigt nok til at anvendes som malm) med et restindhold af forurenende stoffer, som skal deponeres. Fra depoter af tailings og gråbjerg kan der blive udvasket forurenende stoffer til fersk- og havvand.

I forbindelse med uranminedrift er der nogle specielle miljømæssige forhold, som skal håndteres. For det første vil lødigheden af uran i malmen som regel være lav – under 1 %. Det betyder, at der stort set vil blive produceret lige så meget tailings, som der brydes malm. For det andet vil tailings fra uranminedrift indeholde radioaktive stoffer. Faktisk vil den indeholde det meste af den radioaktivitet, som findes i malmen, bl.a. fordi den indeholder hele malmens radiumindhold. Se nærmere herom i afsnit 5.2.3 om forureningskilder ved udvindingsmetoderne (s. 54). (Min fremhævning).


Forelæggelsesnotat 27.10.2008

Dagsordensredegørelse 27.11.2008

Orientering om Landsstyrets redegørelse om uran Råstofdirektoratet september 2008, 20 s. Link er fjernet fra Råstofdirektoratet 

Demokratisk legitimitet i høringsprocesser i forbindelse med storskala-projekter i Grønland Grønlands Arbejdsgiverforening
Investing News: The Opportunities and Challenges of Mining in Greenland  


Fra gemmerne: EF satser på den grønlandske uran Atuagagdliutit 10.2.1982Brev til FN's generalsekretær 13.9.13:
pkt 14
The Uranium that was in the reactors at Fukushima Daiichi originated from Aboriginal Lands in Australia, where the traditional people opposed the uranium ever being removed from the ground. It is time for the decision structure of our United Nations to honor and include the wisdom of those who truly, if heard, could have prevented this disaster.
1) Lavet i forb. med min side om radioaktivt affald i Danmark
Siden er lavet på privat initiativ af Anne Albinus